Trimma ett video-, musik- eller ljudklipp i PowerPoint

I video eller ljud som du har lagt till i en PowerPoint-bild kan du ta bort oönskat innehåll i början eller slutet av klippet eller båda.

Du kan bara trimma videoklipp som du har infogat från datorn. Funktionen är inte tillgänglig för videoklipp som är infogade från webben.

Din webbläsare har inte stöd för video.

1:19

Trimma en video

 1. Markera videokantlinje på bilden i vyn Normal.

  När videoklippet markeras visas avsnittet Videoverktyg i menyfliksområdet och det innehåller två flikar: Format och Uppspelning:

  När en video markeras i en bild visas avsnittet "Videoverktyg" i menyfliksområdet och det innehåller två flikar: Format och Uppspelning.
 2. I menyfliksområdet, under Videoverktyg på fliken Uppspelning klickar du på Trimma video.

 3. I dialogrutan Trimma video trycker du på Spela upp-knappen för att bestämma var du vill trimma videon.

 4. När du kommer till stället där du vill göra ett klipp trycker du på Pausa-knappen.

  Du kan använda knapparna Nästa bildruta och Föregående bildruta för att finjustera markörens plats.

 5. Gör något av följande i dialogrutan Trimma video:

  • Om du vill trimma början av klippet klickar du på startpunkten (visas på bilden nedan som en grön markör till vänster). När en dubbelriktad pil visas drar du den till en ny startposition för videon.

  • Om du vill trimma slutet av klippet klickar du på slutpunkten (visas på bilden nedan som en röd markör till höger). När en dubbelriktad pil visas drar du den till en ny slutposition för videon.

   I det här exemplet är slutet av klippet trimmat, vilket ändrar sluttiden till 00:17:002.

   Trimma din video

Trimma ett musik- eller ljudklipp

 1. Markera ljudklippet på bilden.

  När ljudklippet markeras visas avsnittet Ljudverktyg i menyfliksområdet och det innehåller två flikar: Format och Uppspelning:

  När ett ljudklipp markeras i en bild visas avsnittet "Ljudverktyg" i menyfliksområdet och det innehåller två flikar: Format och Uppspelning.
 2. Under Ljudverktyg på fliken Uppspelning klickar du på Trimma ljud.

 3. I dialogrutan Trimma ljud klickar du på Spela upp-knappen för att bestämma var du vill trimma ljudklippet.

 4. När du kommer till stället där du vill göra ett klipp klickar du på Pausa-knappen.

  Du kan använda knapparna Nästa bildruta och Föregående bildruta för att finjustera markörens plats.

 5. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill trimma ljudklippets inledning klickar du på startpunkten (grön markör till vänster). När du ser en dubbelriktad pil drar du den till den nya startpositionen för ljudklippet.

  • Om du vill trimma ljudklippets avslutning klickar du på slutpunkten (röd markör till höger). När du ser en dubbelriktad pil drar du den till den nya slutpositionen för ljudklippet.

   Trimma ljud

Spara en kopia av en trimmad mediefil

Om du vill spara en separat kopia av en trimmad mediefil för användning utanför PowerPoint måste du komprimera mediefilen och sedan använda kommandot Spara media som:

 1. Välj Arkiv > Info.

 2. Välj Komprimera mediaoch välj sedan lämplig komprimeringsnivå.

  Dialogrutan Komprimera media öppnas och komprimeringsprocessen startar.

 3. När komprimeringen är klar markerar du det media du trimmat i bilden. Högerklicka på den och välj Spara media som.

 4. Ange ett namn och en lagringsplats för filen och välj sedan Spara.

  Mediefilen sparas i den mapp som du har valt.

Mer information om hur du infogar och spelar upp musik och andra ljudklipp hittar du i:

Office 365-prenumerant

I macOS är den här funktionen endast tillgänglig för prenumeranter Microsoft 365prenumeranter. Om du har en prenumeration på Microsoft 365 bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office. Ett annat alternativ är att använda ett annat program, till exempel GarageBand, för att trimma en ljudfil innan du lägger till den i en presentation.

Trimma en video

 1. Markera videobildrutan på bilden i vyn Normal.

  När videon markeras visas två extra flikar i menyfliksområdet som heter Videoformat och Uppspelning:

  När en video markeras i en bild visas fliken Uppspelning i menyfliksområdet där du kan ställa in alternativ för videouppspelning.
 2. Välj fliken Uppspelning och välj sedan Trimma video.

 3. I dialogrutan Trimma video trycker du på Spela upp-knappen för att bestämma var du vill trimma videon.

 4. När du kommer till stället där du vill göra ett klipp trycker du på Pausa-knappen.

  Du kan använda knapparna Flytta framåt Flytta framåt och Flytta bakåt alternativtext för att finjustera marköres plats.

 5. Gör något av följande i dialogrutan Trimma video:

  • Om du vill trimma början av klippet klickar du på startpunkten (visas i bilden nedan som ett lodrätt gult handtag till vänster). Dra den åt höger till en ny startposition för videon.

  • Om du vill trimma slutet av klippet klickar du på slutpunkten (det lodräta gula handtaget). Dra den åt vänster, vilket redan gjorts i bilden nedan, till en ny slutposition för videon.

   I den här bilden är slutet av klippet trimmat, vilket ändrar klippets varaktighet till 00:02.449.

   Trimma din video

Mer information om hur du infogar och spelar upp videoklipp hittar du i:

Infoga och spela upp en videofil från datorn

Trimma ett musik- eller ljudklipp

 1. Markera ljudklippet på bilden.

  När ljudklippet markeras visas avsnittet Ljudverktyg i menyfliksområdet och det innehåller två flikar: Format och Uppspelning:

  När ett ljudklipp markeras i en bild visas fliken Uppspelning i menyfliksområdet där du kan ställa in uppspelningsalternativ.
 2. Under Ljudverktyg på fliken Uppspelning klickar du på Trimma ljud.

 3. I dialogrutan Trimma ljud klickar du på Spela upp-knappen för att bestämma var du vill trimma ljudklippet.

 4. När du kommer till stället där du vill göra ett klipp klickar du på Pausa-knappen.

  Du kan använda knapparna Flytta framåt Flytta framåt och Flytta bakåt alternativtext för att finjustera marköres plats.

 5. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill trimma början av klippet klickar du på startpunkten (visas i bilden nedan som ett lodrätt gult handtag till vänster). Dra den åt höger till en ny startposition för videon.

  • Om du vill trimma slutet av klippet klickar du på slutpunkten (det lodräta gula handtaget). Dra den åt vänster, vilket redan gjorts i bilden nedan, till en ny slutposition för videon.

   Trimma ljud

Mer information om hur du infogar och spelar upp musik och andra ljudklipp hittar du i:

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×