TYPVÄRDE (funktionen TYPVÄRDE)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar det vanligast förekommande eller mest repeterade värdet i argumentlistan. TYPVÄRDE är liksom MEDIAN ett mått som baseras på placering.

Syntax

TYPVÄRDE(värde1;värde2;...)

Värde1;värde2;...     är 1 till 30 argument för vilka du vill beräkna typvärdet.

Kommentarer

  • Argumenten måste vara tal eller kolumnreferenser som innehåller tal.

  • Om en kolumnreferens innehåller text, logiska värden eller är tom, ignoreras den. Argument med värdet noll tas däremot med.

  • Om datamängden inte innehåller några duplicerade datapunkter returneras felvärdet #SAKNAS!.

Typvärdet är det mest förekommande värdet i en datamängd, medan medianen är värdet som finns i mitten och medelvärdet är det genomsnittliga värdet. Inget enskilt tendensmått ger den fullständiga bilden av data. Anta att data är grupperade i tre områden, hälften kring ett lågt värde och hälften kring två stora värden. Både MEDEL och MEDIAN kan returnera ett värde från det relativt tomma mittområdet och TYPVÄRDE kan returnera det dominerande låga värdet.

Exempel

Kol1

Kol2

Kol3

Kol4

Kol5

Kol6

Formel

Beskrivning (resultat)

5,6

4

4

3

2

4

=TYPVÄRDE([Kol1]; [Kol2]; [Kol3]; [Kol4]; [Kol5]; [Kol6])

Typvärdet, eller det mest förekommande värdet (4)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×