Datatyp    Heltalslista

Posttyp    Angett

Beskrivning    I fältet Unika ID-efterföljande aktiviteter visas unikt ID för att efterföljande aktivitet till en aktivitet. En aktivitet måste starta eller slutföras innan efterföljande aktiviteter kan starta eller slutföras. Varje efterföljande aktivitet länkas till aktiviteten efter en viss typ av aktivitetssamband och ett aktivitetssamband ledtid eller fördröjning.

Användningsområden    Lägg till fältet Unika ID-efterföljande i en aktivitetsvy om du vill visa eller uppdatera efterföljande aktiviteter efter deras unika ID i stället för aktivitets-ID. Varje efterföljande aktivitet representeras av dess unika ID-nummer, som kan följas av ett beroende och ledtiden eller fördröjningen. Beroendetyperna för efterföljande aktiviteter är FS (avslut-till-start), AA (avslut-till-avslut), SS (start-till-start) och SA (start-till-avslut). Om du vill ange ledtid skriver du ett negativt tal. Om du vill ange en fördröjning skriver du ett positivt tal.

Exempel    Du vill granska efterföljande aktiviteter i projektet om du vill analysera och förfina schemat. Du lägger till fältet Unikt ID och fältet Unika ID-efterföljande i vyn Aktivitetslista. I fältet Unika ID-efterföljande aktiviteter för aktiviteten "Utveckla uppskattning" visas posten "14FS+3d" vilket innebär att aktiviteten med Unikt ID14 är en efterföljande aktivitet, med ett Avslut-till-start-samband och en fördröjning på 3 dagar. Innan aktiviteten med Unikt ID14 kan starta måste den vänta 3 dagar efter att aktiviteten har avslutats. Du ser även att fältet Unika ID-efterföljande aktiviteter för aktiviteten "Genomföra kundmöten" är tomt. Skriv "15FS" för att länka aktiviteten till aktiviteten med unikt ID15 med ett Avslut-till-start-samband.

Kommentarer    Om du bara anger aktivitetens unika ID-nummer i fältet Unikt ID efterföljande antar Project ett Avslut-till-start-samband med noll fördröjning. Om det finns fler än en efterföljande person visas alla och avgränsas med listavgränsare, som vanligtvis är komma.

Du kan använda kommandot Länka aktiviteter på Redigera-menyn för att länka de markerade aktiviteterna med avslut-till-start-samband och ingen fördröjning. Du kan också länka aktiviteter genom att dra från en aktivitet till en annan i schemadelen av Gantt-schemat eller nätverksdiagrammet.

Om en efterföljande aktivitet är en aktivitet i ett annat projekt innehåller fältet Unik ID-efterföljande aktivitet även sökvägen till det länkade projektet, förutom aktivitetens Unika ID och beroendetyp. Ett exempel är: C:\Mina dokument\Bldg E Construction.mpp\3FF.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×