Unikt ID (fält)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet Unikt ID innehåller det nummer som Microsoft Office Project automatiskt varje gång en ny aktivitet, resurs eller tilldelning skapas i det aktuella projektet. Detta nummer anger den ordning som aktivitet, resurs eller tilldelning skapades, oavsett placeringen i schemat.

Det finns flera kategorier av fälten unikt ID.

Datatyp    Heltal

Unikt ID (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du skapar nya aktiviteter, projekt lägger till ett unikt nummer varje aktivitet i projektet. Detta nummer är eget då det aldrig ordnas om eller återanvänds om aktiviteten har flyttats eller tagits bort.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Företagsunikt ID i en aktivitetslista när du vill visa eller filtrera unikt ID för aktiviteter.

Exempel    Du vill granska uppgifter i den ordning som de skapades. I vyn Aktivitetslista sortera aktiviteter efter fältet Företagsunikt ID.

Obs!    Om aktiviteter flyttas, infogade eller borttagna, aktivitets-ID ändras efter den nya sekvensen. Dock konstant unikt ID alltid, oavsett redigeringar.

Företagsunikt ID (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du lägger till resurser som tilldelas automatiskt ett unikt nummer varje resurs i projektet. Detta nummer är eget då det aldrig ordnas om eller återanvänds om resursen flyttas eller tas bort.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Företagsunikt ID i en resurslista när du vill visa eller filtrera unikt ID för resursen.

Exempel    Du vill granska projektets resurser i den ordning som de har lagts till i projektet. Sortera resurser efter fältet Företagsunikt ID i vyn Resurslista.

Obs!    Om resurser flyttas, ändras infogas eller tas bort, resurs-ID efter den nya sekvensen. Dock konstant unikt ID alltid, oavsett redigeringar.

Unikt ID (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du tilldelar aktiviteter till resurser lägger projekt till ett unikt nummer till varje tilldelning i projektet. Detta nummer är eget då det aldrig ordnas om eller återanvänds om tilldelningen flyttas eller tas bort.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Företagsunikt ID i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa eller filtrera efter unikt ID för uppgiften.

Exempel    Du vill granska tilldelningar i den ordning som de har gjorts. Sortera tilldelningarna efter fältet Företagsunikt ID i vyn Aktivitetsanvändning. Project sorterar på aktiviteternas unika ID-fältet och klicka sedan på tilldelningarnas unikt ID-fält inom aktiviteterna.

Obs!    Om en tilldelning infogas eller tas bort, ändra ID: N så att det speglar den nya sekvensen. Dock konstant unikt ID alltid, oavsett redigeringar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×