Uppdatera data i en pivottabell

Du kan när som helst klicka Uppdatera om du vill uppdatera data för pivottabellerna i arbetsboken. Du kan uppdatera data för pivottabeller som är anslutna till externa data, till exempel en databas (SQL Server, Oracle, Access eller annat), Analysis Services-kub, datafeed och många andra källor. Du kan också uppdatera data från en källtabell i samma eller en annan arbetsbok. Du kan även ställa in så att arbetsboken uppdateras automatiskt när du öppnar den.

Som standard uppdateras inte pivottabeller automatiskt, men du kan ange att pivottabellen uppdateras automatiskt när du öppnar arbetsboken som innehåller pivottabellen.

Uppdatera manuellt

 1. Klicka var som helst i pivottabellen så att Verktyg för pivottabell visas på menyfliken.

  Verktyg för pivottabell

 2. Klicka > uppdateraeller tryck på Alt+F5.

  Knappen uppdatera på fliken Analysera

  Tips: Om du vill uppdatera alla pivottabeller i arbetsboken på en gång klickar du på Analysera > Uppdatera alla.

Om uppdatering tar längre tid än väntat klickar du > > uppdatera status för att kontrollera uppdateringsstatusen.

Om du vill avbryta uppdateringen klickar du på Avbryt uppdatering.

Förhindra att kolumnbredder och cellformatering justeras

Om datakolumnbredderna och cellformateringen justeras när du uppdaterar pivottabelldata, och du inte vill att det ska hända, kontrollerar du att följande alternativ är markerade:

 1. Klicka på Analysera > Alternativ.

  Knappen Alternativ på fliken Analysera

 2. På fliken Layout & Format markerar du rutorna Autopassa kolumnbredd vid uppdatering och Bevara cellformatering vid uppdatering.

Uppdatera data automatiskt när arbetsboken öppnas

 1. Klicka var som helst i pivottabellen så att Verktyg för pivottabell visas på menyfliken.

  Verktyg för pivottabell

 2. Klicka på Analysera > Alternativ.

  Knappen Alternativ på fliken Analysera

 3. Markera kryssrutan Uppdatera data när filen öppnas på flikenData.

Uppdatera manuellt

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

  Då visas Verktyg för pivottabell ochfliken Design läggs till.

 2. Gör något av följande i gruppen Data på fliken Alternativ:

 3. Om du vill uppdatera informationen så att den matchar datakällan klickar du på knappen Uppdatera eller trycker på ALT+F5.

  Du kan också högerklicka på pivottabellen och sedan klicka på Uppdatera.

 4. Om du vill uppdatera alla pivottabeller i arbetsboken klickar du på knappen Uppdatera och sedan på Uppdatera alla.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Om uppdatering tar längre tid än väntat klickar du på Alternativ > uppdatera > uppdatera status för att kontrollera uppdateringsstatusen.

  Om du vill avbryta uppdateringen klickar du på Avbryt uppdatering.

Förhindra att kolumnbredder och cellformatering justeras

Om datakolumnbredderna och cellformateringen justeras när du uppdaterar pivottabelldata, och du inte vill att det ska hända, kontrollerar du att följande alternativ är markerade:

 1. Klicka på Alternativ > Alternativ.

  Gruppen Pivottabell på fliken Alternativ under Verktyg för pivottabell
 2. På fliken Layout & Format markerar du rutorna Autopassa kolumnbredd vid uppdatering och Bevara cellformatering vid uppdatering.

Uppdatera pivottabelldata automatiskt när arbetsboken öppnas

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

 2. Gå till fliken Alternativ, gruppen Pivottabell och klicka på Alternativ.

  Gruppen Pivottabell på fliken Alternativ under Verktyg för pivottabell

 3. Markera kryssrutan Uppdateradata när filen öppnas på fliken Data i dialogrutan Pivottabellalternativ.

Om du lägger till nya data i pivottabelldatakällan måste alla pivottabeller som bygger på datakällan uppdateras. Om du vill uppdatera pivottabellen kan du högerklicka på valfri plats i pivottabellområdet och sedan välja Uppdatera.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×