Uppdatera fält

Ibland måste du manuellt uppdatera informationen i fält som de som används i en innehållsförteckning, sidhuvuden och sidfötter, korsreferenser, bokmärken och formler i tabeller. Du kan uppdatera fälten ett i taget eller du kan uppdatera alla fält i dokumentet samtidigt.

I den här artikeln

Uppdatera ett fält

 1. I ett dokument du har öppet högerklickar du i ett fält, till exempel en innehållsförteckning, ett sidnummer eller en korsreferens, och klickar på Uppdatera fält.

  Högerklicksmenyn för en bokmärkesreferens

  Meddelanden: 

  • Om du uppdaterar en innehållsförteckning i dialogrutan Uppdatera innehållsförteckning ska du välja om du vill uppdatera endast sidnummer eller hela tabellen. Om du väljer att endast uppdatera sidnummer, uppdateras bara sidnumren för befintliga avsnitt. Eventuella nya avsnitt läggs inte till i innehållsförteckningen. Om du vill uppdatera innehållsförteckningen med nya avsnitt i dokumentet ska du välja Uppdatera hela tabellen.

   Dialogrutan Uppdatera innehållsförteckning
  • Om du har problem med att skilja vilka delar av texten som är fält kan du ställa in alla fält så att de visas med grått. Om du vill göra det klickar du på alternativför > >Avanceratoch under Visa dokument innehållpå den nedrullningsbara menyn fält skuggning väljer du alltid.

   Ange "Alltid" under "Fältskuggning" på skärmen Avancerat.

Överst på sidan

Uppdatera alla fält i ett dokument

 1. Tryck på Ctrl+A.

 2. Tryck på F9.

 3. Om dokumentet innehåller tabeller med fält eller formler kan behöva markera varje tabell separat och trycka på F9.

  Tips: Om du vill vara säker på att du inte vill uppdatera innehålls förteckningen innan du skriver ut dokumentet kan du ange Word om du vill uppdatera fälten automatiskt före utskrift. Klicka alternativ för > > Visaoch markera kryss rutan Uppdatera fält före utskriftunder utskrifts alternativ.

  Välj "Uppdatera fält före utskrift" på skärmen Visa

  Obs!: Ibland uppdateras ett fält inte eftersom det objekt fältet refererar till inte längre finns. Länken eller bokmärket kan även vara trasigt. Mer information finns i Felsöka bokmärken.

Överst på sidan

Se även

Infoga fält

Fältkoder i Word

Skapa eller uppdatera en korsreferens

Uppdatera en innehållsförteckning

Använda en formel i en Word- eller Outlook-tabell

Skapa en innehållsförteckning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×