Uppgiftsöversikt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du använder uppgiftsmappen för att hålla reda på saker som du måste göra, men som du kanske inte vill lägga in i kalendern.

En översikt över uppgifter i Outlook Web App

Visa uppgifter i Outlook Web App

  1. Använd en webbläsare och logga in på Outlook Web App via webblänken du fått av den som hanterar din organisations e-post. Ange användarnamn samt lösenord och välj Logga in.

  2. Högst upp på sidan väljer du startprogrammet Office 365-startprogramsikon och väljer sedan Uppgifter.

Det här visas i Uppgifter

I uppgiftsmappen visas inte bara de uppgifter som du skapar, utan också alla meddelanden som du markerar med en flagga.

Uppgifter i Outlook Web App

  1. Du skapar en ny uppgift genom att klicka på Ny uppgift .

  2. Du använder den här kolumnen för att visa Flaggade objekt och uppgifter eller bara Uppgifter.

  3. Filter. Välj ett filter utifrån vilka objekt som du vill visa. Uppgifter och flaggade objekt som inte är knutna till något datum och som inte är slutförda visas bara om du väljer Alla.

  4. Lista över objekt som uppfyller de aktuella filtreringsvillkoren. Klicka på ett objekt om du vill visa det i läsfönstret. Du kan använda kontrollerna i listvyn för att ändra status för ett objekt. Till exempel kan du markera en uppgift som slutförd eller ta bort en flagga från ett meddelande.

  5. Läsfönstret där de valda objektens innehåll visas. Ett objekt som består av en uppgift kan du ändra med hjälp av kontrollerna i hörnet längst upp. Är objektet ett meddelande ser kontrollerna likadana ut som när du läser din e-post.

Obs!: Om du kan komma åt Uppgifter eller inte beror på vilka inställningar organisationen har.

Överst på sidan

Öppna en uppgift i ett separat fönster

Som standard läser och skapar du uppgifter i läsfönstret, men det kanske inte alltid passar så bra. Ibland vill du kunna visa eller redigera en uppgift i ett separat fönster.

När du skapar en ny uppgift, eller redigerar en befintlig, kan du öppna den i ett nytt fönster genom att klicka på popout-ikonen Öppna i nytt fönster i hörnet längst upp.

Om du vill öppna en uppgift som du håller på att läsa i ett separat fönster klickar du på ikonen för den utökade menyn utökad meny och väljer Öppna i separat fönster.

Överst på sidan

Uppgiftslistan

I Uppgifter hittar du både uppgifter som du har skapat och flaggade meddelanden.

  • Med hjälp av uppgiftslistan kan du växla mellan att visa Flaggade objekt och Uppgifter och bara Uppgifter.

  • Om du använder filtren längst upp i uppgiftslistan kan du dessutom välja mer exakt vilka objekt som ska visas: alla, aktiva, förfallna eller slutförda.

  • Om du klickar på ikonerna i uppgiftslistan kan du snabbt utföra vissa aktiviteter. Klicka på ta bort om du vill ta bort en uppgift. Klicka på markera uppgiften som slutförd eller på flagga om du vill markera att en uppgift är slutförd. Klicka på bockmarkering om du vill markera en slutförd uppgift som icke slutförd. Om du högerklickar på ett objekt kan du ändra de data som är knutna till flaggan eller markera objektet som slutfört.

Överst på sidan

Skapa uppgifter

Klicka på Ny uppgift om du vill skapa en ny aktivitet. En enkel uppgiftsformuläret öppnas i läsfönstret.

ny uppgift

Klicka på Visa mer information om du vill se mer information om uppgiften.

mer information om ny uppgift

När du är klar klickar du på bockmarkering Spara om du vill spara ändringarna, eller på ta bort Ta bort om du vill avbryta.

Överst på sidan

Redigera uppgifter

Om du vill redigera en uppgift markerar du den i listvyn och klickar sedan på redigera Redigera i läsfönstret. När du är klar klickar du på bockmarkering Spara om du vill spara ändringarna, eller på ta bort Ta bort om du vill avbryta.

Flaggade meddelanden visas på precis samma sätt som e-postmeddelanden. Du kan svara på dem medan du befinner dig i Uppgifter. Om du vill ändra ett meddelandes flaggstatus högerklickar du på flaggan flagga i uppgiftslistan och klickar sedan på det värde som du vill ha.

När du redigerar en uppgift kan du klicka på Mer-menyn utökad meny och visa fler saker du kan göra. Om du klickar på den visas alternativ för att ta bort, lägga till en kategori eller markera uppgiften som slutförd.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×