Upprepa specifika rader eller kolumner på alla utskrivna sidor

Upprepa specifika rader eller kolumner på alla utskrivna sidor

Om ett kalkylblad sträcker sig över mer än en utskriven sida kan du lägga till etikettdata genom att lägga till rad- och kolumnrubriker som ska visas på varje utskriftssida. Etiketterna kallas även utskriftsrubriker.

Följ de här anvisningarna för att lägga till utskriftsrubriker i ett kalkylblad:

 1. Klicka på Utskriftsrubriker i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout i det kalkylblad som du vill skriva ut.

  Utskriftsrubriker

  Obs!: Kommandot Utskriftsrubriker är nedtonat om du är i cellredigeringsläge, om ett diagram är markerat i samma kalkylblad eller om du inte har någon skrivare installerad. Mer information om hur du installerar en skrivare finns i Söka efter och installera skrivardrivrutiner för Windows Vista. Observera att Microsoft har upphört med supporten för Windows XP. gå till skrivartillverkarens webbplats för att få fortsatt stöd för drivrutiner.

 2. Gör något av följande under Utskriftsrubrikerpå fliken Blad:

 • I rutan Rader överst anger du referensen för de rader som innehåller kolumnetiketterna.

 • I rutan Kolumner till vänster anger du referensen för de kolumner som innehåller radetiketterna.

  Om du vill till exempel vill skriva ut kolumnetiketter överst på varje sida kan du skriva $1:$1 i rutan Rader överst.
  Fliken Blad i dialogrutan Utskriftsformat

  Tips: Du kan också klicka på knapparna Dölj popup-fönster Knappen Minimera längst till höger om rutorna Rader överst och Kolumner till vänster och sedan markera de rubrikrader eller rubrikkolumner som du vill upprepa i kalkylbladet. När du har valt rubrikraderna eller rubrikkolumnerna klickar du på knappen Dölj dialogruta Knappen Minimera igen för att återgå till dialogrutan.

  Obs!: Om du har markerat mer än ett kalkylblad är rutorna Rader överst och Kolumner till vänster inte tillgängliga i dialogrutan Utskriftsformat. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×