Upprepa tabell rubrik på efterföljande sidor

När du arbetar med en väldigt lång tabell körs den på flera sidor. Du kan ställa in tabellen så att rad eller rader visas automatiskt på varje sida.

Du kan välja mellan två olika sätt att konfigurera tabellen så att dess rubrik rad eller rader upprepas.

Du kan göra följande:

  1. Markera den eller de rubrik rader som du vill upprepa på varje sida. Markeringen måste innefatta tabellens första rad.

  2. Klicka på Upprepa rubrikrader i gruppen Data på fliken Layout under Tabellverktyg.

    Skärm bild som visar markören som pekar på alternativet för upprepande rubrik rader i tabellverk tyg på fliken Layout i gruppen data.

Eller så kan du använda den här metoden:

  1. Högerklicka på raden som du vill upprepa i tabellen och klicka sedan på tabell egenskaper.

  2. I dialogrutan Tabellegenskaper går du till fliken Rad och markerar kryssrutan Upprepa som rubrikrad högst upp på varje sida.

  3. Välj OK.

Meddelanden: 

  • Upprepade tabell rubriker visas bara i Utskriftslayoutvy eller när du skriver ut dokumentet.

  • Om du ändrar en tabell rubrik på den första sidan ändras även rubriken på alla andra sidor. Du kan bara ändra tabell rubriken på den första sidan – rubrik raderna på efterföljande sidor är låsta.

  • Ã ven om Word automatiskt upprepar tabell rubriker på nya sidor som kommer från automatiska sid brytningar upprepas inte en rubrik om du infogar en manuell sid brytning i en tabell.

Mer information finns i

Infoga eller rita en tabell

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×