Datatyp     Ja/Nej

Posttyp     Angett

Beskrivning     För underaktiviteter anger fältet Samlad om information för underaktivitets-Gantt-staplarna ska summeras till sammanfattningsstapeln. För sammanfattningsaktiviteter anger fältet Samlad om sammanfattningsstapeln visar uppsumlade staplar. Du måste ha fältet Samlad för sammanfattningsaktiviteter inställt på Ja för att underaktiviteter ska summeras till dem.

Användningsområden     Lägg till fältet Uppslag i vyn Gantt-schema för att ange vilka underaktiviteter som ska summeras till sammanfattningsstapeln. Som standard är alla sammanfattningsaktiviteter inställda på Ja och alla underaktiviteter har ställts in på Nej.

Exempel     Du vill att viktiga milstolpar ska visas i sammanfattningsaktiviteten. Du ställer in fältet Uppslag för dessa milstolpar på Ja.

Kommentarer     Om du vill använda fältet Samlad för sammanfattningsaktiviteter väljer du en sammanfattningsaktivitet och väljer sedan om du vill visa uppsummerade Gantt-staplar i dialogrutan Aktivitetsinformation och om du vill använda fältet Uppslag för underaktiviteter.

Om du rullar upp flera underaktiviteter kan du också dölja sammanfattningsstapeln i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Du kan globalt ange uppslagsbeteenden för alla sammanfattningsaktiviteter i en Gantt-schemavy i dialogrutan Layout.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×