Utforska Lync Web Apps mötesrum

Mötesrummet i Lync Web App för Lync 2013 ger snabb åtkomst till alla mötesfunktioner, och det har gott om utrymme för visning av deltagarnas video och delade innehåll. I mötesrummet navigerar du med musen eller så använder du dig av flertrycksgester, t.ex. tryck och dubbeltryck, om du använder en enhet med pekskärm.

Ikonerna som finns i den nedre delen av mötesrummet ger åtkomst till de flesta mötesfunktionerna. Dessutom finns det några ikoner i mötesrummets övre högra hörn. Vi börjar med ikonerna nere till vänster i rummet.

Snabbmeddelanden

Under mötet kan du skicka snabbmeddelanden till mötesdeltagarna. Dina meddelanden skickas då till alla deltagare. Du kan inte skicka privata snabbmeddelanden till deltagarna. Tryck på meddelandeknappen om du vill öppna ett fönster för snabbmeddelanden. Skriv ditt meddelande och tryck på Retur för att skicka ditt meddelande.

Om du vill stänga snabbmeddelandefönstret trycker du på meddelandeknappen igen eller på knappen X överst i fönstret. Om du vill fästa snabbmeddelandefönstret till vänster om mötesrummet trycker du på pilen överst i fönstret.

skärmbild  med snabbmeddelandefönstret som visas om du hovrar på snabbmeddelandeknappen

Mer information finns i:

Skicka ett snabbmeddelande i Lync Web App

Ljudkontroller

Om mötesljudet spelas upp och in på datorn, antingen via en inbyggd mikrofon och högtalare eller ett anslutet headset, kommer du åt menyn med ljudkontroller genom att trycka på telefon/mikrofonknappen. Du stänga av och sätta på ditt ljud, parkera samtal, ändra din ljudenhet och ändra volymen på den här menyn.

skärmbild med alternativen som visas om du hovrar på ljudknappen

Mer information finns i:

Lägga till ljud och video från Lync Web App till ett möte

Hantera ljud- och videoinställningar under ett möte

Videokontroller

Om din kamera är ansluten och installerad kan du välja att dela din video med andra mötesdeltagare. På så vis kan du efterlikna upplevelsen av ett möte med ögonkontakt. Förhandsgranska din video genom att trycka på kameraknappen. Om du vill dela din video väljer du Starta min video.

skärmbild med alternativen som visas om du hovrar på videoknappen

Mer information finns i:

Lägga till ljud och video från Lync Web App i ett möte

Hantera ljud- och videoinställningar under ett möte

Dela innehåll

Om du är presentatör för ett möte kan du dela innehåll med de andra deltagarna. Tryck på bildskärmsknappen och välj sedan den innehållstyp du vill dela på fliken Presentera – skrivbordet på din dator, ett öppet program på din dator, en PowerPoint-presentation, en tom whiteboard som alla deltagare kan skriva på eller en omröstning. Använd fliken ONENOTE    för att komma åt anteckningsböcker i OneNote som delas av Lync 2013-användare i mötet. Använd fliken BILAGOR om du vill skicka bilagor som mötesdeltagarna kan hämta till sina datorer.

skärmbild med delningsmenyn med PowerPoint-presentationen och andra delningsalternativ som visas på fliken Presentera

Mer information finns i:

Dela ditt skrivbord och dina program från Lync Web App

Dela en PowerPoint-presentation från Lync Web App

Redigera mötesanteckningar från Lync Web App

Distribuera och spara filbilagor i Lync Web App

Hantera mötesdeltagare

Om du är presentatör kan du hantera deltagarnas mötesbehörigheter under mötet. Tryck på knappen Personer. På fliken Deltagare kan du visa mötets alla presentatörer och deltagare i olika grupper. Bredvid varje deltagares namn visas ikoner som indikerar status för deras möjligheter till snabbmeddelanden, ljud, video och delning. Om du vill ändra en deltagares behörighet högerklickar eller dubbeltrycker du på deltagarens namn för att visa deltagaralternativen. Du kan välja att stänga av eller sätta på ljudet, ta bort eller göra deltagaren till presentatör eller deltagare.

Om du vill stänga fönstret trycker du på knappen Personer igen eller på knappen X överst i fönstret. Om du vill fästa fönstret till vänster om mötesrummet trycker du på pilen överst i fönstret.

skärmbild med ikonerna intill en deltagares namn som visar tillgängligheten till snabbmeddelanden, ljud, video och delning

Mer information finns i:

Hantera inställningar för ljud, video och deltagare

Layout-alternativ

Den del av skärmen där mötesdeltagarnas video eller statiska bilder visas kallas för galleri. Om du vill ändra galleriets layout trycker du på knappen Välj en layout. Du kan välja Gallerivy, Talarvy eller Presentationsvy.

Skärmbild med menyn ändra layout med tre alternativ

Du kan också förstora mötets fönster genom att trycka på knappen Helskärmsläge skärmbild med knappen för helskärmsläge På Windows-datorer trycker du på tangenten F11 för att aktivera eller inaktivera webbläsarens helskärmsläge.

Mer information finns i:

Hantera inställningar för ljud, video och deltagare

Mötesalternativ

Tryck på knappen Alternativ längst upp till höger i mötesrummet. På menyn som visas kan du välja Alternativ om du vill ändra mötesalternativ, Inträdesinformation om du vill läsa mötesinformation – t.ex. länken till Lync-mötet, konferens-ID, osv., samt Hjälp om du vill komma åt dokumentation och versionsinformation om Lync Web App.

Skärmbild med alternativmenyn

Mer information finns i:

Ange Lync Web App-alternativ

Navigationsalternativ

Tryck på handknappen om du vill växla mellan peknavigering och musnavigering. Om du använder Lync Web App på en enhet med pekskärm så aktiveras pekläget automatiskt.

skärmbild med alternativknappen, peklägesknappen och hjälpknappen, peklägesknappen är aktiverad

Behöver du hjälp?

Om du vill komma till den fullständiga samlingen med onlinedokumentation som innehåller mer information om funktionerna i Lync Web App trycker du på knappen Hjälp.

Avsluta ljud

Om du endast vill koppla från datorljudet i mötet trycker du på knappen Lägg på skärmbild med knappen lägg på . Du kan fortfarande visa och dela innehåll samt visa andra deltagares statiska bilder men du kan inte ta emot eller skicka video.

Avsluta möte

Om du vill lämna ett möte helt och hållet trycker du på knappen Avsluta möte. I dialogrutan som visas trycker du på OK för att bekräfta att du vill lämna mötet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×