Utskrift och förhandsgranskning

I Office kan du skriva ut och förhandsgranska filer från samma plats genom att klicka på Arkiv och sedan skriva ut (eller trycka på CTRL + P).

Om du vill se hur utskriften kommer att se ut innan du skickar den till skrivaren går du till filen > Skriv ut.

Tips: Du kan lägga till förhands gransknings-eller utskrifts knappar i verktygsfältet snabb åtkomst för att få åtkomst till dem snabbare. Mer information finns i lägga till kommandon i verktygsfältet snabb åtkomst.

Välj program från följande nedrullningsbara listruta för att visa information om utskrift och förhands granskning av olika program.

 • Vilket Office-program använder du?
 • Access
 • Excel
 • OneNote
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Project
 • Publisher
 • Visio
 • Word
 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill förhandsgranska filen klickar du på Förhandsgranska.

  • Om du vill gå tillbaka till filen och göra ändringar innan du skriver ut den klickar du på fliken Arkiv igen.

  • Om du vill skriva ut filen och kontrollera eller ändra egenskaperna för skrivaren klickar du på Skriv ut.

  • Om du vill skriva ut filen utan att kontrollera eller ändra egenskaperna för skrivaren klickar du på Snabbutskrift.

Se även

Excel kombinerar utskrift och förhands granskning i samma fönster.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut. Till höger visas en förhands granskning av filen. Till vänster visas knappen Skriv ut och Inställningar som går att konfigurera.

  Obs!: Om inte alla rader och kolumner som du förväntar dig visas i förhands granskningen är det möjligt att du har ett felaktigt utskrifts område markerat. Se Ange eller ta bort ett utskrifts område i ett kalkyl blad.

 2. Om du vill återgå till arbets boken utan att skriva ut den klickar du på Bakåtknappen .

Om du är redo att skriva ut arbets boken...

 1. Välj hur många kopior du vill ha.

 2. Titta under Inställningar för att välja andra utskrifts alternativ, till exempel skriva ut vissa sidor, ändra sid orientering eller dubbels idig utskrift.

 3. När du är klar klickar du på Skriv ut.

Se även

 1. Klicka på filen > Skriv ut.

 2. Gör något av följande:

  • To preview your file, click Print Preview.

   Om du vill gå tillbaka till antecknings boken och göra ändringar innan du skriver ut den klickar du på Stäng.

  • To print your file and check or change the properties for your printer, click Print.

Se även

Outlook kombinerar utskrift och förhands granskning i samma fönster.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut. Till höger visas en förhands granskning av ditt meddelande. Till vänster visas knappen Skriv ut och Inställningar som går att konfigurera.

  Obs!: När du använder fil > utskrift för att visa vyn Utskriftslayout, som innehåller både utskrifts inställningar och förhands granskning, kan det aktuella fönstret flyttas till bakgrunden bakom huvud fönstret i Outlook. Du kan minimera Outlook-fönstret om du vill placera förgrunden för utskrift. Mer information om det här problemet finns i Skriv ut förhandsgranskning problem i Outlook.

 2. Om du vill bläddra mellan sidorna klickar du på pilarna längst ned i förhandsgranskningsvyn. Om texten är för liten för att läsa kan du justera storleken med zoomreglaget.

  Sidförhandsgranskning och zoomreglage i utskrifts- och förhandsgranskningsfönstret

 3. Välj hur många kopior du vill ha.

 4. Titta under Inställningar och välj om meddelandet ska visas som en tabell eller PM.

 5. När du är klar klickar du på Skriv ut.

 6. Klicka på Bakåtknappen för att återgå till dokumentet.

Se även

PowerPoint kombinerar utskrift och förhands granskning i samma fönster.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut. Till höger visas en förhands granskning av presentationen. Till vänster visas knappen Skriv ut och Inställningar som går att konfigurera.

 2. Om du vill bläddra mellan sidorna klickar du på pilarna längst ned i förhandsgranskningsvyn. Om texten är för liten för att läsa kan du justera storleken med zoomreglaget.

  Sidförhandsgranskning och zoomreglage i utskrifts- och förhandsgranskningsfönstret

 3. Om du vill gå tillbaka till presentationen utan att skriva ut den klickar du på Bakåtknappen .

Om du är redo att skriva ut presentationen...

 1. Välj hur många kopior du vill ha.

 2. Titta under Inställningar för att välja andra utskrifts alternativ, till exempel endast skriva ut vissa bilder, skriva ut flera bilder per sida eller utskrift av gråskala.

 3. När du är klar klickar du på Skriv ut.

Se även

Project kombinerar utskrift och förhands granskning i samma fönster.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut. Till höger visas en förhands granskning av presentationen. Till vänster visas knappen Skriv ut och Inställningar som går att konfigurera.

 2. Om du vill bläddra mellan sidorna klickar du på pilarna längst ned i förhandsgranskningsvyn. Om texten är för liten för att läsa kan du justera storleken med zoomreglaget.

  Sidförhandsgranskning och zoomreglage i utskrifts- och förhandsgranskningsfönstret

 3. Välj hur många kopior du vill ha.

 4. Titta under Inställningar för att välja andra utskrifts alternativ, till exempel skriva ut vissa sidor, ändra sid orientering eller dubbels idig utskrift.

 5. När du är klar klickar du på Skriv ut.

 6. Klicka på Bakåtknappen för att återgå till dokumentet.

Se även

Publisher kombinerar utskrift och förhands granskning i samma fönster.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut. Till höger visas en förhands granskning av presentationen. Till vänster visas knappen Skriv ut och Inställningar som går att konfigurera.

 2. Om du vill bläddra mellan sidorna klickar du på pilarna längst ned i förhandsgranskningsvyn. Om texten är för liten för att läsa kan du justera storleken med zoomreglaget.

  Sidförhandsgranskning och zoomreglage i utskrifts- och förhandsgranskningsfönstret

 3. Välj hur många kopior du vill ha.

 4. Titta under Inställningar för att välja andra utskrifts alternativ, till exempel skriva ut vissa sidor, ändra sid orientering eller dubbels idig utskrift.

 5. När du är klar klickar du på Skriv ut.

 6. Klicka på Bakåtknappen för att återgå till dokumentet.

Se även

Visio kombinerar utskrift och förhands granskning i samma fönster.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut. Till höger visas en förhands granskning av presentationen. Till vänster visas knappen Skriv ut och Inställningar som går att konfigurera.

 2. Om du vill bläddra mellan sidorna klickar du på pilarna längst ned i förhandsgranskningsvyn. Om texten är för liten för att läsa kan du justera storleken med zoomreglaget.

  Sidförhandsgranskning och zoomreglage i utskrifts- och förhandsgranskningsfönstret

 3. Välj hur många kopior du vill ha.

 4. Titta under Inställningar för att välja andra utskrifts alternativ, till exempel skriva ut vissa sidor, ändra sid orientering eller dubbels idig utskrift.

 5. När du är klar klickar du på Skriv ut.

 6. Klicka på Bakåtknappen för att återgå till dokumentet.

Se även

Word kombinerar utskrift och förhands granskning i samma fönster.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut. Till höger visas en förhands granskning av presentationen. Till vänster visas knappen Skriv ut och Inställningar som går att konfigurera.

 2. Om du vill bläddra mellan sidorna klickar du på pilarna längst ned i förhandsgranskningsvyn. Om texten är för liten för att läsa kan du justera storleken med zoomreglaget.

  Sidförhandsgranskning och zoomreglage i utskrifts- och förhandsgranskningsfönstret

  Tips: Om du vill förhandsgranska flera sidor sida vid sida kan du använda skjutreglaget zoom för att zooma ut.

 3. Klicka på Bakåtknappen för att återgå till dokumentet utan att skriva ut det.

Om du är redo att skriva ut dokumentet...

 1. Välj hur många kopior du vill ha.

 2. Titta under Inställningar för att välja andra utskrifts alternativ, till exempel skriva ut vissa sidor, ändra sid orientering eller dubbels idig utskrift.

  Obs!: Om du bara vill skriva ut vissa sidor i Word klickar du på Skriv ut alla sidor. Därifrån kan du välja att bara skriva ut den aktuella sidan eller välja Anpassad utskrift och ange sidor som "1-3" eller "3-6, 10, 14".

 3. När du är klar klickar du på Skriv ut.

Obs!: Om du får en tom sida i slutet av dokumentet läser du ta bort en sida i Word.

Se även

I vissa program visas förhands granskning på skärmen för utskrift, till exempel Excel och Word. I andra program, till exempel Access och OneNote, klickar du på knappen Förhandsgranska på huvud skärmen för att komma åt förhands granskning.

Knappen Förhandsgranska

Titta på en video om hur du skriver ut i Office:

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I avsnitten nedan finns mer information om att skriva ut och förhandsgranska från olika program.

Välj ditt Office-program

 • Vilket Office-program använder du?
 • Access
 • Excel
 • OneNote
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Project
 • Publisher
 • Visio
 • Word
 1. Klicka på fliken Arkiv och därefter på Skriv ut.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill förhandsgranska filen klickar du på Förhandsgranska.

   Om du vill gå tillbaka till filen och göra ändringar innan du skriver ut den klickar du på fliken Arkiv igen.

  • Om du vill skriva ut filen och kontrollera eller ändra egenskaperna för skrivaren klickar du på Skriv ut.

  • Om du vill skriva ut filen utan att kontrollera eller ändra egenskaperna för skrivaren klickar du på Snabbutskrift.

Information om hur du förhands granskning och utskrift i Excel finns i:

 1. Klicka på fliken Arkiv och därefter på Skriv ut.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill förhandsgranska filen klickar du på Förhandsgranska.

  • Om du vill gå tillbaka till filen och göra ändringar innan du skriver ut den klickar du på fliken Arkiv igen.

  • Om du vill skriva ut filen och kontrollera eller ändra egenskaperna för skrivaren klickar du på Skriv ut.

Information om hur du skriver ut i Outlook finns i skriva ut i Outlook.

På fliken Skriv ut visas egenskaperna för standardskrivaren automatiskt i det första avsnittet, och en förhandsgranskning av presentationen visas automatiskt i det andra avsnittet.

 1. Klicka på fliken Arkiv och därefter på Skriv ut.

  Om du vill gå tillbaka till presentationen och göra ändringar innan du skriver ut den klickar du på fliken Arkiv igen.

 2. När egenskaperna för skrivaren och presentationen visas så som du vill ha dem klickar du på Skriv ut.

  Obs!: Om du vill ändra egenskaperna för skrivaren klickar du på Skrivaregenskaper under namnet på skrivaren.

På fliken Skriv ut visas egenskaperna för standardskrivaren automatiskt i det första avsnittet, och en förhandsgranskning av filen visas automatiskt i det andra avsnittet.

 1. Klicka på fliken Arkiv och därefter på Skriv ut.

  Om du vill gå tillbaka till filen och göra ändringar innan du skriver ut den klickar du på fliken Arkiv igen.

 2. När egenskaperna för skrivaren och filen visas så som du vill ha dem klickar du på Skriv ut.

Obs!: Om du vill ändra egenskaperna för skrivaren klickar du på Skrivaregenskaper under namnet på skrivaren.

På fliken Skriv ut visas egenskaperna för standardskrivaren automatiskt i det första avsnittet, och en förhandsgranskning av publikationen visas automatiskt i det andra avsnittet.

 1. Klicka på fliken Arkiv och därefter på Skriv ut.

  Om du vill gå tillbaka till publikationen och göra ändringar innan du skriver ut den klickar du på fliken Arkiv igen.

 2. När egenskaperna för skrivaren och publikationen visas så som du vill ha dem klickar du på Skriv ut.

Obs!: Om du vill ändra egenskaperna för skrivaren klickar du på Skrivaregenskaper under namnet på skrivaren.

Mer specifik information om utskrift i Publisher finns i Skriva ut i Publisher.

 1. Klicka på fliken Arkiv och därefter på Skriv ut.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill förhandsgranska filen klickar du på Förhandsgranska.

  • Om du vill gå tillbaka till filen och göra ändringar innan du skriver ut den klickar du på fliken Arkiv igen.

  • Om du vill skriva ut filen och kontrollera eller ändra egenskaperna för skrivaren klickar du på Skriv ut.

  • Om du vill skriva ut filen utan att kontrollera eller ändra egenskaperna för skrivaren klickar du på Snabbutskrift.

På fliken Skriv ut visas egenskaperna för standardskrivaren automatiskt i det första avsnittet, och en förhandsgranskning av dokumentet visas automatiskt i det andra avsnittet.

 1. Klicka på fliken Arkiv och därefter på Skriv ut.

  Om du vill gå tillbaka till dokumentet och göra ändringar innan du skriver ut den klickar du på fliken Arkiv igen.

 2. När egenskaperna för skrivaren och dokumentet visas så som du vill ha dem klickar du på Skriv ut.

Obs!: Om du vill ändra egenskaperna för skrivaren klickar du på Skrivaregenskaper under namnet på skrivaren.

Felsökning

Information om felsökning av skrivare eller drivrutinsinformation finns:

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×