Välj rätt vy för uppgiften i PowerPoint 2013

Du kan visa PowerPoint fil på olika sätt, beroende på vad du ska göra. Vissa vyer passar bäst när du skapar en presentation och andra passar bättre när du ger presentationen.

De olika PowerPoint-vyerna finns på fliken Visa, enligt följande bild.

Visar Visa-menyn i PowerPoint

Du hittar även de vyer som används mest i aktivitetsfältet längst ned till höger i bildfönstret, enligt följande bild.

Visar visningsknapparna längst ned på skärmen i PowerPoint

Obs!: Information om hur du ändrar standardvyn i PowerPoint finns i Ändra standardvyn.

 • Vilken version av Office för Windows använder du?
 • Nyare versioner
 • Office 2010

Vyer när du skapar presentationen

Vyn Normal

Du kommer åt vyn Normal via aktivitetsfältet Knappen Normalvy i PowerPoint längst ned i bildfönstret eller via knappen Visa i menyfliksområdet.

Vyn Normal är redigeringsläget, där du oftast befinner dig när du skapar bilder. Här nedan visas vyn Normal med bildminiatyrer till vänster som visar aktuell bild och ett avsnitt under aktuell bild där du kan skriva stödanteckningar för bilden.

Visar normalvyn i PowerPoint

Vyn Bildsortering

Du kommer åt vyn Bildsortering via aktivitetsfältet Visar knappen för bildspelsvyn i PowerPoint längst ned i bildfönstret eller via knappen Visa i menyfliksområdet.

I vyn Bildsortering (nedan) visas alla bilder i presentationen i vågrätt följda miniatyrer. Vyn Bildspel är användbar om du behöver ordna om bilderna – du kan bara klicka och dra bilderna till en ny plats eller lägga till avsnitt för att ordna bilderna i meningsfulla grupper.

Visar vyn Bildsortering i PowerPoint

Mer information om avsnitt finns i Ordna dina PowerPoint-bilder i avsnitt.

Vyn Anteckningssidor

Du kan visa eller dölja dina högtalares anteckningar med knappen Knappen Anteckningar i PowerPoint längst ned i bildfönstret, eller så kommer du åt vyn Anteckningssidor på fliken Visa i menyfliksområdet.

Fönstret Anteckningar finns nedanför bildfönstret. Du kan skriva ut anteckningarna eller ta med dem i en presentation som du skickar till åhörarna, eller använda dem som stöd under presentationen.

fönstret stödanteckningar i PowerPoint

Mer information om anteckningar finns i Lägga till stödanteckningar i bilder.

Vyn Disposition

Du kan komma åt vyn Disposition från fliken Visa i menyfliksområdet. (I PowerPoint 2013 och senare går det inte längre att komma åt vyn Disposition från vyn Normal. Där måste du komma åt den från fliken Visa.)

Du kan använda vyn Disposition för att skapa en disposition eller storyboard för presentationen. I vyn visas endast texten på bilderna, inga bilder eller andra grafiska objekt visas.

Dispositionsvyn i PowerPoint.

Bakgrundsvyer

Du kommer åt en bakgrundsvy genom att välja önskad vy i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa.

Bakgrundsvyerna är Bild, Åhörarkopia och Anteckningar. Den främsta fördelen med att arbeta i en bakgrundsvy är att du kan göra formatändringar som återspeglas i alla bilder, anteckningssidor eller åhörarkopior som hör till presentationen.

Mer information om hur du arbetar med bakgrunder finns i:

Vyer när du håller presentationen

Vyn Bildspel

Du kommer åt vyn Bildspel via aktivitetsfältet Visar knappen för bildspelsvyn i PowerPoint längst ned i bildfönstret.

Använd vyn Bildspel när du håller presentationen. Bildspelsvyn tar upp hela skärmen precis som presentationen kommer att se ut på en stor skärm inför din publik.

Föredragshållarvyn

Du kommer åt föredragshållarvyn genom att klicka på Knappen Visa föredragshållarvyn i PowerPoint. i det nedre vänstra hörnet av skärmen i bildspelsvyn och sedan klicka på Visa föredragshållarvyn (enligt nedan).

Du använder Föredragshållarvyn för att visa anteckningarna när du håller en presentation. Åhörarna kan inte se anteckningarna i Föredragshållarvyn.

Visar presentatörsvy-menyn i PowerPoint

Mer information om hur du använder föredragshållarvyn finns i Visa dina stödanteckningar när du presenterar ditt bildspel.

Läsvy

Du kommer åt Läsvy via aktivitetsfältet Knappen Läsvy i PowerPoint längst ned i bildfönstret.

De flesta som tar del av en PowerPoint-presentation utan föredragshållare vill troligtvis använda läsvyn. I den här vyn visas presentationen i helskärmsläge på samma sätt som i bildspelsvyn och den innehåller några enkla kontroller som gör det enkelt att bläddra mellan bilderna.

Vyer när du skapar presentationen

Det finns flera vyer i PowerPoint som du kan använda för att skapa en professionell presentation.

Vyn Normal

Vyn Normal är den huvudsakliga redigeringsvyn, där du skriver och utformar presentationer. Vyn Normal har fyra huvudområden:

Normalvy

1: Fliken Disposition Det här är ett bra ställe att börja skriva innehåll på – för att fånga dina idéer, planera hur du vill presentera dem och flytta runt bilder och text. På fliken Disposition visas bildtexten i dispositionsformat.

Obs!: Du kan skriva ut en pappersversion av en disposition av presentationen där endast texten ingår (så som den visas i vyn Disposition), utan grafik eller animering, genom att först klicka på fliken Arkiv.

Sedan klickar du på Skriv ut, klickar på Helsidesbilder under Andra inställningar, klickar på Disposition, och klickar sedan på Skriv ut längst upp.

2: Fliken Bilder  Visa bilder i presentationen som miniatyrer medan du redigerar. Miniatyrerna gör det enkelt för dig att hitta i presentationen och se vilken effekt eventuella designändringar skulle ha. Du kan också enkelt ordna om, lägga till eller ta bort bilder här.

3: Bildfönstret Längst upp till höger i PowerPoint-fönstret bildfönstret visas en stor vy av den aktuella bilden i bildfönstret. Med den aktuella bilden som visas i den här vyn kan du lägga till text och infoga bilder, tabeller, SmartArt-grafik, diagram, ritade objekt, textrutor, filmer, ljud, hyperlänkar och animeringar.

4: Fönstret Anteckningar I fönstret Anteckningar, som visas nedanför bildfönstret, kan du skriva anteckningar för den aktuella bilden. Du kan skriva ut anteckningarna senare och använda dem som stöd när du håller presentationen. Du kan också skriva anteckningar som du vill dela ut till åhörarna, eller ta med dem i en presentation som du skickar till åhörarna eller publicerar på en webbsida.

Du kan växla mellan flikarna Bilder och Disposition. Om du vill förstora eller dölja rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder, se avsnittet Dölja eller visa flikarna Disposition och Bilder.

Obs!: Du kan visa linjalen eller stödlinjerna i vyn Normal genom att markera någon av kryssrutorna Linjal eller Stödlinjer på fliken Visa i gruppen Visa.

Vyn Bildsortering

I vyn Bildsortering visas bilderna som miniatyrbilder. Den här vyn gör det enkelt för dig att sortera och ordna bilderna när du skapar din presentation samt när du förbereder presentationen för utskrift.

Du kan dessutom lägga till avsnitt i vyn Bildsortering, och sortera bilder i olika kategorier och avsnitt. Du kommer åt vyn Bildsortering via aktivitetsfältet längst ned i bildfönstret eller via knappen Visa i menyfliksområdet.

Bildsortering

Vyn Anteckningssidor

Fönstret Anteckningar visas nedanför bildfönstret. Du kan skriva anteckningar för den aktuella bilden. Senare kan du skriva ut anteckningarna och använda dem som stöd när du håller presentationen. Du kan också skriva anteckningar som du vill dela ut till åhörarna, eller ta med dem i en presentation som du skickar till åhörarna eller publicerar på en webbsida.

När du vill visa och arbeta med dina anteckningar i helsidesformat klickar du på Anteckningssidor i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

Bakgrundsvyer

Bland bakgrundsvyerna ingår vyerna Bilder, Åhörarkopia och Anteckningar. Det är de viktigaste bilderna, där information om presentationen lagras, inklusive bakgrund, färg, teckensnitt, effekter, storlek för platshållare och placering. Den största fördelen med att arbeta i en bakgrundsvy är att du kan göra formatändringar i bildbakgrunden, anteckningsbakgrunden eller åhörarkopiebakgrunden som sedan återspeglas i alla bilder, anteckningssidor eller åhörarkopior som hör till presentationen.

Mer information om hur du arbetar med bildbakgrunder finns i Vad är en bildbakgrund? och Skapa och anpassa en bildbakgrund.

Vyer för när du håller presentationen

Vyn Bildspel

Använd vyn Bildspel när du ska hålla din presentation inför en publik. Vyn Bildspel tar upp hela skärmen, precis som presentationen kommer att se ut på en stor skärm inför din publik. Du kan se hur dina inställningar för grafik, tidsinställningar, filmer, animerade effekter och övergångar kommer att se ut under själva presentationen.

Avsluta vyn Bildspel genom att trycka på Esc.

Föredragshållarvyn

Föredragshållarvyn är en viktig bildspelsbaserad vy som du kan använda när du håller en presentation. Genom att använda två bildskärmar kan du köra andra program och visa stödanteckningar som åhörarna inte kan se.

Om du vill använda föredragshållarvyn ska du kontrollera att datorn har funktioner för flera bildskärmar, aktivera stödet för flera bildskärmar och sedan aktivera föredragshållarvyn.

Mer information om att använda Föredragshållarvyn finns i Visa dina stödanteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar.

Läsvy

Använd läsvyn när du ska ge din presentation inte till en närvarande publik (t.ex. via en storbildsskärm), utan till någon som visar din presentation på sin egen dator. Du kan även använda läsvyn på din dator när du inte vill visa en presentation i helskärmsläge i vyn Bildspel, utan i ett fönster med enkla kontroller som gör presentationen enkel att granska. Du kan alltid växla från läsvyn till någon av de andra vyerna om du vill redigera presentationen.

Vyer för att förbereda och skriva ut presentationer

Du kan spara papper och skrivarbläck genom att förbereda utskriftsjobbet innan du skriver ut. I PowerPoint finns vyer och inställningar som du kan använda för att ange vad du vill skriva ut (bilder, åhörarkopior eller anteckningssidor) samt hur du vill att de ska skrivas ut (färg, gråskala, svartvitt med ramar, o.s.v.).

Mer information om utskrifter och Förhandsgranska finns i Skriva ut PowerPoint-bilder och åhörarkopior.

Vyn Bildsortering

I vyn Bildsortering visas bilderna som miniatyrbilder. Den här vyn gör det enkelt för dig att sortera och ordna dina bilder när du förbereda dem för att skrivas ut. Du kommer åt vyn Bildsortering via aktivitetsfältet längst ned i bildfönstret eller via knappen Visa i menyfliksområdet.

Bildsortering

Förhandsgranska

I en förhandsgranskning kan du ange inställningar för vad som ska skrivas ut – åhörarkopior, anteckningssidor, disposition eller bilder. Klicka på Arkiv > Skriv ut och välj sedan alternativ under Inställningar.

Vyerna i PowerPoint som du kan använda för att redigera, skriva ut och hålla presentationen är följande:

 • Vyn Normal

 • Vyn Bildsortering

 • Vyn Anteckningssidor

 • Dispositionsvyn (tillgänglig i PowerPoint 2016 för Mac och senare versioner)

 • Vyn Bildspel

 • Föredragshållarvyn

 • Bakgrundsvyer: Bilder, Åhörarkopia och Anteckningar

Du kan växla mellan PowerPoint vyer på två platser:

Använd menyn Visa för att växla mellan de olika vyerna

Visa-menyn i PowerPoint

Få åtkomst till de tre huvudvyerna (Normal, Bildsortering eller Bildspel) i det nedre fältet PowerPoint fönster

Visningsknappar längst ned i PowerPoint-fönstret

Vyer för att skapa eller redigera en presentation

Flera vyer i PowerPoint kan hjälpa dig att skapa en professionell presentation.

 • Vyn Normal     Vyn Normal är den huvudsakliga redigeringsvyn, där du skriver och utformar presentationer. Vyn Normal har tre huvudområden:

  • Miniatyrfönstret

  •  Fönstret Bilder

  • Anteckningsfönstret

  Miniatyrfönstret, bildfönstret och anteckningsrutan i PowerPoint för Mac
 • Vyn Bildsortering     I vyn Bildsortering visas bilderna som miniatyrbilder. Den här vyn gör det enkelt för dig att sortera och ordna bilderna när du skapar din presentation samt när du förbereder presentationen för utskrift. Du kan dessutom lägga till avsnitt i vyn Bildsortering, och sortera bilder i olika kategorier och avsnitt.

 • Vyn Anteckningssidor     Fönstret Anteckningar visas nedanför bildfönstret. Du kan skriva anteckningar för den aktuella bilden. Senare kan du skriva ut anteckningarna och använda dem som stöd när du håller presentationen. Du kan också skriva anteckningar som du vill dela ut till åhörarna, eller ta med dem i en presentation som du skickar till åhörarna eller publicerar på en webbsida.

 • I dispositionsvyn    ( PowerPoint 2016 för Mac i ) i dispositionsvyn visas presentationen som en disposition som består av rubriker och huvudtext från varje bild. Varje rubrik visas till vänster i fönstret som innehåller Dispositionsvyn, tillsammans med en bildikon och ett bildnummer . Att arbeta i dispositionsvyn är särskilt praktiskt när du vill göra globala redigeringar, skaffa dig en översikt över presentationen, ändra ordningen på punkter och bilder eller tillämpa formatändringar.

 • Bakgrundsvyer     Bland bakgrundsvyerna ingår vyerna Bilder, Åhörarkopia och Anteckningar. Det är de viktigaste bilderna, där information om presentationen lagras, inklusive bakgrund, temafärger, temateckensnitt, temaeffekter, storlek för platshållare och placering. Den största fördelen med att arbeta i en bakgrundsvy är att du kan göra formatändringar i bildbakgrunden, anteckningsbakgrunden eller åhörarkopiebakgrunden som sedan återspeglas i alla bilder, anteckningssidor eller åhörarkopior som hör till presentationen. Mer information om hur du arbetar med bakgrunder finns i Ändra en bildbakgrund.

Vyer för när du håller presentationen

 • Vyn Bildspel     Använd vyn Bildspel när du ska hålla din presentation inför en publik. I den här vyn visas bilderna i helskärmsläge.

 • Föredragshållarvyn     I föredragshållarvyn kan du hantera bilderna medan du presenterar genom att spåra hur mycket tid som gått, spåra vilken bild som kommer härnäst, och visa kommentarer som bara du kan se (och även göra mötesanteckningar under tiden du håller presentationen).

Vyer för att förbereda och skriva ut presentationer

Du kan spara papper och skrivarbläck genom att förbereda utskriftsjobbet innan du skriver ut. I PowerPoint finns vyer och inställningar som du kan använda för att ange vad du vill skriva ut (bilder, åhörarkopior eller anteckningssidor) samt hur du vill att de ska skrivas ut (färg, gråskala, svartvitt med ramar, o.s.v.).

 • Vyn Bildsortering     I vyn Bildsortering visas bilderna som miniatyrbilder. Den här vyn gör det enkelt för dig att sortera och ordna dina bilder när du förbereda dem för att skrivas ut.

 • Förhandsgranska     I en förhandsgranskning kan du ange inställningar för vad som ska skrivas ut – åhörarkopior, anteckningssidor, disposition eller bilder.

Se även

Ordna bilderna i avsnitt

Skriva ut bilder och åhörarkopior

Starta presentationen och se dina anteckningar i föredragshållarvyn

När PowerPoint för webben, när filen lagras i ett OneDrive, är standardvyn Läsvy. När filen lagras i OneDrive för arbete eller skola eller SharePoint i Microsoft 365 är standardvyn Redigeringsvy.

Visa för att skapa en presentation

Redigeringsvyn

Du kommer åt Redigeringsvynfrån fliken Visa eller från aktivitetsfältet längst ned i bildfönstret.

Redigeringsvyn är redigeringsläget, där du oftast arbetar för att skapa bilderna. Nedan visas redigeringsvyn med bildminiatyrer till vänster som visar den aktuella bilden och en anteckningsruta under den aktuella bilden där du kan skriva stödanteckningar för bilden.

Redigeringsvyn i PowerPoint Online

Vyn Bildsortering

Med bildsorteraren kan du se dina bilder på skärmen i ett rutnät som gör det enkelt att ordna om dem eller ordna dem i avsnitt genom att dra och släppa dem där du vill ha dem.

Vyn Bildsortering i PowerPoint för webben.

Om du vill lägga till ett avsnitt högerklickar du på den första bilden i det nya avsnittet och väljer Lägg till avsnitt. Mer information finns i Ordna dina PowerPoint-bilder i avsnitt.

Du öppnar vyn Bildsortering genom att klicka Knappen Bildsortering bildsortering i statusfältet längst ned i fönstret.

Vyer när du håller en presentation

Vyn Bildspel

Du kommer åt vyn Bildspel från aktivitetsfältet Visar knappen för bildspelsvyn i PowerPoint vyn längst ned i bildfönstret.

Använd vyn Bildspel när du ska hålla din presentation inför en publik. Vyn Bildspel tar upp hela skärmen, precis som presentationen ser ut på en stor skärm inför din publik.

Läsvy

Obs!: Läsvyn är inte tillgänglig för PowerPoint för webben som lagras i OneDrive för arbete eller skola /SharePoint i Microsoft 365.

Du kommer åt läsvyn från fliken Visa eller från aktivitetsfältet Knappen Läsvy i PowerPoint längst ned i bildfönstret.

De flesta som tar del av en PowerPoint-presentation utan föredragshållare vill troligtvis använda läsvyn. I den här vyn visas presentationen i helskärmsläge på samma sätt som i bildspelsvyn och den innehåller några enkla kontroller som gör det enkelt att bläddra mellan bilderna. Du kan också visa stödanteckningar i läsvyn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×