Välja textkodning när du öppnar och sparar filer

Vanligtvis kan du dela textfiler utan att bekymra dig om underliggande information om hur texten lagras. Men om du delar textfiler med personer som arbetar på andra språk, laddar ned textfiler på Internet eller delar textfiler med andra datorsystem kanske du måste välja en kodningsstandard när du öppnar eller sparar en fil.

När du eller någon annan öppnar en textfil i Microsoft Word eller i ett annat program – kanske på en dator med systemprogramvara på ett annat språk än det språk som användes för att skapa filen – hjälper kodningsstandarden det programmet att avgöra hur texten ska representeras så att den blir läsbar.

Vad vill du göra?

Förstå textkodning

Det du ser som text på skärmen lagras i själva verket som numeriska värden i textfilen. Datorn översätter de numeriska värdena till synliga tecken. Det sker med hjälp av en kodningsstandard.

En kodningsstandard är ett numreringsschema som tilldelar varje texttecken i en teckenuppsättning till ett numeriskt värde. En teckenuppsättning kan innehålla alfabetiska tecken, siffror och andra symboler. Olika språk består vanligtvis av olika teckenuppsättningar, så det finns många olika kodningsstandarder för att representera de teckenuppsättningar som används på olika språk.

Olika kodningsstandarder för olika alfabet

Kodningsstandarden som sparas med en textfil ger information som datorn behöver för att kunna visa texten på skärmen. I kodningen Kyrillisk (Windows) har till exempel tecknet Й det numeriska värdet 201. När du öppnar en fil som innehåller det här tecknet på en dator med kodningen Kyrillisk (Windows) läser datorn det numeriska värdet 201 och Й visas på skärmen.

Men om du öppnar samma fil på en dator med en annan kodning visas det tecken som motsvarar det numeriska värdet 201 i den kodningsstandard som används som standard på datorn. Om till exempel kodningsstandarden Västeuropeisk (Windows) används på datorn visas tecknet i den kyrilliska originalfilen som É i stället för Й eftersom värdet 201 mappas till É i kodningen Västeuropeisk (Windows).

Unicode: En kodningsstandard för många alfabet

Om du vill undvika problem med kodning och avkodning av textfiler kan du spara filer med Unicode-kodning. Unicode kan hantera de flesta teckenuppsättningar på alla språk som ofta används bland datoranvändare i dag.

Eftersom Word är baserat på Unicode sparas filer automatiskt kodade som Unicode i Word. Du kan öppna och läsa Unicode-kodade filer på ett svenskt datorsystem oavsett textens språk. På samma sätt kan filen innehålla tecken som inte finns i västeuropeiska alfabet, till exempel grekiska, kyrilliska, arabiska eller japanska tecken, när du sparar filer kodade som Unicode på ett svenskt system.

Överst på sidan

Välja en kodningsstandard när du öppnar en fil

Om texten är förvrängd eller visas som frågetecken eller rutor när du öppnar en fil kanske inte kodningsstandarden för texten i filen har identifierats på rätt sätt i Word. Du kan ange vilken kodningsstandard som ska användas för att visa (avkoda) texten.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Rulla till avsnittet Allmänt och markera kryssrutan Bekräfta filformatskonvertering vid öppning.

  Obs!: När den här kryssrutan är markerad visas dialogrutan Konvertera fil varje gång du öppnar en fil i ett annat format än ett Word-format (Word-format är bland annat DOC-, DOT-, DOCX-, DOCM-, DOTX- och DOTM-filer). Om du ofta arbetar med sådana filer, men sällan vill välja en kodningsstandard, kan du stänga av det här alternativet så att inte dialogrutan öppnas i onödan.

 5. Stäng filen och öppna den sedan igen.

 6. Välj Kodad text i dialogrutan Konvertera fil.

 7. Välj Annan kodning i dialogrutan Konvertera fil och välj sedan önskad kodningsstandard i listan.

  Du kan förhandsgranska texten i området Förhandsgranskning om du vill kontrollera om all text är läsbar med den kodningsstandard du har valt.

Om nästan all text är likadan (till exempel bara rutor eller bara punkter) kanske inte det teckensnitt som krävs för att visa tecknen har installerats. Om det teckensnitt du behöver inte är tillgängligt kan du installera fler teckensnitt.

Om du vill installera fler teckensnitt gör du följande:

 1. Klicka på Start-knappen i Microsoft Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Gör något av följande:

  I Windows 7

  1. Klicka på Avinstallera ett program på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på posten för Microsoft Office eller Microsoft Word i listan med program, beroende på om du har installerat Word som en del av Office eller som ett enskilt program, och klicka sedan på Ändra.

  I Windows Vista

  1. Klicka på Avinstallera ett program på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på posten för Microsoft Office eller Microsoft Word i listan med program, beroende på om du har installerat Word som en del av Office eller som ett enskilt program, och klicka sedan på Ändra.

  I Microsoft Windows XP

  1. Klicka på Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på posten för Microsoft Office eller Microsoft Word i rutan Installerade program, beroende på om du har installerat Word som en del av Office eller som ett enskilt program, och klicka sedan på Ändra.

 3. Under Ändra din installation av Microsoft Office klickar du på Lägg till eller ta bort funktioner och sedan på Fortsätt.

 4. Under Installationsalternativ expanderar du Delade funktioner i Office och sedan Internationellt stöd.

 5. Markera den teckensnittsuppsättning du behöver, klicka på pilen bredvid markeringen och välj Kör från datorn.

Tips: När du öppnar en kodad textfil används de teckensnitt som har definierats i dialogrutan Webbalternativ i Word. (Gå till dialogrutan Webbalternativ genom att klicka på Microsoft Office-knappen, på Word-alternativ och sedan på Avancerat. I avsnittet Allmänt klickar du på Webbalternativ.) Du kan markera alternativen på fliken Teckensnitt i dialogrutan Webbalternativ och anpassa teckensnittet för varje teckenuppsättning.

Överst på sidan

Välja en kodningsstandard när du sparar en fil

Om du inte väljer en kodningsstandard när du sparar en fil kodas filen som Unicode i Word. Vanligtvis kan du använda standardkodningen för Unicode, eftersom den har stöd för de flesta tecken på de flesta språk.

Om dokumentet ska öppnas i ett program som inte har stöd för Unicode kan du välja en kodningsstandard som matchar den i målprogrammet. Med Unicode kan du till exempel skapa ett dokument för traditionell kinesiska på ett svenskt system. Men om dokumentet ska öppnas i ett program för traditionell kinesiska som inte har stöd för Unicode kan du spara dokumentet med kodningen Kinesiska, traditionell (Big5). När dokumentet öppnas i programmet för traditionell kinesiska visas all text som den ska.

Obs!: Eftersom Unicode är den mest omfattande standarden kanske vissa tecken inte kan visas längre om du sparar text med en annan kodning. Ett dokument som kodats i Unicode kan till exempel innehålla hebreisk och kyrillisk text. Om dokumentet sparas med kodningen Kyrillisk (Windows) kan den hebreiska texten inte visas längre och om dokumentet sparas med kodningen Hebreisk (Windows) kan den kyrilliska texten inte visas längre.

Om du väljer en kodningsstandard som inte har stöd för de tecken du har använt i filen rödmarkeras de tecken som inte kan sparas i Word. Du kan förhandsgranska texten i den kodningsstandard du väljer innan du sparar filen.

Text som har formaterats i teckensnittet Symbol eller i fältkoder tas bort från filen när du sparar en fil som kodad text.

Välja en kodningsstandard

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

  Om du vill spara filen i en annan mapp letar du reda på och öppnar mappen.

 3. Ange ett nytt namn för filen i rutan Filnamn.

 4. Välj Oformaterad text i rutan Filformat.

 5. Klicka på Spara.

 6. Om dialogrutan Kompatibilitetskontroll för Microsoft Office Word visas klickar du på Fortsätt.

 7. Välj alternativet för den kodningsstandard du vill använda i dialogrutan Konvertera fil:

  • Om du vill använda standardkodningsstandarden för systemet klickar du på Windows (standard).

  • Om du vill använda kodningsstandarden MS-DOS klickar du på MS-DOS.

  • Om du vill välja en specifik kodningsstandard klickar du på Annan kodning och väljer sedan önskad kodningsstandard i listan. Du kan förhandsgranska texten i området Förhandsgranskning om du vill kontrollera om all text är läsbar med den kodningsstandard du har valt.

   Obs!: Du kan ändra storlek på dialogrutan Konvertera fil så att du kan förhandsgranska mer av dokumentet.

 8. Om meddelandet ”Det går inte att spara text som har markerats med rött på ett korrekt sätt med den valda kodningen” visas kan du prova att välja en annan kodning eller markera kryssrutan Tillåt teckenersättning.

  När du tillåter teckenersättning ersätts ett tecken som inte kan visas med det närmast motsvarande tecknet i den kodning du valt. En ellips ersätts till exempel med tre punkter och typografiska citattecken ersätts med raka citattecken.

  Om den kodning du valt inte har något motsvarande tecken för ett rödmarkerat tecken sparas det rödmarkerade tecknet som ett tecken utan sammanhang, till exempel ett frågetecken.

 9. Om dokumentet ska öppnas i ett program där text inte radbryts från en rad till nästa kan du ta med hårda radbrytningar i dokumentet genom att markera kryssrutan Infoga radbrytningar och ange om du vill att radbrytningarna ska avgränsas med en vagnretur (CR), radmatning (LF) eller båda i rutan Avsluta rader med.

Överst på sidan

Slå upp kodningsstandarder som är tillgängliga i Word

Word kan identifiera flera kodningsstandarder och har stöd för de kodningsstandarder som medföljer systemprogramvaran på datorn.

I följande lista med skrivsystem visas de kodningsstandarder (kallas även teckentabeller) som är kopplade till varje skrivsystem.

Skrivsystem

Kodningsstandarder

Teckensnitt som används

Flerspråkigt

Unicode (UCS-2 Little-Endian och Big-Endian, UTF-8, UTF-7)

Standardteckensnittet baserat på formatmallen Normal för din språkversion av Word

Arabiska

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Kinesiska (förenklad)

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Kinesiska (traditionell)

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Kyrilliska

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Svenska, västeuropeiska eller annan latinsk skrift

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Grekiska

Windows 1253

Courier New

Hebreiska

Windows 1255

Courier New

Japanska

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Koreanska

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Thailändska

Windows 874

Tahoma

Vietnamesiska

Windows 1258

Courier New

Indiska: Tamil

ISCII 57004

Latha

Indiska: Nepalesiska

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indiska: Konkani

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indiska: Hindi

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indiska: Assamesiska

ISCII 57006

Indiska: Bangla

ISCII 57003

Indiska: Gujarati

ISCII 57010

Indiska: Kanaresiska

ISCII 57008

Indiska: Malayalam

ISCII 57009

Indiska: Odia

ISCII 57007

Indiska: Marathi

ISCII 57002 (Devanagari)

Indiska: Punjabi

ISCII 57011

Indiska: Sanskrit

ISCII 57002 (Devanagari)

Indiska: Telugu

ISCII 57005

 • Användning av indiska språk kräver systemstöd och lämpliga OpenType-teckensnitt.

 • Det finns endast begränsat stöd för nepalesiska, assamesiska, bangla, gujarati, malayalam och odia.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×