Vad är Data Streamer?

Modernisera klassrummet med realtidsdata för att förändra hurdana modeller eleverna kan skapa med moderna vetenskapliga och tekniska metoder.  

Vill du mäta vindhastigheten med en vindmätare? Skapa modeller av effekterna av hjärnans kollision med skallen?  Fastställa en lösnings elektriska ledningsförmåga? Excel-tillägget Data Streamer har stöd för inspelning, visualisering och analys av sensordata i realtid i Excel.   

Med Data Streamer kan elever på ett enkelt sätt flytta data från den fysiska världen in i och ut ur den kraftfulla digitala ytan i Excel.  Med en sensor, en mikrostyrenhet och Excel får eleverna tack vare Data Streamer en introduktion till datavetenskap och sakernas internet (IoT).   

Ett diagram över hur realtidsdata strömmar in och ut ur Excel-tillägget Data Streamer.

Obs!: Data Streamer är tillgängligt utan kostnad för alla Microsoft 365-prenumeranter. Om du har en Microsoft 365-prenumeration bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office

Så här fungerar det

Data Streamer är ett dubbelriktat dataöverföringstillägg för Excel som både strömmar realtidsdata från en mikrostyrenhet till Excel och skickar data från Excel tillbaka till mikrostyrenheten.

Hämta data från en sensor till en Excel-arbetsbok genom att ansluta sensorn till en mikrostyrenhet som är ansluten till en dator med Windows 10.  Excel-tillägget Data Streamer måste också vara aktiverat, och en arbetsbok måste vara öppen.  

Följ anvisningarna nedan om du vill börja strömma realtidsdata i Excel:

  1. Aktivera Data Streamer-tillägget

  2. Flasha kod och anslut en mikrostyrenhet till datorn

  3. Skapa en sensor eller använd en som du redan har

  4. Anslut sensorn och mikrostyrenheten

  5. Öppna en anpassad Excel-arbetsbok för sensorn

  6. Börja strömma realtidsdata

Inställningar för Data Streamer

Data Streamer-arbetsböcker kan anpassas så att de passar dina behov. Ändra hur data visas och andra inställningar för användargränssnittet med hjälp av de här länkarna: 

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×