En delad kanal är en plats där du kan samarbeta med personer inom och utanför ditt team eller din organisation. Personer utanför din organisation kan delta i en delad kanal utan att byta organisation.

Mer information finns i Varför använda en delad kanal jämfört med andra kanaltyper?

Obs!: Delade kanaler kommer att vara tillgängliga som en del av det offentliga förhandsversionsprogrammet och kan genomgå ytterligare ändringar innan de släpps offentligt. Om du vill få åtkomst till den här och andra kommande funktioner växlar du till Teams offentlig förhandsversion.

Vem kan dela en kanal?

Kanalägare kan dela en kanal med team som de äger, med personer inom eller utanför organisationen och med andra team inom eller utanför organisationen.

Mer information finns i Dela en kanal med andraoch Dela en kanal med ett team.

Obs!: Administratörer måste aktivera B2B-direktanslutning innan du kan lägga till personer eller team utanför din organisation i en delad kanal. Mer information finns i Samarbeta med externa deltagare i en kanal.

Obs!: När personer ansluter till eller lämnar ett team visas den uppdaterade teammedlemslistan i den delade kanalen. 

Vem kan skapa en delad kanal?

En teamägare kan skapa en delad kanal. När en teamägare skapar en delad kanal blir de kanalägare.

Mer information finns i Skapa en delad kanal.

Obs!: Du kan inte ändra en delad kanal till en standardkanal eller privat kanal och vice versa. 

Vad är ett värdteam?

När en teamägare skapar en delad kanal blir det teamet värdteamet. En delad kanal finns i ett värdteam. Kanalägare kan dela en kanal med värdteamet eller lägga till personer i en delad kanal utan att lägga till dem i värdteamet.

Obs!: När du har skapat en delad kanal kan du inte ändra värdteamet.

Relaterade artiklar

Delade kanalägare och medlemsroller

Hantera delade kanaler

Gäster och delade kanaler

Vill du veta mer?

Första saker du bör veta om team och kanaler

Första saker du bör veta om kanaler

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×