Vad är navigeringsfönstret?

Fönstret Navigeringsfönstret visas till vänster i Outlook-fönstret och med den växlar du mellan olika områden i Outlook, till exempel E-post, Kalender,Kontakter,Uppgifteroch Anteckningar. När du arbetar i en vy visas dessutom mapparna i den vyn i navigeringsfönstret.

Navigeringsfönstret innehåller mapplistan.

När du väljer en mapp i navigeringsfönstret blir mappen aktiv och du kan arbeta med objekten i den. I Till exempel E-postväljer du mappen Inkorgen för att se nya e-postmeddelanden.

Växla mellan E-post, Kalender, Kontakter och Uppgifter i navigeringsfönstret

Längst ned i navigeringsfönstret finns knapparna som du kan använda för att växla mellan E-post, Kalender,Kontakter,Uppgifter,Anteckningar,Mapplistaoch Genvägar.

Beroende på alternativen i navigeringsfönstret kan ikoner eller knappar visas längst ned i navigeringsfönstret.

Ikoner eller ord kan visas i navigeringsfältet. Eventuellt visas ord eller ikoner i navigeringsfältet.

Anpassa navigeringsfönstret

Du kan anpassa hur knapparna längst ned i navigeringsfönstret visas. Mer information finns i Ändra knapparna i navigeringsfältet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×