VALUTA (Funktionen VALUTA)

Funktionen VALUTA, en av TEXT-funktionerna, omvandlar ett tal till text med hjälp av valutaformatet, och decimalerna avrundas till det antal du anger. VALUTA använder talformatet # ##0,00_ kr);(# ##0,00 kr), men den valutasymbol som används beror på dina lokala språkinställningar.

Syntax

VALUTA(tal; [decimaler])

Syntaxen för funktionen VALUTA har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Ett tal, en referens till en cell som innehåller ett tal eller en formel som resulterar i ett tal.

  • Decimaler    Valfritt. Detta är antalet siffror till höger om decimalkommat. Om det här är negativt avrundas talet till vänster om decimalkommat. Om du utelämnar decimaler förutsätts värdet vara 2.

Kommentarer

I allmänhet bör du använda dialogrutan Formatera celler (Ctrl+1) eller Start > Tal > alternativet Talformat för redovisning om du vill tillämpa ett valutaformat på en cell. Detta eftersom funktionen VALUTA returnerar det angivna talet som text. Tal som lagras som text är en vanlig orsak till fel i kalkylblad eftersom många funktioner ignorerar dem, till exempel SUMMA, MEDEL, MIN, MAX osv.

Exempel

Exempel på funktionen VALUTA

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×