Vanliga frågor och svar om Lync Web App

Den här artikeln innehåller svar på vanliga frågor om hur du använder kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync Web App.

I den här artikeln

Ansluta till ett möte

När jag klickar på mötets URL visas ett meddelande om att ett popup-fönster blockerades. Vad ska jag göra?

 1. Kontrollera att mötesinbjudan kommer från en betrodd källa.

 2. Välj Tillåt alltid popup-fönster från den här platsen. Välj inte Tillåt popup-fönster tillfälligt

Överst på sidan

Använda ljudfunktionen

Ibland fungerar inte ljudalternativet Alternativ 1: Du blir uppringd av konferensen. Hur kommer det sig?

Den vanligaste orsaken till det här är:

 • Supportpersonalen på det företag som har organiserat mötet har inaktiverat funktionen.

 • Problem med telefonanslutningen.

 • Mötet konfigurerades på ett felaktigt sätt.

Överst på sidan

Använda snabbmeddelanden

Kan jag formatera enskilda ord eller meningar i ett snabbmeddelande?

I Lync Web App är endast styckenivåformatering tillgänglig. Det innebär att du kan ändra utseendet på meddelandena du skickar med hjälp av textformateringsverktygen, men all text i meddelandet får samma formatering.

Varför kan jag inte kopiera text från snabbmeddelanden som har skickats så att jag kan återanvända texten i andra meddelanden eller dokument?

I Lync Web App kan du inte kopiera och klistra in text från fönstret med snabbmeddelandehistorik. Du kan inte heller spara en kopia av alla snabbmeddelanden i mötet.

Varför kan jag inte klicka på URL:er som skickas via snabbmeddelanden?

Supportpersonalen på det företag som är värd för mötet kan inaktivera aktiva URL:er i snabbmeddelandeområdet.

Överst på sidan

Förstå mötesförteckningen

Det finns ikoner bredvid varje namn i listan med mötesdeltagare. Vad är dessa till för?

De här ikonerna visar information om varje deltagares tillgängliga alternativ för att interagera med andra personer på mötet. Deltagarnas möjligheter att interagera beror dock på flera faktorer, t.ex. vilken klient de använde för att ansluta till mötet, administrativa inställningar för mötet och eventuella anslutningsproblem.

Även om du har anslutit till onlinemötet via Lync Web App kan det finnas andra deltagare som har gått med via Microsoft Lync 2010. Sådana deltagare har tillgång till funktioner för datorljud och datorbild (VOIP), men Lync Web App saknar dessa funktioner. Om du skulle köra Office Communicator 2007 R2 med Lync Web App har du tillgång till datorljud, men inte till bild.

Ikonerna Mötesikoner visar om deltagaren:

 • kan skicka och ta emot snabbmeddelanden

 • talar för tillfället

 • har pausat videon

 • delar skrivbordet, program, whiteboard eller omröstningsinformation.

Om en Lync Web App-användare deltar är endast de två första ikonerna från vänster tillgängliga ch de andra är nedtonade. För en presentatör visas dock även sista ikonen som aktiv när delningsfunktionen används.

Överst på sidan

Dela skrivbordet och/eller program

Stöds mitt operativsystem?

Funktionen att dela skrivbordet eller program med Lync Web App har stöd i alla versioner av Windows som står med i listan Plattformar med stöd för Lync Web App, utom Windows Server 2000.

Du kan inte dela skrivbordet eller program om du kör ett Macintosh-operativsystem eller om kombination av webbläsare och operativsystem inte står med på listan över plattformar med stöd (till exempel Google Chrome som körs på Windows).

Felsökning efter plattform

I följande avsnitt finns felsökningstips för användare av de angivna plattformarna.

Operativsystemet Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003

Varför kan jag inte installera tillägget Lync Web App på min dator där ett Windows Server-operativsystem körs?

Prova att avmarkera alternativet Spara inte krypterade sidor på disken:

 1. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ i Windows Internet Explorer.

 2. Kontrollera om kryssrutan Spara inte krypterade sidor på disken är markerad på fliken Avancerat (på serverdatorer är den markerad som standard).

 3. Avmarkera den här kryssrutan så att du kan hämta och köra installationsprogrammet för tillägget Lync Web App.

Om den här metoden inte fungerar kanske du även behöver ändra standardsäkerhetsinställningarna. Instruktioner om hur du ändrar de här inställningarna finns i DisableMSI (Windows).

Överst på sidan

Operativsystemet Windows 7 med Internet Explorer 8

När jag har uppdaterat tillägget Lync Web App slutar mötesfönstret att svara.

Det här är ett känt problem när en äldre version av tillägget Lync Web App avinstalleras under ett möte.

 • Stäng webbläsarfönstret och anslut sedan på nytt till mötet.

Överst på sidan

Operativsystemet Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008

Jag har flera bildskärmar. Varför är alternativet att dela en bildskärm inte tillgängligt?

Om du vill dela en bildskärm måste datorns bildupplösning (DPI) vara inställd på 100 % eller lägre. (DPI, från "dots per inch", alltså "punkter per tum" är ett mått på bildpunktstäthet.) Om du vill visa och ändra DPI-inställningen ska du gå till datorns visningsinställningar. I Windows 7 och Windows Vista finns visningsinställningarna i avsnittet Utseende och anpassning på Kontrollpanelen.

Överst på sidan

Operativsystemet Windows Server 2008 med Internet Explorer 8

Det visas ett meddelande om att JavaScript inte är aktiverat när jag försöker installera plugin-programmet för Lync Web App. Vad kan jag göra?

 1. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ i Internet Explorer.

 2. Klicka på Betrodda platser på fliken Säkerhet och klicka sedan på knappen Platser. Se till att du lägger till både http- och https-URL:er i Betrodda platser, t.ex. ”https://*.contoso.com” och ”http://*.contoso.com”.

 3. Ange mötets URL-uppgifter (till exempel "https://*.contoso.com") under Lägg till följande webbplats i zonen och klicka sedan på Lägg till.

Överst på sidan

Operativsystemet Windows Server 2008 eller Windows Vista med Service Pack 2 eller tidigare

När jag försöker installera plugin-programmet för Lync Web App misslyckas installationen och ett UAC-felmeddelande visas.

Kontrollera att User Account Control (UAC) är aktiverat och försök sedan installera tillägget igen. Instruktioner finns i Aktivera och inaktivera User Account Control.

Överst på sidan

Internet Explorer

När jag har installerat plugin-programmet för Lync Web App visas följande meddelande i Assistenten för programkompatibilitet: ”Det här programmet har kanske inte installerats korrekt”. Vad ska jag göra?

Den här dialogrutan visas eventuellt om någon annan redan har installerat plugin-programmet på datorn. Klicka i så fall på Det här programmet är korrekt installerat och fortsätt sedan arbeta som vanligt.

Överst på sidan

Operativsystemet Windows Server 2000, Macintosh-operativsystem eller Google Chrome

Varför kan jag inte dela skrivbordet eller ett program?

Skrivbords- och programdelning kan inte användas med Windows Server 2000, Mac-operativsystem eller webbläsaren Google Chrome. För att kunna delta i en delningssession måste du ansluta till mötet från en plattform som stöds. Mer information finns i Plattformar med stöd för Lync Web App.

Överst på sidan

Alla webbläsare och operativsystem

Det går inte att installera plugin-programmet för Lync Web App. Vad ska jag göra?

Kontrollera att tillägget kan köras med ditt operativsystem. En lista över de operativsystem som stöds finns i Plattformar med stöd för Lync Web App.

När jag klickar på Installera plugin-program eller Uppdatera plugin-program visas meddelandet ”Popup-fönster blockerades”. Vad ska jag göra åt saken?

 1. Lämna mötet.

 2. Kontrollera att mötesinbjudan kommer från en betrodd källa.

 3. Anslut på nytt till mötet.
  Meddelandet ”Popup-fönster blockerades” visas igen.

 4. Välj Tillåt alltid popup-fönster från den här platsen. Välj inte Tillåt popup-fönster tillfälligt

Jag kan inte dela skrivbordet eller ett program. Hur kan jag felsöka det?

Kontrollera att webbläsaren inte är i läget ”Kör som administratör”, starta om webbläsaren och försök sedan att dela igen.

När jag försöker dela skrivbordet eller ett program visas ett meddelande om att det inte går att starta delning i två samtidiga möten.

 • Stäng alla andra webbläsarfönster på datorn som ingår i mötet eller som visar mötets avslutningsskärm. Försök sedan igen.

Följande felmeddelande visas när jag installerar plugin-programmet för Lync Web App: "Processen avslutades oväntat." Vad ska jag göra?

Det här kan inträffa om det redan pågår en annan installation på datorn. Klicka på OK i meddelandet, vänta tills den första installationen har slutförts och fortsätt sedan med delningsaktiviteten. Du måste starta om installationen av plugin-programmet.

Det här kan också hända om du väljer att inte starta om webbläsaren vid installationen. Starta om webbläsaren och försök installera plugin-programmet igen.

När jag har börjat dela skärmen visas följande säkerhetsmeddelande i Windows: "Vissa funktioner i det här programmet har blockerats av Windows-brandväggen". Vad ska jag göra?

För skärmdelning krävs inte den här behörigheten, så du kan ignorera aviseringen. Välj ett svar, stäng aviseringen och fortsätt dela.

Varför misslyckas alltid delning av skrivbord eller program för mig?

Om datorn har konfigurerats för användning av en HTTP-proxyserver där autentisering krävs, kan du inte dela skrivbordet eller program. Kontakta mötesorganisatören om andra samarbetsalternativ.

Överst på sidan

Använda PowerPoint

När jag håller en presentation i ett möte får animeringseffekterna ett annat utseende än de jag har skapat. Vad beror det på?

I Lync Web App går det inte att återge alla animeringseffekter från Microsoft PowerPoint. När återgivningen misslyckas visas en annan effekt eller en statisk sida.

Varför kan jag inte lägga till anteckningar i bilder under en PowerPoint-presentation när andra mötesdeltagare kan göra det?

Mötesorganisatören eller presentatören kan ha angett mötesalternativen så att endast deltagare med vissa roller har behörighet att anteckna i PowerPoint-bilder. Det här privilegiet kanske inte ingår i den roll du har i mötet.

Varför kan jag inte visa andra bilder än den som presenteras för tillfället under PowerPoint-presentationen?

Mötesorganisatören eller presentatören kan ha angett att endast deltagare med särskilda roller ska ha behörighet att navigera till andra bilder än den som presenteras för tillfället. Det här privilegiet kanske inte ingår i den roll du har i mötet.

Överst på sidan

Använda whiteboard

Varför kan jag inte klistra in vissa bildtyper på whiteboarden?

Webbläsartillägget Microsoft Silverlight stöder inte vissa bildtyper. (Silverlight är den plattform som används för att visa innehåll på whiteboarden.)

Överst på sidan

Visa mötesinnehåll

Varför kan jag inte visa innehåll som har överförts till mötet, men som inte presenteras för tillfället, i en privat vy?

Mötesorganisatören eller presentatören kan ha angett att endast deltagare med vissa roller ska ha behörighet att visa mötesinnehåll som inte presenteras för tillfället i en privat vy. Det här privilegiet kanske inte ingår i den roll du har i mötet.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×