Var är flikarna på mitt kalkylblad?

Om flikarna längst ned i Excel-arbetsboken inte visas hittar du möjliga orsaker och lösningar i följande tabell.

Obs!: Bilden i den här artikeln kommer från Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

Orsak

Lösning

Fönstrets storlek gör att flikarna är dolda.

  • Om du återställer flera fönster i Excel måste du se till att fönstren inte överlappar varandra. Kanske täcker överdelen av ett Excel-fönster kalkylbladsflikarna i ett annat fönster.

    Övre delen av kalkylbladet överlappar flikarna på ett annat kalkylblad
  • Statusfältet har flyttats upp till formelfältet.

    Kalkylbladsflikar döljs när statusfältet dras ända upp till formelfältet
  • Flikar kan också försvinna om skärmupplösningen på din dator är högre än hos den person som senast sparade arbetsboken.


Prova att maximera fönstret för att visa flikarna. Det gör du genom att dubbelklicka på namnlisten i fönstret.

Om flikarna fortfarande inte visas klickar du på Visa > Ordna alla > Sida vid sida > OK.
 

Inställningen Visa bladflikar är inaktiverad.

Kontrollera först att inställningen Visa bladflikar är aktiverad. Det gör du på följande sätt:

  • I alla övriga Excel-versioner klickar du på Arkiv > Alternativ > Avancerat – under Visningsalternativ för den här arbetsboken – och kontrollera sedan att kryssrutan Visa bladflikar är markerad.

    Visa kalkylbladsflikar i Excel-alternativ

Den vågräta rullningslisten skymmer flikarna.

Placera muspekaren på kanten av rullningslisten tills du ser den dubbelriktade pilen (se exemplet). Klicka och dra pilen åt höger tills du ser det fullständiga namnet på fliken och alla andra flikar.

Dra den dubbelriktade pilen till höger om du vill visa en eller flera flikar

Själva kalkylbladet är dolt.

Högerklicka på någon av de synliga flikarna och klicka sedan på Ta fram för att visa ett kalkylblad. I dialogrutan Ta fram klickar du på det blad du vill ta fram och sedan på OK.

Visa blad

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×