Varaktighet 1-10 (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Varaktighet 1 till och med Varaktighet 10 är anpassade fält där du kan spara information om aktiviteternas, resursernas eller tilldelningarnas varaktighet.

Det finns flera kategorier av fälten Varaktighet 1–10.

Datatyp    Varaktighet

Företagsvaraktighet 1-10 (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Rekommenderad användning    Om du vill ange anpassad information om en aktivitets varaktighet, som inte redan finns i ett standardvaraktighetsfält i Project, kan du lägga till ett eller flera anpassade varaktighetsfält i aktivitetsvyn.

Exempel    Du kan ange den längsta uppskattade varaktigheten för en aktivitet i fältet Varaktighet 1 och den kortaste i fältet Varaktighet 2.

Obs!    Värdena i de anpassade varaktighetsfälten påverkar inte beräkningarna i Project. Standardvärdet för varaktighet är "0 dagar".

Du kan skapa anpassade värdelistor, formler och grafiska symboler för alla anpassade varaktighetsfält. I dialogrutan Anpassade fält kan du också skapa anpassade attribut och byta namn på ett anpassat varaktighetsfält. Om du anger en formel blir fältet skrivskyddat.

I dialogrutan Organisera kan du kopiera de anpassade fält som du skapar, tillsammans med deras anpassade attribut, till andra projektfiler.

Företagsvaraktighet 1-10 (resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Bästa användning    Lägg till ett eller flera anpassade varaktighetsfält i en resursvy när du vill ange egen information om varaktighet för resurser.

Exempel    Du vill visa listan med resurser tillsammans med de kortaste och längsta varaktigheterna för projektet. Du lägger till fältet Varaktighet 1 i en resursvy, kallar det "Total varaktighet" och anger sedan värdena för deras upplyfta tilldelningar.

Obs!    Värdena i de anpassade varaktighetsfälten påverkar inte beräkningarna i Project. Standardvärdet för varaktighet är "0 dagar".

Du kan skapa anpassade värdelistor, formler och grafiska symboler för alla anpassade varaktighetsfält. I dialogrutan Anpassade fält kan du också skapa anpassade attribut och byta namn på ett anpassat varaktighetsfält. Om du anger en formel blir fältet skrivskyddat.

I dialogrutan Organisera kan du kopiera de anpassade fält som du skapar, tillsammans med deras anpassade attribut, till andra projektfiler.

Företagsvaraktighet 1-10 (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Bästa användning    Lägg till ett eller flera egna varaktighetsfält i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa egen varaktighetsinformation för tilldelningar.

Exempel    Du kan ange den längsta uppskattade varaktigheten för en tilldelning i fältet Varaktighet 1 och den kortaste i fältet Varaktighet 2.

Obs!    Värdena i de anpassade varaktighetsfälten påverkar inte beräkningarna i Project. Standardvärdet för varaktighet är "0 dagar".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×