När du skapar ett diagram med en serie visas alla brytpunkter som representerar datapunkter i dataserie dataserierna i samma färg. Om du vill använda olika färger för varje brytpunkt kan du variera färgerna automatiskt med hjälp av alternativet Variera färgerna efter punkt eller Variera färgerna efter sektor.

alternativtext

Som standard är färgerna på sektorer i cirkeldiagram och ringdiagram varierade, men du kan inaktivera det här alternativet efter behov. Du kanske till exempel vill visa varje ring i ett ringdiagram med en enda färg i stället för olika färger.

alternativtext

Du kan också variera färgerna genom att ändra färg på varje brytpunkt manuellt.

Viktigt!: Om du ska kunna slutföra de här procedurerna måste du ha ett befintligt diagram. Mer information om hur du väljer och lägger till diagram finns i Tillgängliga diagramtyper i Office.

Variera automatiskt alla färger för brytpunkter efter punkt eller sektor

 1. Markera den dataserie du vill ändra färgerna för i ett diagram.

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. I fönstret Formatera dataserie klickar du på & Fyllningslinje, Fliken Fyllning och linje , expanderar Fyllningoch gör sedan något av följande:

  • Om du vill variera färgerna på brytpunkter i ett diagram med en serie markerar du kryssrutan Variera färgerna efter punkt.

  • Om du vill visa alla datapunkter i en dataserie i samma färg i ett cirkeldiagram eller ringdiagram avmarkerar du kryssrutan Variera färgerna efter sektor.

Variera enskilda färger för brytpunkter manuellt

 1. Markera den enskilda brytpunkt du vill ändra i ett diagram.

 2. Välj fliken Format, gå till gruppen Figurformat och klicka på Figurfyllning.

  Knappen Figurfyllning på fliken Format

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på den färg du vill använda under Temafärger eller Standardfärger om du vill använda en annan fyllningsfärg.

   Tips: Innan du använder en annan färg kan du snabbt förhandsgranska hur färgen påverkar diagrammet. När du pekar på färger som du kanske vill använda visas det markerade diagramelementet i den färgen i diagrammet.

  • Om du vill ta bort färgen från det markerade diagramelementet klickar du på Ingen fyllning.

  • Om du vill använda en fyllningsfärg som inte är tillgänglig under Temafärger eller Standardfärger klickar du på Fler fyllningsfärger. I dialogrutan Färger väljer du den färg du vill använda på fliken Standardeller Anpassad och klickar sedan på OK.

   Anpassade fyllningsfärger som du skapar läggs till under Senaste färger så att du kan använda dem igen.

  • Om du vill fylla figuren med en bild klickar du på Bild. Bläddra fram och markera den bild du vill använda i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.

  • Om du vill använda en toningseffekt för den valda fyllningsfärgen pekar du på Toning och klickar sedan på det toningsformat du vill använda.

  • Om du vill använda en strukturfyllning pekar du påStruktur och klickar sedan på den struktur du vill använda.

 4. Upprepa de här stegen för alla brytpunkter du vill ändra.

Tips: Mer information om hur du ändrar utseendet på diagramelement finns i Ändra färg eller format på ett diagram i Office.

Viktigt!: Om du ska kunna slutföra de här procedurerna måste du ha ett befintligt diagram. Mer information om hur du väljer och lägger till diagram finns i Tillgängliga diagramtyper i Office.

Variera automatiskt alla färger för brytpunkter efter punkt eller sektor

 1. Markera den dataserie du vill ändra färgerna för i ett diagram.

 2. Klicka på fliken Format, klicka på serien i listrutan Diagramelement och klicka sedan på Formatfönster i menyfliksområdet .

  alternativtext
 3. I fönstret Formatera dataserie klickar du på fliken & Fyllningslinje,Fliken Fyllning och linje , expanderar Fyllningoch gör sedan något av följande beroende på diagramtypen:

  • Om du vill variera färgerna på brytpunkter i ett diagram med en serie markerar du kryssrutan Variera färgerna efter punkt.

  • Om du vill visa alla datapunkter i en dataserie i samma färg i ett cirkeldiagram eller ringdiagram avmarkerar du kryssrutan Variera färgerna efter sektor.

Variera enskilda färger för brytpunkter manuellt

 1. Markera den enskilda brytpunkt du vill ändra i diagrammet.

 2. Klicka på Figurfyllningfliken Format.

  Ikonen Figurfyllning
 3. Gör något av följande:

  • Klicka på den färg du vill använda under Temafärger eller Standardfärger om du vill använda en annan fyllningsfärg.

   Tips: Innan du använder en annan färg kan du snabbt förhandsgranska hur färgen påverkar diagrammet. När du pekar på färger som du kanske vill använda visas det markerade diagramelementet i den färgen i diagrammet.

  • Om du vill ta bort färgen från det markerade diagramelementet klickar du på Ingen fyllning.

  • Om du vill använda en fyllningsfärg som inte är tillgänglig under Temafärger eller Standardfärger klickar du på Fler fyllningsfärger. I dialogrutan Färger använder du de tillgängliga alternativen för att skapa en egen fyllningsfärg och klickar sedan på OK.

   Anpassade fyllningsfärger som du skapar läggs till under Senaste färger så att du kan använda dem igen.

  • Om du vill fylla figuren med en bild klickar du på Bild. Klicka på den bild som du vill använda i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.

  • Om du vill använda en toningseffekt för den valda fyllningsfärgen pekar du på Toning och klickar sedan på det toningsformat du vill använda.

  • Om du vill använda en strukturfyllning pekar du påStruktur och klickar sedan på den struktur du vill använda.

 4. Upprepa de här stegen för alla brytpunkter du vill ändra.

Tips: Mer information om hur du ändrar utseendet på diagramelement finns i Ändra formatet för diagramelement.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×