Verklig fast kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Valuta

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    I fältet Verklig fast kostnad visas de verkliga tidsfördelad aktivitetskostnader som inte är resurskostnader och som påförs över tiden enligt den valda metoden för påförande av kostnader.

Beräkning    Fältet Verklig fast kostnad är tomt tills verkliga händelser rapporteras för en aktivitet med fasta kostnader. När du har rapporterat verkligt arbete, verklig varaktighet eller procentuellt slutförande beräknas den verkliga fasta kostnaden och infogas i fältet Verklig fast kostnad. Om du har valt den linjära metoden för påförande av kostnader fördelas den fasta kostnaden över aktivitetens varaktighet. Om du har valt påförandemetoden Start visas hela den fasta kostnaden vid den tidpunkt då verkligt arbete först rapporterades. Om påförandemetoden Slut har valts visas hela den fasta kostnaden vid den tidpunkt då aktiviteten är 100 procent slutförd.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Verklig fast kostnad i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning om du vill visa aktiviteters verkliga fasta kostnader.

Exempel    Femdagarsaktiviteten ”Vara på kundmöten” innefattar en fast kostnad på 1 000 kronor för reseutgifter. Du har angett kostnaden i fältet Verklig fast kostnad och angett att kostnaden ska påföras linjärt. Du lägger till fältet Verklig fast kostnad i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning. Efter de första mötesdagarna anger du att aktiviteten är slutförd till 20 procent. I fältet Verklig fast kostnad visas värdet 200 kronor för den aktuella dagen. Efter den sista dagens möten anger du att aktiviteten är slutförd till 100 procent. I fältet Verklig fast kostnad visas värdet 200 kronor för var och en av aktivitetens fyra återstående dagar. Om du hade angett att påförandemetoden Start eller Slut skulle användas för fältet Verklig fast kostnad, skulle värdet 1 000 kronor visas i början eller slutet av tidsperioden i vyn Aktivitetsanvändning.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×