Verklig start (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fältet Verklig start visas datum och tid då en aktivitet eller tilldelning verkligen startade, på grundval av statusinformation som du anger.

Det finns flera kategorier av fälten Verklig start.

Datatyp    Datum

Verklig Start (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    I fältet Verklig start visas "-" tills du anger information om det verkliga arbete, eller tills du anger ett värde som är större än noll i fältet Procent färdigt eller Procent färdigt arbete. Beroende på beräkningsinställningarna ändras antingen det verkliga startdatumet till det schemalagda startdatumet i Microsoft Project, eller också beräknas det verkliga startdatumet utifrån vilka framsteg som gjorts i förhållande till rapportdatumet. Om du själv anger ett datum i fältet Verklig start ändras det schemalagda startdatumet så att det motsvarar det verkliga startdatumet.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Verklig start i en aktivitetsvy när du vill visa, filtrera eller justera verkliga startdatum för aktiviteter. Om du anger verkligt arbete eller procent färdigt, beräknar Project verkligt startdatum automatiskt. Du kan också skriva verkligt startdatum i detta fält.

Exempel    Aktiviteten ”Ta fram uppskattning” påbörjades i dag. Du lägger till fältet Procent färdigt arbete i vyn Uppföljnings-Gantt och skriver sedan 10. Project ändrar ”-” i fältet Verklig start till det schemalagda startdatumet eller beräknar det bakåt från rapportdatumet, beroende på de aktuella beräkningsinställningarna.

Aktiviteten ”Skriv förslag” påbörjades i dag. I fältet Verkligt arbete anger du den tid som den tilldelade resursen hittills har lagt ned på aktiviteten. Project räknar då om procent färdigt automatiskt och ”-” i fältet Verklig start ändras till det beräknade verkliga startdatumet.

I dag är det torsdag och du har fått reda på att aktiviteten ”Kundmöten” påbörjades i måndags. I fältet Verklig start anger du måndagens datum. Project räknar automatiskt om schemalagda datum utifrån det verkliga startdatum du angav.

Obs!    Om aktiviteterna är schemalagda kan du kopiera schemainformationen till de verkliga fälten för aktiviteterna eller för hela projektet i dialogrutan Uppdatera projekt.

När du anger information om det verkliga startdatumet justeras det verkliga startdatumet automatiskt i Project, antingen utifrån det aktuella rapportdatumet eller det schemalagda startdatumet. Vilket datum som används beror på beräkningsinställningarna. Du kan granska och ändra inställningarna i dialogrutan Project-alternativ.

I dialogrutan Projektinformation kan du också ange ett annat datum än dagens som rapportdatum.

Verklig Start (resursfält)

Inmatningstyp    Null

Bästa användning    Lägg till fältet Verklig start i Resursanvändningsvyn när du vill visa verkliga startdatum för tilldelningar. Ingen information visas i resursfältet Verklig start. Fältet gör bara informationen i det motsvarande tilldelningsfältet Verklig start tillgänglig.

Exempel    Du granskar verkliga startdatum för de aktiviteter som olika resurser har tilldelats. Du lägger till fältet Verklig start i Resursanvändningsvyn. Ingen information visas i fältet Verklig start bredvid resursnamnen. De verkliga startdatumen för tilldelningarna visas däremot i tilldelningsfälten för verklig start nedanför respektive resursnamn.

Verklig Start (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Fältet Verklig start innehåller ”-” tills du anger information om verkligt arbete eller skriver ett värde som är större än noll i fältet Procent  färdigt för aktiviteten eller fältet Procent  färdigt arbete för aktiviteten eller tilldelningen. Beroende på beräkningsalternativen ändrar Project antingen Verkligt startdatum till schemalagt startdatum eller också beräknas Verkligt startdatum baserat på hur långt arbetet har kommit i förhållande till rapportdatumet. Om du skriver Verkligt startdatum ändras det schemalagda startdatumet så att det stämmer överens med det verkliga startdatumet.

Bästa användning    Lägg till Verklig start till listdelen i någon av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa, filtrera eller redigera verkliga slutdatum för aktiviteter. Om du anger verkligt arbete eller procent färdigt räknar Project ut det verkliga startdatumet automatiskt. Du kan också skriva in det verkliga startdatumet i detta fält.

Exempel    Janne har börjat med en tilldelad aktivitet i dag. Lägg till fältet Procent färdigt arbete till vyn Aktivitetsanvändning och skriv sedan 10. Project ändrar då ”-” i fältet Verklig start till det schemalagda startdatumet eller också bakifrånberäknas det från rapportdatumet beroende på dina beräkningsalternativ.

Sara har också påbörjat en ny tilldelning. I fältet Verkligt arbete anger du den tid som Sara har lagt ned hittills på tilldelningen. Project räknar om procent färdigt automatiskt och ”-” i fältet Verklig start ändras till det beräknade verkliga startdatumet.

I dag är det torsdag och du får reda på att Christer påbörjade en ny tilldelning i måndags. Ange måndagens datum i fältet Verklig start. Schemadatumen räknas om automatiskt från det verkliga startdatumet som du angav.

Obs!    När du anger information om verkligt startdatum justeras automatiskt verkligt startdatum baserat på det aktuella rapportdatumet eller det schemalagda startdatumet. Det datum som används beror på beräkningsinställningarna. Du kan granska och ange inställningarna i dialogrutan Project-alternativ.

I dialogrutan Projektinformation kan du också ange ett annat datum än dagens som rapportdatum.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×