Verklig total övertidskostnad (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Beskrivning    I fältet Verklig total övertidskostnad visas kostnaderna för övertid arbete som har utförts i aktiviteter av tilldelade resurser.

Datatyp     Valuta

Verklig total övertidskostnad (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en aktivitet skapas visas till en början värdet 0 kr i fältet Verklig total övertidskostnad. Om de resurser som är kopplade till aktiviteten rapporterar att verkligt övertidsarbete har utförts, beräknas den verkliga totala övertidskostnaden i Microsoft Office Project. Den verkliga totala övertidskostnaden beräknas genom att värdet i fältet Övertidskostnad för den tilldelade resursen multipliceras med det antal övertidstimmar som rapporterats in.

Verklig total övertidskostnad = övertidskostnad * verkligt övertidsarbete

Användningsområden    Du kan lägga till fältet Verklig total övertidskostnad i en aktivitetsvy, så att du kan granska övertidskostnaden för en aktivitet utifrån det verkliga övertidsarbetet och övertidskostnaderna för de resurser som är kopplade till aktiviteten. Det kan vara praktiskt att göra detta när aktiviteten pågår, eftersom du då kan se om du håller dig inom ramarna för budget. Du kan också använda informationen efter att aktiviteten har slutförts, som ett stöd när du planerar kostnader och bemanning inför kommande projekt.

Exempel    Du håller på att följa upp kostnaderna för aktiviteten "Genomföra kundmöten", som omfattar planerat övertidsarbete för Anders och Erik. Övertidskostnaden för Anders är 300 kr i timmen, och för Erik 250 kr i timmen. Hittills har Anders rapporterat in 3 och Erik 4 övertidstimmar. I Project kan du se att den verkliga totala övertidskostnaden för aktiviteten för närvarande beräknas uppgå till 1 900 kr.

Verklig total övertidskostnad (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en resurs läggs till visas till en början värdet 0 kr i fältet Verklig total övertidskostnad. Om en resurs som är kopplad till någon aktivitet rapporterar att verkligt övertidsarbete har utförts beräknas den verkliga totala övertidskostnaden i Microsoft Office Project. Den verkliga totala övertidskostnaden beräknas genom att värdet i fältet Övertidskostnad för den tilldelade resursen multipliceras med det antal övertidstimmar som rapporterats in.

Verklig total övertidskostnad = övertidskostnad * verkligt övertidsarbete

Användningsområden    Du kan lägga till fältet Verklig total övertidskostnad i en resursvy, så att du kan granska övertidskostnaden för en särskild aktivitet. Det kan vara praktiskt att göra under projektets gång, eftersom du då kan se om du håller dig inom ramarna för budget. Du kan också använda informationen efter att projektet har slutförts, som ett stöd när du planerar kostnader och bemanning inför kommande projekt.

Exempel    Du håller på att följa upp kostnaderna för Anders, som kostar 300 kr i timmen vid övertidsarbete. Hittills har Anders rapporterat in 10 övertidstimmar. I Project kan du se att den verkliga totala övertidskostnaden för Anders för närvarande beräknas uppgå till 1 900 kr.

Verklig total övertidskostnad (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När en tilldelning skapas visas till en början värdet 0 kr i fältet Verklig total övertidskostnad. Om den resurs som är kopplad till aktiviteten rapporterar att verkligt arbete har utförts beräknas den verkliga totala övertidskostnaden i Microsoft Office Project. Den verkliga totala övertidskostnaden beräknas genom att värdet i fältet Övertidskostnad för den tilldelade resursen multipliceras med det antal övertidstimmar som rapporterats in.

Verklig total övertidskostnad = övertidskostnad * verkligt övertidsarbete

Användningsområden    Du kan lägga till fältet Verklig total övertidskostnad i ark i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, så att du kan se övertidskostnaden för en aktivitet utifrån det verkliga övertidsarbetet och övertidskostnaderna för de resurser som är kopplade till aktiviteten. Det kan vara praktiskt att göra medan aktiviteten pågår, eftersom du då kan se om du håller dig inom ramarna för budget. Du kan också använda informationen efter att aktiviteten har slutförts, som ett stöd när du planerar kostnader och bemanning inför kommande projekt.

Exempel    Du håller på att följa upp kostnaderna för en resurs för en aktivitet som omfattar planerat övertidsarbete. Övertidskostnaden för den tilldelade resursen är 300 kr i timmen. Hittills har resursen rapporterat in sex övertidstimmar. I Microsoft Office Project kan du se att den verkliga totala övertidskostnaden för närvarande beräknas uppgå till 1 800 kr.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×