Verkligt övertidsarbete (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Verkligt övertidsarbete innehåller den verkliga mängden övertidsarbete som har utförts av resurser i aktiviteter. I de tidsfördelad versionerna av fälten visas värden fördelade över en viss tid.

Det finns flera fältkategorier som visar det verkliga övertidsarbetet.

Datatyp    Varaktighet

Verkligt övertidsarbete (aktivitetsfält)

Beräkning    När du först skapar en aktivitet innehåller fältet Verkligt övertidsarbete värdet noll. Allteftersom de tilldelade resurserna för aktiviteten rapporterar verkligt övertidsarbete, matas detta in i fältet Verkligt övertidsarbete.

Bästa användning    Lägg till fältet Verkligt övertidsarbete i en aktivitetslista om du vill granska eller filtrera fram övertidsinformation för aktiviteter. Lägg till det här fältet i vyn Aktivitetsanvändning om du vill granska eller filtrera fram övertidsinformation för tilldelningar för specifika aktiviteter. Använd det här fältet med fältet Verklig total övertidskostnad när en aktivitet pågår och du vill se om du håller dig inom övertidsbudgeten. Informationen kan också användas som stöd när projektet är färdigt och du planerar kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Det finns tio timmar planerad övertid för aktiviteten ”Skriv förslag”. Genom att granska fältet Verkligt övertidsarbete kan du se att de tilldelade resurserna hittills har rapporterat sex timmar verklig övertid.

Verkligt övertidsarbete (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du lägger till en resurs första gången innehåller fältet Verkligt övertidsarbete värdet noll. Allteftersom resursen rapporterar verkligt övertidsarbete med en tilldelad aktivitet, matas det övertidsarbetet in i fältet Verkligt övertidsarbete.

Bästa användning    Lägg till fältet Verkligt övertidsarbete i en resurslista om du vill granska eller filtrera fram övertidsinformation för resurser. Lägg till fältet i vyn Resursanvändning om du vill kontrollera hur det verkliga övertidsarbetet fördelar sig över resursens tilldelningar. Du kan använda det här fältet tillsammans med fältet Verklig total övertidskostnad när du vill analysera övertidskostnader för resurser. Informationen kan också användas som stöd när en aktivitet är färdig och du planerar kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Du följer upp verklig övertid för Janne. Genom att granska fältet Verkligt övertidsarbete kan du se att Janne hittills har rapporterat totalt 30 timmar övertid för alla tilldelade aktiviteter.

Verkligt övertidsarbete (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en aktivitet en resurs första gången innehåller tilldelningsfältet Verkligt övertidsarbete värdet noll. Allteftersom den tilldelade resursen för aktiviteten rapporterar verkligt övertidsarbete, matas detta in i fältet Verkligt övertidsarbete.

Bästa användning    Lägg till fältet Verkligt övertidsarbete i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning om du vill granska eller filtrera fram övertidsinformation för tilldelningar på specifika aktiviteter. Lägg till det här fältet i listdelen av vyn Resursanvändning om du vill granska eller filtrera fram övertidsinformation för tilldelningar till specifika resurser. Använd fältet tillsammans med fältet Verklig total övertidskostnad när en aktivitet pågår och du vill se om du håller dig inom övertidsbudgeten. Du kan också använda informationen när en aktivitet är färdig och du planerar kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Janne är tilldelad tio timmar planerad övertid för aktiviteten ”Skriv förslag”. Genom att granska fältet Verkligt övertidsarbete kan du se att Janne hittills har rapporterat sex timmar övertidsarbete.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du först skapar en aktivitet innehåller fältet Verkligt övertidsarbete värdet noll. Allteftersom de tilldelade resurserna för aktiviteten rapporterar verkligt övertidsarbete, matas detta in i fältet Verkligt övertidsarbete.

Bästa användning    Lägg till fältet Verkligt övertidsarbete i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning om du vill granska övertidsinformation för tilldelningar till specifika aktiviteter under en viss tid. Använd det här fältet tillsammans med fältet Verklig total övertidskostnad när en aktivitet pågår och du vill se om du håller dig inom övertidsbudgeten. Du kan också använda den här informationen som stöd när projektet är färdigt och du planerar kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Det finns tio timmar planerad övertid för aktiviteten ”Skriv förslag”. Genom att granska fältet Verkligt övertidsarbete kan du se att de tilldelade resurserna hittills har rapporterat sex timmar verklig övertid, med två timmar var fördelade över måndag, tisdag och onsdag.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du lägger till en resurs första gången innehåller fältet Verkligt övertidsarbete värdet noll. Allteftersom resursen rapporterar verkligt övertidsarbete med en tilldelad aktivitet, matas det övertidsarbetet in i fältet Verkligt övertidsarbete.

Bästa användning    Lägg till det här fältet i den tidfasade delen i vyn Resursanvändning om du vill kontrollera hur det verkliga övertidsarbetet fördelas över resursens specifika tilldelningar. Du kan använda det här fältet tillsammans med fältet Verklig total övertidskostnad när du analyserar övertidskostnader för resurser. Du kan också använda informationen som stöd när en aktivitet är färdig och du planerar kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Du behöver kontrollera hur mycket övertid som Janne har lagt ned under de senaste veckorna. Genom att granska det tidfasade fältet Verkligt övertidsarbete kan du se att Janne har rapporterat tre timmar övertidsarbete per dag de senaste fem dagarna för alla tilldelade aktiviteter.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en aktivitet en resurs första gången innehåller tilldelningsfältet Verkligt övertidsarbete värdet noll. Allteftersom den tilldelade resursen för aktiviteten rapporterar verkligt övertidsarbete, matas detta in i fältet Verkligt övertidsarbete.

Bästa användning    Lägg till fältet Verkligt övertidsarbete till den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning om du vill granska eller redigera information om den verkliga övertiden för tilldelningar för vissa aktiviteter under en viss tidsperiod. Lägg till det här fältet i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning om du vill granska eller redigera information om den verkliga övertiden för tilldelningar för specifika resurser under en viss tidsperiod. Använd fältet tillsammans med fältet Verklig total övertidskostnad när en aktivitet pågår och du vill se om du håller dig inom övertidsbudgeten. Du kan också använda informationen som stöd när en aktivitet är färdig och du planerar kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Janne är tilldelad tio timmar planerad övertid för aktiviteten ”Skriv förslag”. Genom att granska fältet Verkligt övertidsarbete kan du se att Janne hittills har rapporterat sex timmar övertidsarbete, med två timmar var fördelade över måndag, tisdag och onsdag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×