Video: Använda villkorsstyrd formatering i rapporter

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Med villkorsstyrd formatering kan du tillämpa annan formatering på individuella värden i Access-rapporter, antingen baserat på själva värdet eller på en beräkning som inbegriper andra värden. På så sätt kan du se mönster och samband som annars kan vara svåra att hitta. I den här videon visar vi hur du lägger till några enkla regler för villkorsstyrd formatering för att belysa vissa värdeintervall i en rapport.

Obs!: Det går inte att använda villkorsstyrd formatering i Access-webbappar.

Använda villkorsstyrd formatering på kontroller i en rapport

 1. Öppna rapporten i layoutvyn genom att högerklicka på den i navigeringsfönstret och sedan klicka på Layoutvy.

 2. Markera alla kontroller som du vill tillämpa villkorsstyrd formatering på. Om du vill markera flera kontroller håller du ned SKIFT- eller CTRL-tangenten och klickar på de kontroller som du vill använda.

 3. På fliken Format i gruppen Kontrollformatering klickar du på Villkorsstyrd formatering. Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering öppnas i Access.

 4. I dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel.

 5. I dialogrutan Ny formateringsregel väljer du ett värde under Välj en regeltyp:

  • Om du vill skapa en regel tillämpas för varje post var för sig ska du välja Kontrollera värden i den aktuella posten eller använd ett uttryck.

  • Om du vill skapa en regel som jämför poster med varandra genom att använda datastaplar klickar du på Jämför med andra poster.

  Obs!:  Alternativet Jämför med andra poster är inte tillgängligt i webbdatabaser eller Access-webbappar.

 6. Under Redigera regelbeskrivningen anger du den regel som bestämmer när formatering ska tillämpas, liksom den formatering du vill ha när regelns villkor uppfylls.

 7. Klicka på OK för att återgå till dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering.

 8. Om du vill skapa ytterligare en regel för samma kontroll eller kontrolluppsättning upprepar du processen från steg 4. Annars klickar du på OK för att stänga dialogrutan.

Ändra prioriteringen för en regel för villkorsstyrd formatering

Du kan lägga till upp till 50 regler för villkorsstyrd formatering för varje kontroll eller grupp med kontroller. När villkoren för en regel uppfylls tillämpas motsvarande format, och inga fler villkor under denna regel utvärderas. Om det finns motstridiga regler kan du öka eller minska prioriteten för en regel genom att flytta den uppåt eller nedåt i listan. Använd följande procedur:

 1. Öppna dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering genom att följa steg 1 till 3 i föregående anvisningar.

 2. Markera den regel som du vill flytta och använd sedan upp- och nedpilarna för att flytta den.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×