Lägga till tabeller

Kombinera fält med datatypen Beräknad

Foto av Surface Book-enhet

Prova själv!

Använd beräknade fält för att sammanfoga data från separata fält, till exempel för- och efternamn, eller för att beräkna datum, till exempel orderdatum plus fem dagar.

Använd beräknade fält för att

 • beräkna värden som inte finns i dina data

 • ange villkor för frågor.

Kombinera till exempel för- och efternamnsdata som ska visas i ett fält med det fullständiga namnet, så här:

[Förnamn] + " " + [Efternamn]

Plustecknen (+) kombinerar värdet i fältet Förnamn, ett blanksteg (ett blanksteg inom citattecken) och värdet i fältet Efternamn.

Eller beräkna kvantitet, pris och skattesats för alla artiklar i en order så att totalpriset visas, så här:

([Kvantitet]*[Enhetspris])+([Kvantitet]*[Enhetspris]*[Skattesats])

Obs!: Beräkningen får inte innehålla fält från andra tabeller eller frågor. Resultaten av beräkningen är skrivskyddade, men de kan användas som värden i andra beräknade fält.

I beräknade fält visas resultaten baserat på datatypen du valt.

Datatyp

Resultat

Exempel

Text

Visar beräknade data som en textsträng, precis som de angetts i referensfälten.

Om du vill visa fullständiga namn sammanfogar du värden från förnamns- och efternamnsfälten med ett blanksteg mellan dem. Se till att det går att sortera boktitlar genom att ta bort "En" eller "Ett" i början av titlarna.

Tal

Visar beräknade data som ett tal som kan användas i andra matematiska beräkningar.

Om du vill visa den lägsta lagernivån subtraherar du genomsnittligt lager av osålda varor per kvartal från genomsnittlig försäljning per kvartal.

Valuta

Visar beräknade data i det valda valutaformatet.

Om du vill visa ordersumman i den angivna valutan multiplicerar du kvantiteten med pris per enhet.

Ja/Nej

Visar beräknade data som Ja eller Nej. Lagrar data som ett booleskt värde.

Om du vill visa Ja om den rabatterade summan överstiger den lägsta summan som krävs för fri frakt och Nej om den inte gör det, multiplicerar du ordersumman med rabatten och verifierar den mot det lägsta inköpsbelopp som krävs för fri frakt.

Datum/tid

Visar beräknade data som ett datum eller en tidsstämpel.

Om du vill visa beräknat leveransdatum adderar du uppskattad leveranstid till orderdatumet.

 1. Välj en tabell.

  Välja en tabell i Access
 2. Välj Klicka för att lägga till > Beräknat fält och välj sedan en datatyp.

  Lägga till ett nytt fält med datatypen Beräknat fält
 3. Ange en beräkning för fältet och klicka sedan på OK.

  Skapa beräkningen i det nya beräknade fältet

  Skriv uttrycket själv eller välj uttryckselement, fält och värden för att placera dem i redigeringsfältet för uttryck.

  Obs!: Börja inte uttrycket i ett beräknat fält med ett likhetstecken (=).

 4. Skriv ett namn för det beräknade fältet i fältrubriken, och tryck sedan på RETUR.

  Namnge ett fält i en Access-tabell

  Obs!: Markera kolumnen om du vill ändra eller redigera resultatet av ett beräknat fält. Välj sedan Fält > Ändra uttryck.

När du har lagt till ett beräknat fält i en tabell görs beräkningen varje gång du lägger till eller ändrar data.

Vill du veta mer?

Lär dig att skapa ett uttryck

Excel-utbildning

Outlook-utbildning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×