Skydda databaser

Säkerhetskopiera databaser

Foto av Surface Book-enhet

Prova själv!

Det är alltid bra att regelbundet säkerhetskopiera din databas. Du kan vilja granska en äldre version av din databas, eller om något systemfel inträffat, behöva återställa ditt arbete.

Säkerhetskopiera en databas

Obs!: Om du och dina gruppmedlemmar delar en databas, måste du se till att alla andra användare stängt databasen innan du påbörjar säkerhetskopieringen.

 1. Öppna databasen du vill säkerhetskopiera.

 2. Välj Arkiv > Spara som.

 3. Under Filtyper väljer du Spara databas som.

 4. Under Avancerat väljer du Säkerhetskopiera databas och sedan Spara som.

  Om du vill byter du namnet på filen med säkerhetskopian.

  Tips: När du återställer data eller objekt från en säkerhetskopia, vill du vanligen veta från vilken databas som säkerhetskopian kom och när säkerhetskopian skapades, så det är bra att använda standardnamnet som innehåller denna information.

 5. Välj filtyp för säkerhetskopian och välj sedan Spara.

Så här gör du om du ser något av följande meddelanden:

Återställa en databas

Att återställa en databas är att använda en säkerhetskopia av databasen för att ersätta den databasfil som skadats, har dataproblem eller som saknas helt.

 1. Stäng din skadade databas.

  Ikon för en tom databas

 2. I Utforskaren går du till mappen med den skadade databasen och byter namn på den databasen.

  Tips: I det nya namnet anger du det ursprungliga databasnamnet samt information om att den inte ska användas.

 3. Gå till mappen med säkerhetskopian och kopiera den filen.

 4. Klistra in säkerhetskopian i mappen med den skadade databasen.

 5. Byt namn på säkerhetskopian så det överensstämmer med den ursprungliga databasen. Om du uppmanas att ersätta den befintliga filen gör du det.

Vill du veta mer?

Skydda data med säkerhetskopierings- och återställningsprocesser

Excel-utbildning

Outlook-utbildning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×