Vilket konto som ska användas med Office och du behöver ett

I avsnitten nedan finns information om de konton som du använder för att installera och aktivera nyare versioner av Office. Om du behöver hjälp med att konfigurera befintliga e-postkonton i Outlook för att komma åt din e-post, kalender och kontakter går du till Hjälpcenter för Outlook.

Varför behöver jag ett konto för att logga in på Office?

Varför behöver jag ett konto för att logga in på Office?

En koppling sker mellan Office och ditt konto, och är det som verifierar att du har licens för Office. Genom att logga in med ditt konto kan du:

  • Installera och aktivera Office    Ett Microsoft-konto eller arbets- eller skolkonto krävs för att installera och aktivera Microsoft 365 och Office-versionerna 2013 eller senare.

  • Ansluta till andra Microsoft-tjänster    När ditt konto är kopplat till Office-produkten, och beroende på vilken version av Office du har, kan ditt konto även ansluta dig till olika Microsoft-produkter och -tjänster som Office Online eller OneDrive.

  • Installera om Office    Logga in på kontoportalen och installera om Office utan produktnyckel eller installationsskiva.

  • Skapa och dela filer    Skapa, redigera och dela filer som du sparat i en Office-molntjänst som OneDrive

  • Använda Office på flera olika enheter    Om du har en Microsoft 365-prenumeration kan du även installera och använda Office på fler än en enhet.

Vad är ett Microsoft-konto och ett arbets- eller skolkonto och hur kan jag få ett?

Vad är ett Microsoft-konto?

Ett Microsoft-konto är en e-postadress och ett lösenord som används med Outlook.com, Hotmail, Office, OneDrive, Skype, Xbox och Windows. När du skapar ett Microsoft-konto kan du använda valfri e-postadress som användarnamn, inklusive adresser från Outlook.com, Yahoo! eller Gmail.

Vad är ett arbets- eller skolkonto?

Om din arbetsplats eller skola använder Microsoft 365 har antagligen någon, till exempel en global Microsoft 365-administratör, tilldelat dig ett unikt användarnamn och ett lösenord. Detta är kontot som du använder för e-post på arbetet eller i skolan och organisationens webbresurser.

Arbets- eller skolkonton är vanligtvis kopplade till Microsoft 365 för företag-produkter och hanteras vanligtvis av samma Microsoft 365-administratör som ansvarar för att tilldela användarkonton och Office-licenser för personer i organisationen.

Microsoft-konton

Ett Microsoft-konto är ett kostnadsfritt konto du använder för att komma åt många Microsoft-enheter och tjänster, till exempel den webbaserade e-posttjänsten Outlook.com (kallas även hotmail.com, msn.com och live.com), Office Online-appar, Skype, OneDrive, Xbox Live, Bing, Windows eller Microsoft Store. Om du redan använder någon av dessa tjänster har du antagligen redan ett Microsoft-konto. Microsoft-konto kallades tidigare Windows Live ID. När du skapar ett Microsoft-konto kan du använda valfri e-postadress som användarnamn, inklusive adresser från Outlook.com, Yahoo! eller Gmail.

Om du redan använder en e-postadress och ett lösenord för att logga in på Microsoft-enheter och tjänster, exempelvis de som nämns ovan, har du redan ett Microsoft-konto. En av fördelarna med att ha ett Microsoft-konto är att du bara behöver ett enda lösenord för att logga in på alla Microsoft-tjänster.

Dessa Microsoft-konton är oftast kopplade till Office för hemmet-produkter.

Det finns mer information om Microsoft-konton och hur du hanterar dem.

Se Hjälp om Microsoft-konton.

Arbets- eller skolkonton

Om din arbetsplats eller skola använder Microsoft 365 har antagligen någon, till exempel en global administratör, tilldelat dig ett unikt användarnamn och ett lösenord. Du loggar in med ditt arbets- eller skolkonto för att få åtkomst till din e-post och andra webbresurser i organisationen.

Arbets- eller skolkonton är vanligtvis kopplade till Microsoft 365 för företag-produkter och hanteras vanligtvis av samma administratör som ansvarar för att tilldela användarkonton och Office-licenser för personer i organisationen.

Administratörer som vill ha hjälp med hantering av användarkonton ska se Lägga till användare individuellt eller flera samtidigt i Office 365.

Hur kopplar jag mitt konto till Office?

När du kopplar ett Microsoft-konto eller arbets- eller skolkonto till Office kan Microsoft verifiera att du har en äkta Office-licens. Hur du kopplar ditt konto till Office-produkten beror på Office-produkten och hur du fick den. Den här kopplingen krävs endast för Microsoft 365-prenumerationer och icke-prenumerationsprodukterna Office 2016 och Office 2013 (se Behöver jag ett konto för Office 2010 eller Office 2007?)

Välj det alternativ som bäst passar det sätt som du skaffade Office.

Om du har köpt Office i en detaljhandelsbutik är det troligt att förpackningen innehåller en nyckel. När du löser in denna produktnyckel uppmanas du att använda ett befintligt Microsoft-konto eller skapa ett nytt konto.

Om du har köpt Office från Microsofts onlinebutik och du har loggat in för att genomföra köpet, är det detta konto som är kopplat till Office. Om du inte kan installera Office kan du ha missat inlösningssteget efter ditt köp. Se Jag har just köpt Office. Var anger jag produktnyckeln?

Om någon har delat Office-prenumerationen med dig kanske du fick ett e-postmeddelande eller sms. När du är klar att installera Office uppmanas du att använda ett befintligt Microsoft-konto eller skapa ett nytt konto. Hur skaffar jag ett Microsoft-konto?

Om du använder Office via arbetet eller skolan tilldelades du förmodligen ett konto när du började. Det här kontot använder du för att logga in på Office.com.

Om du har köpt Office, men någon annan har installerat det åt dig och deras konto är nu kopplat till Office i stället för ditt, ska du kontakta support. Se till att ha köpbeviset till hands.

Mer information finns i Komma igång på Office.com.

Om du har köpt Office via din organisations Microsoft HUP-förmån för användning på en dator med Windows, använder du inte ett konto för att aktivera Office. Du bör ha fått en produktnyckel som du behöver ange när du ska aktivera Office. Se Installera eller installera om Office via Microsoft HUP.

Var kan jag logga in med mitt konto så att jag kan installera Office?

Om du har en befintlig prenumeration på Microsoft 365 eller använder Microsoft 365 i skolan eller på jobbet, loggar du in på office.com med det konto som är kopplat till prenumerationen. Det är där du kan installera eller installera om Office, och beroende på din Office-produkt är det också där du hanterar din prenumeration genom Mitt konto. Kopplingen mellan ditt konto och din Office-licens beror på hur du skaffade Office.

När du loggar in på Office.com eller på Office-skrivbordsprogrammen innebär det också att du enkelt kommer åt alla filer som är lagrade i molntjänster som OneDrive. Läs mer i Logga in på Office eller Microsoft 365.

Läs följande om du vill ha information om hur du installerar Office:

Tips: 

  • Vissa organisationer hanterar både Office-licenser och installationer för sina anställda eller elever så du kanske inte behöver installera något själv. Men om du inte redan har Office installerat eller du inte ser något installationsalternativ när du har loggat in med ditt arbets- eller skolkonto på Office.com ska du prata med Microsoft 365-administratören för din organisation.

  • Om du har loggat in med ett Microsoft-konto och inte ser alternativet att installera Office går du till avsnittet Office är inte kopplat till det här kontot nedan.

Behöver jag ett konto för Office 2010 eller Office 2007?

Konton krävs inte för äldre versioner av Office, till exempel Office 2010 eller Office 2007. Om du vill installera eller installera om Office använder du skivan och produktnyckeln som medföljde ditt köp. Se Installera Office 2010 och Installera Office 2007 för mer information om hur du installerar dessa versioner.

Kan jag ändra namnet på mitt konto?

Microsoft-konton

Information om hur du ändrar namnet på ditt konto finns i Ändra namnet på ditt Microsoft-konto.

Du kan hantera andra aspekter av ditt Microsoft-konto genom att logga in på account.microsoft.com eller läsa i hjälpen för Microsoft-konton.

Arbets- eller skolkonton

För arbets-eller skolkonton kan du kontakta administratören.

Om du är Microsoft 365-administratör och hanterar e-postanvändarkonton för personer i organisationen går du till Användare och lösenord i Microsoft 365 för företag – hjälp för administratörer.

Jag har glömt mitt användarnamn eller lösenord

Microsoft-konton

Om du har glömt lösenordet för det Microsoft-konto som du kopplade till Office läser du Jag har glömt användarnamnet eller lösenordet för kontot jag använder med Office.

Arbets- eller skolkonton

Om någon i organisationen har tilldelat dig ett arbets- eller skolkonto för e-post går du till Återställa lösenordet. Om du inte kan återställa den kontaktar du administratören eftersom du kanske inte har fått behörighet att ändra ditt lösenord. Alla andra ändringar, t. ex. ändring av ditt användarnamn, måste också utföras av administratören.

Om du är administratör och hanterar e-postanvändarkonton för personer i organisationen går du till Användare och lösenord i Microsoft 365 för företag – hjälp för administratörer.

Mitt lösenord är rätt, men det fungerar inte

Det finns några saker du kan kontrollera om lösenordet inte verkar fungera:

  • Kontrollera stavningen av e-postadressen och lösenordet.

  • Kontrollera att du inte har versaler aktiverat eftersom lösenord är skiftlägeskänsliga.

Om det fortfarande inte fungerar gör du följande beroende på typen av konto.

Microsoft-konton

För Microsoft-konton: hitta mer hjälp på Hjälp för Microsoft-konton.

Arbets- eller skolkonton

För arbets-eller skolkonton kan du kontakta administratören.

Om du är Microsoft 365-administratör och hanterar e-postanvändarkonton för personer i organisationen går du till Användare och lösenord i Microsoft 365 för företag – hjälp för administratörer.

Mitt Gmail-, Yahoo!-konto (osv.) är ett Microsoft-konto men det fungerar inte

Det finns fördelar med att göra ditt vanliga e-postkonto, till exempel Gmail- eller Yahoo!- konto, till ett Microsoft-konto. Det blir ett konto mindre att komma ihåg eller så kanske du bara vill använda vissa konton för vissa aktiviteter.

Outlook.com-, hotmail.com-, live.com- eller msn.com-konton hanteras av Microsoft och betraktas automatiskt som Microsoft-konton. Det innebär att alla ändringar du gör till det här kontot överförs via alla Microsoft-tjänster som XBox, Skype eller OneDrive där du även använder detta konto.

Om du har skapat ett Microsoft-konto med ett befintligt e-postkonto som hanteras av en annan e-postleverantör till exempel ett Gmail eller Yahoo! konto överförs inte alla ändringar du gör i kontona via respektive leverantör till Microsoft.

Exempel: Du använde ett befintligt Gmail-, Yahoo!- eller annat konto när du skapade ett Microsoft-konto och vid ett senare tillfälle gjorde du ändringar på ditt konto, till exempel uppdaterade lösenordet eller annan personlig information genom inställningarna från din e-postleverantör, i det här fallet Gmail eller Yahoo!. Ändringarna du gör där överförs inte automatiskt till ditt Microsoft-konto. Det innebär att ditt lösenord för ditt Microsoft-konto finns kvar som du först skapade det.

Om du vill ändra det här kontot som ett Microsoft-konto måste du göra det i inställningarna för Microsoft-kontot. Försök logga in på din kontoportal för att kontrollera om kontot fungerar. Om du behöver återställa lösenordet för Microsoft-kontot går du till Jag har glömt användarnamnet eller lösenordet för kontot jag använder med Office.

Du kan hantera andra aspekter av ditt Microsoft-konto, till exempel namnändringar eller säkerhetsinställningar, genom att logga in på account.microsoft.com.

Ett meddelande visas där det står att Office inte är kopplat till det här kontot

Mer information om det här meddelandet finns i Felmeddelandet ”Det här är rätt plats för att installera och installera om Office”.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×