Villkor för användning

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Information i detta dokument, även URL:er och andra referenser till webbplatser, kan ändras utan vidare underrättelser. Om inget annat anges är de företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, personer, platser och händelser som skildras här fiktiva. Inga kopplingar till riktiga företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, personer, platser eller händelser är menade eller ska göras. Att efterleva alla tillämpliga upphovsrättslagar faller under användarens ansvar. Utan att införa ytterligare skydd än det som medges av copyright får ingen del av detta dokument reproduceras, lagras i eller sparas i ett inhämtningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, som inspelning eller något annat sätt) i något som helst syfte utan uttryckligt skriftligt medgivande från Microsoft Corporation.

Microsoft kan ha patent, patentansökningar, varumärken, copyright eller annan upphovsrätt till innehållet i detta dokument. Förutom vad som uttryckligen sägs i eventuella skrivna licensöverenskommelser från Microsoft ger innehavet av detta dokument dig inte någon licens att använda dessa patent, varumärken, copyright eller upphovsrätt.

© 2006 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Active Directory, ActiveSync, ActiveX, Authenticode, AutoSum, BizTalk, ClearType, Developer Studio, Dexterity, DirectShow, DirectX, Encarta, Entourage, Excel, Expression, FrontPage, Georgia, Hotmail, InfoPath, IntelliMouse, IntelliSense, Internet Explorer, JScript, MSDN, MSN, Natural, NetMeeting, OneNote, Outlook, PhotoDraw, Picture It!, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Segoe, ShapeSheet, SharePoint, SmartArt, SQL Server, Tahoma, Verdana, Visio, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Visual Web Developer, Webdings, Win32, Windows Live, Windows Media, Windows Mobile och Wingdings är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×