Du kan klicka på alternativ i dialogrutan Alternativ om du vill visa eller dölja data som är kopplade till organisationsschemafigurer. Huruvida data visas på formerna beror på vilka val du gör när du använder guiden Organisationsscheman för att skapa ett organisationsschema (organisationsschema).

Obs!: De ändringar du gör tillämpas på alla formerna i organisationsschemat.

 1. Öppna visio-organisationsschemat som innehåller de former som du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Organisationsschema, gå till gruppen Former och klicka på dialogrute Bild av knapp.

 3. Klicka fliken Fält i dialogrutan Alternativ.

 4. Gör följande under Block 1:

  • Markera kryssrutorna för de fält som du vill visa.

  • Avmarkera kryssrutorna för de fält som du vill dölja.

 5. Klicka på OK.

 1. Öppna visio-organisationsschemat som innehåller de former som du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Organisationsschema och sedan på Visningsalternativ i gruppen Organisationsschema.

 3. Klicka fliken Fält i dialogrutan Alternativ.

 4. Gör följande under Block 1:

  • Markera kryssrutorna för de fält som du vill visa.

  • Avmarkera kryssrutorna för de fält som du vill dölja.

 5. Klicka på OK.

 1. Öppna organisationsschemat i Microsoft Office Visio som innehåller de former som du vill ändra.

 2. Klicka på Alternativ på menyn Organisationsschema.

 3. Klicka fliken Fält i dialogrutan Alternativ.

 4. Gör följande under Block 1:

  • Markera kryssrutorna för de fält som du vill visa.

  • Avmarkera kryssrutorna för de fält som du vill dölja.

 5. Klicka på OK.

Om du vill ändra informationen för enskilda former högerklickar du på formen, pekar på Dataoch klickar sedan på Formdata. Dialogrutan Formdata öppnas där du kan göra ändringar. 

Mer information finns i

Skapa ett organisationsschema i Visio

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×