Om du bara vill visa eller skriva ut vissa kolumner för databladet kan du dölja de kolumner som du inte vill ska visas. Om du till exempel arbetar med en databas med kontaktinformation kanske du bara vill se det fullständiga namnet och e-postadressen för varje kontakt. Du kan skapa den här vyn genom att dölja alla andra kolumner.

Dölja kolumner

  1. Klicka på rubriken för den kolumn som du vill dölja.

    Om du vill markera intilliggande kolumner håller du ned SKIFT och klickar på ytterligare kolumnrubriker.

    Obs!: Du kan inte markera kolumner som inte ligger angränsande. Markera ytterligare kolumner och dölj dem separat.

  2. Högerklicka på kolumnrubriken och klicka sedan på Dölj fält på snabbmenyn.

Visa kolumner

  1. Högerklicka på en kolumnrubrik och klicka sedan på Ta fram fält på snabbmenyn.

  2. I dialogrutan Ta fram kolumner markerar du kryssrutan bredvid varje kolumn som du vill visa och klickar sedan på Stäng.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×