Visa eller dölja nollvärden i Excel för Mac

Om ditt kalkyl blad innehåller nollvärden eller innehåller beräkningar med nollvärden kan du dölja värdena eller använda formateringsalternativ för att ändra hur värdena visas. Microsoft Excel tillämpar automatiskt generella eller numeriska format på alla siffror som du anger eller klistrar in i ett kalkyl blad. De här formaten tar automatiskt bort inledande nollor från tal. Om du vill behålla inledande nollor måste du skapa ett anpassat talformat. Mer information om hur du behåller inledande nollor finns i Använda inledande nollor.

Lär dig mer om flera olika alternativ för att visa eller dölja nollvärden i avsnitten nedan.

Gör så här:

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. Under redigeringklickar du på Visa Knappen Inställningar för visning i Excel .

 3. Avmarkera kryss rutan Visa nollvärden under fönster alternativ.

Varning!: Det här alternativet gäller bara nollvärden (0) i celler. Om ett nollvärde i en av de markerade cellerna ändras till ett värde som inte är noll använder Excel talformatet Allmänt för att visa värdet.


Följ de här anvisningarna:

 1. Markera cellerna som innehåller de nollvärden (0) som ska döljas.

 2. På fliken Start , under tal, på popup-menyn tal format Rutan Formatera tal klickar du på anpassat.

 3. Klicka på Anpassat i dialogrutan Formatera celler under Kategori.

 4. I rutan Skriv skriver du 0;-0;;@ och klickar sedan på OK.

Obs!: De dolda värdena visas bara i formelfältet – eller i cellen om du redigerar innehållet direkt i en cell – och skrivs inte ut när du skriver ut bladet. Om du redigerar direkt i en cell visas de dolda värdena i cellen bara när du redigerar.

Gör så här:

 1. Markera cellerna som innehåller dolda nollvärden (0) som ska visas.

 2. Klicka på anpassadi popup-menyn tal format Rutan Formatera tal på fliken Start .

 3. Gör något av följande i listan kategori i popup-fönstret Formatera celler :

Om du vill

Klicka på

Visa dolda värden med standardtalformatet

Allmänt.

Visa dolda värden med ett datum- eller tidsformat

Datum eller Tid och välj sedan det datum- eller tidsformat som du vill använda.

Gör så här:

 1. Markera de celler som innehåller ett nollvärde (0).

 2. Klicka på villkorsstyrd formateringunder formatpå fliken Start .

  Fliken Start, gruppen Format

 3. Klicka på Ny regel.

 4. På popup-menyn Format klickar du på Klassisk och klickar sedan på Formatera endast celler som innehåller på popup-menyn Formatera endast de värden som rangordnas högst eller lägst.

 5. Klicka på Cellvärde på popup-menyn Specifik text.

 6. På popup-menyn mellan klickar du på lika med och skriver sedan 0 i rutan bredvid lika med.

 7. På popup-menyn Formatera med klickar du på eget format och klickar sedan på Vit på popup-menyn Färg.

Du kan använda funktionen OM för att ange ett villkor som visar ett nollvärde (0) som en tom cell eller som ett streck (-) i en cell. Mer information finns i artikeln om funktionen om .

Gör så här:

 1. I ett tomt blad skriver du 10 i cell A1 och cell A2.

 2. Skriv =A1-A2 i cell A3 och tryck på RETUR.

  Formeln returnerar ett nollvärde (0).

 3. Klicka på formel verktygeti funktionpå fliken formler .

  Fliken Formler, gruppen Funktion

 4. I listan Formelverktyget dubbelklickar du på OM.

 5. Klicka i rutan bredvid värde1 under Argument och skriv A3.

 6. Under Argument klickar du på ordet Sant bredvid är och klickar sedan på = (Lika med) på popup-menyn.

 7. Klicka i rutan bredvid värde2 under Argument och skriv 0.

 8. Klicka i rutan bredvid sedan under Argument och gör något av följande:

Om du vill visa nollvärden som

Skriv så här

Tomma celler

""

Streck

"-"

Klicka i rutan bredvid Else och skriv a3 och sedan press på RETUR.

Formeln i cell A3 returnerar ett nollvärde (0) och Excel visar värdet som finns mellan citattecknen i argumentet sedan (kallas även argumentet värde_om_sant).

Tips: All text som du vill visa som nollvärde kan placeras mellan citattecknen.

Gör så här:

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. På fliken Pivottabell klickar du på Alternativ under Data.

  Fliken Pivottabell, gruppen Data

 3. På fliken Visa gör du något av följande:

Om du vill

Gör följande

Visa ett visst värde i stället för en felkod

Markera rutan fel värden som och ange sedan det värde som du vill ska visas i fältet i stället för en felkod.

Om du vill visa fel som tomma celler lämnar du rutan tom.

Visa ett visst värde i stället för en tom cell

Markera kryssrutan Tomma celler som och skriv sedan i rutan det värde som du vill visa i tomma celler.

Om du vill visa tomma celler lämnar du rutan tom.

Om du vill visa nollor avmarkerar du kryssrutan Tomma celler som.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Se även

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×