Visa eller dölja stödlinjer för en cell på ett kalkylblad

Visa eller dölja stödlinjer för en cell på ett kalkylblad

Stöd linjer är de svaga linjer som visas mellan celler i ett kalkyl blad.

Kalkylblad där stödlinjer visar

När du arbetar med stödlinjer ska du tänka på följande:

 • Som standard har stödlinjerna i kalkylbladen en färg som Excel har tilldelat dem, men om du vill kan du ändra färgen på stödlinjerna för ett visst kalkylblad. Det gör du genom att klicka på Rutnätsfärg under Visa alternativ för det här kalkylbladet (i kategorin Avancerat under Alternativ på fliken Arkiv).

 • Användare förväxlar ofta kantlinjer och stödlinjer i Excel. Stödlinjer kan dock inte anpassas på samma sätt som kantlinjer. Information om hur du ändrar tjockleken på eller ändrar andra attribut för kantlinjer finns i Använda eller ta bort cellkantlinjer i ett kalkylblad.

 • Om du använder en fyllningsfärg för cellerna i ett kalkylblad kommer du inte att kunna se eller skriva ut cellstödlinjerna för cellerna. Om du vill visa eller skriva ut stöd linjerna för de här cellerna tar du bort fyllnings färgen genom att markera cellerna och klickar sedan på pilen bredvid Fyllnings färg Bild av knapp (flikenStart , gruppen tecken ) och om du vill ta bort fyllnings färgen klickar du på Ingen fyllning.

  Obs!: Du måste ta bort fyllningen. Om du bara ändrar fyllningsfärgen till vit förblir stödlinjerna dolda. Om du vill behålla fyllningsfärgen och se linjer som skiljer cellerna åt kan du använda kantlinjer i stället för stödlinjer. Mer information finns i Använda eller ta bort cellkantlinjer i ett kalkylblad.

 • Stödlinjer tillämpas alltid på hela kalkylbladet eller på hela arbetsboken och kan inte tillämpas selektivt på endast vissa celler eller områden. Om du vill använda linjer selektivt kring specifika celler eller cell områden bör du använda kant linjer i stället för, eller i tillägg till, stöd linjer. Mer information finns i Använda eller ta bort cellkantlinjer i ett kalkylblad.

Om designen av din arbetsbok kräver det kan du dölja stödlinjerna:

Kalkylblad där stödlinjer är dolda

 1. Markera ett eller flera kalkyl blad.

  Tips: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Högerklicka på det markerade kalkylbladet och klicka sedan på Dela upp blad om inga omarkerade kalkylblad syns.

 2. I Excel 2007: Avmarkera kryssrutan Stödlinjer i gruppen Visa/dölj på fliken Visa.

  Kryssrutan Stödlinjer i gruppen Visa/Dölj

  I alla andra versioner av Excel: Avmarkera kryssrutan Stödlinjer i gruppen Visa på fliken Visa.

  Alternativ i gruppen Visa på fliken Visa

Om stödlinjer i kalkylbladet är dolda kan du utföra följande steg om du vill visa dem igen.

 1. Markera ett eller flera kalkyl blad.

  Tips: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Högerklicka på det markerade kalkylbladet och klicka sedan på Dela upp blad om inga omarkerade kalkylblad syns.

 2. Excel 2007: Markera kryssrutan Stödlinjer i gruppen Visa/dölj på fliken Vy.

  Alla andra versioner av Excel: Markera kryssrutan Stödlinjer i gruppen Visa på fliken Vy.

Obs!: Standardinställningen är att stödlinjer inte skrivs ut. Om du vill skriva ut stödlinjerna markerar du kryssrutan Skriv ut under Stödlinjer (i gruppen Alternativ på fliken Sidlayout).

 • Vilken version använder du?
 • Nyare versioner
 • Excel för Mac 2011
 1. Markera kalkylbladet.

 2. Klicka på fliken Sidlayout.

 3. Visa stöd linjer genom att markera kryss rutan Visa under stöd linjer.

  Dölj stöd linjer genom att avmarkera kryss rutan Visa under stöd linjer.

Följ de här anvisningarna om du vill visa eller dölja stöd linjer.

 1. Klicka på kalkylbladet.

 2. Visa stöd linjer på fliken layout under Visagenom att markera kryss rutan stöd linjer .

  Obs!: Stöd linjer kan inte anpassas. Om du vill ändra bredd, färg eller andra attribut för linjer kring celler använder du kant linje format.

  Om du vill dölja stöd linjer: Avmarkera kryss rutan stöd linjer under Visapå fliken layout .

Stöd linjer används för att urskilja celler i ett kalkyl blad. När du arbetar med stödlinjer ska du tänka på följande:

 • Som standard har stödlinjerna i kalkylbladen en färg som Excel har tilldelat dem. Om du vill kan du ändra färgen på stöd linjerna för ett visst kalkyl blad.

 • Folk blandar ofta ihop kantlinjer och stödlinjer i Excel. Stödlinjer kan inte anpassas på samma sätt som kantlinjer.

 • Om du använder en fyllningsfärg för cellerna i ett kalkylblad kan du inte se eller skriva ut cellstödlinjerna för cellerna. Om du vill se eller skriva ut cellstödlinjerna måste du ta bort fyllningsfärgen. Kom ihåg att du måste ta bort fyllningen helt. Om du bara ändrar fyllningsfärgen till vit förblir stödlinjerna dolda. Om du vill behålla fyllningsfärgen, men ändå kunna se linjer som skiljer cellerna åt kan du använda dig av kantlinjer i stället för stödlinjer.

 • Stöd linjer tillämpas alltid på hela kalkyl bladet eller arbets boken och kan inte användas i specifika celler eller områden. Om du bara vill att särskilda celler eller cellområden ska omges av linjer bör du använda kantlinjer i stället för, eller som en komplettering till, stödlinjer.

Du kan antingen Visa eller dölja stöd linjer i ett kalkyl blad i Excel på webben. 

Markera kryss rutan stöd linjer i gruppen Visa på fliken Visa om du vill visa stöd linjer eller avmarkera kryss rutan om du vill dölja dem. 

Excel på webben fungerar smidigt med Office-programmen. Prova eller köp den senaste versionen av Office nu.

Se även

Visa eller dölja stöd linjer i Word, PowerPoint och Excel

Skriva ut stödlinjer i ett kalkylblad

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×