Visa eller skriva ut Visio-ritningar med Visio Viewer

Visa eller skriva ut Visio-ritningar med Visio Viewer

Med Visio Viewer kan du öppna, visa eller skriva ut Visio-ritningar, även om du inte har Visio installerat. Men du kan inte redigera, spara eller skapa en ny Visio-ritning med Visio Viewer. Då måste du installera en fullständig version av Visio. Om du skapar och redigerar diagram i en fullständig version av Visio och sedan skickar de diagrammen till någon som inte har Visio kan den personen använda Visio Viewer för att visa ditt diagram.

Var hittar jag Visio Viewer?

Ladda ned den senaste versionen av Visio Viewer i Microsoft Download Center.

Meddelanden: 

 • Visio Viewer 2010 kan öppna Visio-ritningar (.vsd-filer) sparade i Visio 2000, 2002, 2003, 2007 och 2010. Visio Viewer 2010 kan även öppna Visio XML-ritningar (.vdx-filer) sparade i Visio 2002, 2003 och 2007.

 • Visio Viewer 2013 kan öppna Visio-ritningar (.vsd-filer) sparade i Visio 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 och 2013. Visio Viewer 2013 kan även öppna Visio XML-ritningar (.vdx-filer) sparade i Visio 2002, 2003 och 2007.

 • Visio Viewer 2016 kan öppna Visio-ritningar (.vsd-filer) sparade i Visio 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013 och 2016. Visio Viewer 2016 kan även öppna Visio XML-ritningar (.vdx-filer) sparade i Visio 2002, 2003 och 2007.

Visa en ritning i Visio Viewer

När du öppnar en ritning i Visio Viewer visas ritningen i ett fönster i webbläsaren Internet Explorer. Om en ritning har mer än en sida visas sidorna som flikar längst ned i visningsprogrammet.

Flytta ritningen

 1. Leta reda på ritningen du vill öppna.

 2. Dubbelklicka på ritningen för att öppna den.

  Meddelanden: 

  • Visio Viewer inte visa stenciler, fönster, linjaler, stödlinjer och layoutstödpunkter. Visio Viewer stöder inte heller inbäddade DGN-ritningar, roterade sidor, fler än en hyperlänk kopplad till en form, hyperlänkar kopplade till ritningssidan och egenskaper för ritningssidan.

  • Anpassade fyllningsformat, linjeformat och vissa linjeslut kanske ser likadant ut i Visio Viewer som de gör när du öppnar ritningen med Visio.

 • Klicka på och dra i ritningen om du vill flytta runt den i webbläsarfönstret, eller använd rullningslisterna eller piltangenterna.

  Tips: Om du inte vill dra kan du även klicka på rullningslisterna eller trycka på piltangenterna för att panorera ritningen. Du kan även rotera hjulknappen för att panorera uppåt och nedåt eller trycka på SKIFT och rotera hjulet för att panorera till vänster och höger.

 • Om du vill zooma in ett särskilt område i ritningen trycker du på Ctrl+Skift och drar en rektangel runt det område som du vill förstora.

 • Om du vill centrera sidan i webbläsaren högerklickar du på ritningen, klickar på Zooma och sedan på Hela sidan.

 • Om du vill gå till en annan sida i ritningen klickar du på dess sidflik längst ned i ritningsfönstret.

Zooma in och zooma ut

Gör något av följande för att zooma in eller ut på ritningen:

 • Om du vill zooma in på ritningen högerklickar du på ritningen och klickar sedan på Zooma in. Du kan också klicka på knappen Zooma Bild av knapp i Visio Viewer-verktygsfältet. Du kan också trycka på Alt+F7.

 • Om du vill zooma in ett särskilt område i ritningen trycker du på Ctrl+Skift och drar en rektangel runt det område som du vill förstora.

 • Om du vill zooma in på en viss punkt på ritningen trycker du på Ctrl + SKIFT och klicka på den punkt du vill förstora.

 • Om du vill zooma ut på ritningen högerklickar du på ritningen och klickar på Zooma ut. Du kan också klicka på knappen Bild av knapp i Visio Viewer-verktygsfältet. Du kan även trycka på Alt + SKIFT + F7.

 • Om du vill zooma ut till en viss punkt på ritningen trycker du på Ctrl + SKIFT och högerklickar på den punkt där du vill zooma ut.

 • Om du vill zooma in eller ut på ritningen med zoomprocent högerklickar du på ritningen, klickar på Zooma och klickar sedan på en zoomprocent eller väljer en zoomprocent i rutan dialogrutan zooma i Visio Viewer-verktygsfältet.

 • Om du vill zooma ut och visa hela sidan i Visio Viewer-fönstret högerklickar du på ritningen, klickar på Zoomaoch klickar sedan på Hela sidan eller klickar på knappen Bild av knapp i Visio Viewer-verktygsfältet.

Centrera ritningen i Visio Viewer-fönstret

Gör något av följande för att centrera ritningen i webbläsaren:

 • Högerklicka på ritningen, klicka på Zooma och klicka sedan på Hela sidan.

 • Klicka på knappen Zooma Bild av knapp i Visio Viewer-verktygsfältet.

 • Dra ritningen till mitten av webbläsarfönstret.

Följa en hyperlänk

 1. Placera pekaren över en form med en hyperlänk.

 2. Klicka på formen.

Obs!: Om du vill gå tillbaka till Visio-ritningen när du har använt en hyperlänk som öppnas i samma fönster klickar du på webbläsarens Tillbaka-knapp.

Gå till en annan sida

Gör något av följande för att gå till en annan sida i ritningen:

 • Klicka på fliken för den sida du vill gå till längst ned i ritningens fönster.

 • Högerklicka på ritningen, klicka på Gå till sida och klicka sedan på den sida du vill gå till.

Kortkommando  Du kan även trycka på Ctrl + PAGE DOWN för att gå till nästa sida och Ctrl + PAGE UP för att gå till föregående sida.

Visa formdata som lagras med en form

 • Dubbelklicka på en form i Visio-ritningen.

Formdata visas i dialogrutan Egenskaperfliken Formegenskaper. Om fliken är tom innehåller formen inga data.

Skriva ut en ritning i Visio Viewer

När du skriver ut en Visio-ritning i Visio Viewer skrivs den ut från webbläsaren, inte från Visio.

 1. Ange visningen av diagrammet med samma zoomnivå och mittpunkt i webbläsarfönstret som du vill använda för utskriften.

  Om du vill skriva ut hela ritningen, visar du hela ritningen i webbläsarfönstret och centrerar den i fönstret. (Högerklicka på ritningen > Zooma och > Hela sidan.)

 2. Öppna webbläsarens alternativ för utskriftsformat för att ange skrivarinställningarna. I Internet Explorer klickar du på Verktyg > Skriv ut > Utskriftsformat.

 3. Använd webbläsarens alternativ för förhandsgranskning för att visa hur diagrammet ser ut när det skrivs ut.

  Om det ser konstigt ut stänger du dialogrutan Förhandsgranskning och centrerar diagrammet på nytt och ändrar zoomnivån så att det ser ut som du önskar.

  Meddelanden: 

  • Om du vill ändra inställningar i dialogrutan Förhandsgranska när du skriver ut från Internet Explorer kanske ritningen skrivs ut på fel sätt. För att undvika det här problemet ska du inte ändra några inställningar i den här dialogrutan. Om du måste ändra skrivarinställningar ändrar du dem innan du skriver ut, i dialogrutan Utskriftsformat.

  • När du skriver ut en Visio-ritning i Visio Viewer skrivs den ut från webbläsaren, inte från Visio. Om du skriver ut från en webbläsare kanske ritningen inte ser likadan ut som den gör när du skriver ut den från Visio. du har mindre kontroll över utskriftsprocessen och du kan bara skriva ut en sida i taget.

  • När du skriver ut Visio-ritningar från en webbläsare används samma zoomfaktor och mittpunkt som används i webbläsarfönstret på den utskrivna sidan, så det du ser på bildskärmen ligger nära det som skrivs ut. Men kontrollera alltid förhandsgranskningen innan du skriver ut ritningen för att se till att utskriften blir som du vill.

Ändra ritningens egenskaper och inställningar tillfälligt

 1. Klicka på knappen Egenskaper i Visio Viewer-verktygsfältet knappbild .

 2. Visa och dölj delar av ritningen och visningsprogrammet med hjälp av alternativen på flikarna Visa, Lager och Kommentarer.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×