Visa Excel-innehåll i en Excel Web Access-webbdel

Anta att du har publicerat en Excel-arbetsbok till ett SharePoint-bibliotek och nu vill du visa hela eller en del av arbetsboken i dess egna SharePoint-webbdel. Det kan du göra genom att använda en speciell webbdel som kallas för Excel Web Access-webbdel. Följ de här enkla stegen:

 1. Lägga till en Excel Web Access-webbdel till en SharePoint-sida

 2. Ansluta en arbetsbok till en Excel Web Access-webbdel

 3. (Detta är valfritt.) Ange navigerings- och interaktivitetsinställningar för Excel Web Access-webbdelen

Lägga till en Excel Web Access-webbdel till en SharePoint-sida

 1. Börja med en SharePoint-sida som kan redigeras.

 2. Välj hypertexten Lägg till en webbdel i en zon på sidan.
  Fönster med tillgängliga kategorier och typer av webbdelar visas långt upp på sidan.

 3. I fönstret Kategorier väljer du Affärsdata. Välj sedan Excel Web Access i fönstret Delar.

 4. Lägg till webbdelen på sidan genom att klicka på Lägg till. Lämna sidan öppen för redigering.

Nästa steg är att ansluta en arbetsbok till en Excel Web Access-webbdel.

Överst på sidan

Ansluta en arbetsbok till en Excel Web Access-webbdel

Viktigt!: Innan du påbörjar följande procedur ska du kontrollera att du har skapat och publicerat en Excel-arbetsbok till ett bibliotek i Share Point Server eller Office 365. Du kan inte visa en arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel om den inte redan har publicerats i ett betrott bibliotek. Mer information om hur du gör det finns i Dela arbetsböcker med Excel Services.

 1. Börja med en SharePoint-sida öppen för redigering och en tom Excel Web Access-webbdel på sidan.

 2. Klicka på länken Klicka här om du vill öppna verktygsfönstret i avsnittet Välj en arbetsbok i Excel Web Access-webbdelen. Verktygsfönstret öppnas.

 3. Skriv webbplatsadressen (URL) för arbetsboken i avsnittet Arbetsboksvisning i textrutan Arbetsbok. Om du inte känner till URL:en kan du klicka på Bläddra och markera den arbetsbok du vill använda och sedan klicka på Infoga.

 4. (Det här är valfritt.) Om du vill visa ett enskilt objekt, till exempel ett diagram, en tabell, en pivotdiagramsrapport eller pivottabellsrapport, skriver du namnet på objektet i rutan Namngivet objekt. Då visas endast det objektet i webbdelen, i stället för hela arbetsboken.

 5. Klicka på OK längst ned i verktygsfönstret.

Arbetsboken visas nu i webbdelen. Om du vill kan du fortsätta och ange navigerings- och interaktivitetsinställningar för Excel Web Access-webbdelen.

Överst på sidan

Ange navigerings- och interaktivitetsinställningar för en arbetsbok som visas i en Excel Web Access-webbdel

 1. Börja med en SharePoint-sida som kan redigeras.

 2. Öppna webbdelsmenyn genom att klicka på nedpilen längst upp till höger i Excel-webbdelen och klicka sedan på Redigera webbdel. Verktygsfönstret i Excel-webbdelen öppnas.

 3. I delen Verktyg och Titelfält och i delen Navigering och Interaktivitet markerar du de egenskaper som du vill aktivera. Om du vill inaktivera en egenskap avmarkerar du motsvarande kryssruta.

 4. Längst ner i verktygsfönstret markerar du OK för att tillämpa ändringarna och stänga verktygsfönstret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×