Visa gruppinsikter i Yammer

Obs!: I det här avsnittet beskrivs de funktioner som finns i klassisk Yammer. Information om hur Yammer du använder den här funktionen finns i Visa community-insikter i Yammer.

Gruppinsikter i Yammer hjälper gruppadministratörer och medlemmar att bättre förstå aktivitet och engagemang i deras grupper.

Visa gruppinsikter i Yammer

 1. Gå till Yammer.com i en webbläsare och navigera till en grupp.

 2. Leta upp avsnittet Gruppåtgärder till höger på sidan och klicka på länken Visa gruppinsikter under den.

  Länken Visa gruppinsikter

 3. Sidan Gruppinsikter visas.

  Sidan Gruppinsikter

Välja en tidsperiod för gruppinsikterna

Gruppinsikter är tillgängliga för tre tidsperioder: De senaste 7 dagarna, De senaste 28 dagarna och De senaste 12 månaderna. Du kan välja en tidsperiod från den nedrullningsbara listrutan. Alla insikter tillhandahålls för tidszonen UTC.

Periodväljare

Läsa gruppinsikter

Gruppinsikter består av två uppsättningar med kort. Kortet högst upp visar hur många som är aktiva i gruppen, oavsett om de är medlemmar eller inte, och deras huvudsakliga aktiviteter i gruppen.

Aktiva personer

Följande numrerade beskrivningar motsvarar numren i bilden.

 1. Det totala antalet aktiva personer i gruppen. En person räknas som aktiv i gruppen om de har publicerat, läst eller gillat ett meddelande från gruppen under den valda perioden.

 2. Ändringsindikatorer visas hur vissa nyckeltal har ändrats jämfört med föregående period. När till exempel perioden De senaste 7 dagarna har valts visar den här siffran hur värdet har ändrats jämfört med de 7 dagarna som föregick de senaste 7 dagarna. Om ingen ändring har skett eller om inga data finns för den föregående perioden, visas ingen ändring.

 3. Cirkeldiagrammet visar andelen av aktiva personer som var medlemmar i gruppen eller icke-medlemmar.

 4. Siffrorna anger antalet gruppmedlemmar och icke-medlemmar som var aktiva i gruppen under den valda perioden.

 5. Staplarna visar hur många av de aktiva grupp medlemmarna eller icke-medlemmar som är publicerade, lästa eller gillat ett eller flera meddelanden i gruppen.

  Flytta markören över de här fälten så visas en beskrivning som anger procentandelen aktiva gruppmedlemmar eller icke-medlemmar som publicerat, läst eller gillat ett eller flera meddelanden i gruppen.

De tre korten längst ned visar trender i innehållsaktivitet för publicerade, lästa eller gillade meddelanden i gruppen.

Innehållstrender

Följande numrerade beskrivningar motsvarar numren i bilden.

 1. Antalet meddelanden som publicerats i gruppen under den valda perioden.

 2. Ändringsindikatorn visar hur mängden aktivitet har ändrats från föregående period.

 3. De staplade staplarna representerar mängden aktivitet som utförts av både gruppmedlemmar och icke-medlemmar. För perioderna De senaste 7 dagarna och De senaste 28 dagarna delas kolumnerna upp per dag. För perioden De senaste 12 månaderna delas kolumnerna upp efter månad.

 4. Antalet gruppmeddelanden som har lästs under den valda perioden. Hovra över de staplade kolumnerna så visas en beskrivning som visar den totala mängden aktivitet samt aktivitet per gruppmedlemmar och icke-medlemmar.

 5. Antalet gruppmeddelanden som har gillats under den valda perioden.

Ladda ned data från gruppinsikter

 1. Gå till sidan Gruppinsikter för gruppen.

 2. Klicka på knappen Hämta fullständig rapport.

  Knappen Hämta

Den fullständiga rapporten innehåller insikter för gruppen per dag sedan den skapades eller de senaste 24 månaderna – vilket som än kommer först.

 • Date är dagen för vilka mått anges. Alla efterföljande mått gäller endast för denna dag.

 • Active People är antalet personer som publicerat, läst eller gillat ett meddelande i gruppen.

 • Active Members är antalet gruppmedlemmar som publicerat, läst eller gillat ett meddelande i gruppen.

 • Members Who Posted Messages är antalet gruppmedlemmar som publicerade ett eller flera meddelanden i gruppen.

 • Members Who Read Messages är antalet gruppmedlemmar som läste ett eller flera meddelanden i gruppen.

 • Members Who Liked Messages är antalet gruppmedlemmar som gillade ett eller flera meddelanden i gruppen.

 • Active Non-Members är antalet personer som inte hade gått med i gruppen men som har publicerat, läst eller gillat ett meddelande.

 • Non-Members Who Posted Messages är antalet personer som inte hade gått med i gruppen, men som publicerade ett eller flera meddelanden.

 • Non-Members Who Read Messages är antalet personer som inte hade gått med i gruppen, men som läste ett eller flera meddelanden.

 • Non-Members Who Liked Messages är antalet personer som inte hade gått med i gruppen, men som gillade ett eller flera meddelanden.

 • Messages Posted är antalet meddelanden som publicerats i gruppen.

 • Messages Posted by Members är antalet meddelanden som publicerats av gruppmedlemmar.

 • Messages Posted by Non-Members är antalet meddelanden som publicerats av icke-medlemmar.

 • Lästa meddelanden är antalet gruppkonversationer som lästs.

 • Messages Read by Members är antalet meddelanden som lästs av gruppmedlemmar.

 • Messages Read by Non-Members är antalet meddelanden som lästs av icke-medlemmar.

 • Messages Liked är antalet gruppmeddelanden som har gillats.

 • Messages Liked by Members är antalet meddelanden som gillats av gruppmedlemmar.

 • Messages Liked by Non-Members är antalet meddelanden som gillats av icke-medlemmar.

Vilka kan visa gruppinsikter i Yammer?

För offentliga grupper: Alla medlemmar i Yammer-nätverket kan visa insikter.

För privata grupper (listade) eller privata grupper (inte listade) kan endast medlemmar i gruppen se insikter

FRÅGORNA

F: hur ofta grupp information uppdateras?  

A: varje dag räknas sju dagar och 28 dagar. Års antalet uppdateras varje vecka och bara upp till den senaste fullständiga månaden. 

För nya grupper och under januari innebär detta att antalet 7 dagar och 28 dagar kan vara högre än det årliga antalet allteftersom de uppdateras oftare. 

F: var hittar jag rapporter för Yammer-aktivitet för hela nätverket?  

A: använda instrument panelen förMicrosoft 365 användnings rapportering, som innehåller Yammer-aktivitets rapport, aktivitets rapport för Yammer-grupper och användnings rapportför Yammer-enheter. Dessa rapporter är tillgängliga för alla i organisationen med rollen Microsoft 365 rapport läsare.  Om du vill gå till dessa rapporter går du till Microsoft 365, går du till administratörs > användnings rapport >väljer en rapport.

F: är grupp insikter tillgängliga för externa, icke-Microsoft 365 anslutna och alla företags grupper?

A: grupp insikter är tillgängliga för externa och icke-Microsoft 365 anslutna grupper. De är också tillgängliga för alla företag och alla nätverks grupper.

Se även

Hantera en Yammer-grupp

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×