Visa uppgifter och händelser i webbdelen Projektsammanfattning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Webbdelen Projektsammanfattning ger dig god översikt över de händelser och uppgifter som ingår i ett projekt. Som standard finns webbdelen på startsidan på projektwebbplatsen, men du kan också lägga till den på andra webbplatser som innehåller uppgiftslistor.

Den vänstra sidan av webbdelen Projektsammanfattning innehåller en nedräkning till förfallodatumet för nästa uppgift i tidslinjen. Om tidslinjen inte visas är det i stället tiden till förfallodatumet för den uppgift som har det närmast liggande förfallodatumet som räknas ned. Bredvid nedräkningen visas antingen tidslinjen för projektet eller en lista över försenade och kommande uppgifter och kalenderhändelser. Du kan använda pilknapparna längst upp till höger i webbdelen för att växla mellan tidslinjen och listan.

Tidslinje

Tidslinjen som ingår i webbdelen projektsammanfattning innehåller en översikt över de uppgifter som samlas in i den primära uppgiftslistan på webbplatsen. Du kan klicka på Lägg till aktivitet eller Redigera lista för att arbeta med uppgiftslistan för webbplatsen. Mer information finns i lägga till aktiviteter i projektet och indrag, dra ut, flytta och ta bort uppgifter.

Om du vill ändra utseendet på tidslinjen, eller lägga till eller ta bort uppgifter på tidslinjen, se lägga till aktiviteter på tidslinjen och ändrar tidslinjens utseende. Du kan klicka på tidslinjen i webbdelen projektsammanfattning åt fliken tidslinje i menyfliksområdet.

Om det finns mer än en uppgiftslista på webbplatsen kan alla som har behörighet att ändra webbdelen Projektsammanfattning också ändra vilken tidslinje som används.

Så här ändrar du vilken tidslinje som används i webbdelen Projektsammanfattning:

 1. Klicka på Redigera sida på fliken Sida.

 2. Klicka en gång i webbdelen Projektsammanfattning och sedan på Egenskaper för webbdel på fliken Webbdel.

 3. Välj en primär uppgiftslista för webbdelen. Det är den uppgiftslista som kommer att användas som utgångspunkt för förfallodatumsnedräkningen, och den styr också vilken tidslinje som kommer att visas.

 4. Om du inte vill att det ska visas någon tidslinje alls i webbdelen Projektsammanfattning avmarkerar du kryssrutan Tidslinje under Rubriker.

 5. Klicka på OK i rutan Egenskaper för webbdel i webbdelen Projektsammanfattning.

 6. Klicka på Avsluta redigering på fliken Sida.

Överst på sidan

Försenade och kommande uppgifter och händelser

Du kan också använda webbdelen Projektsammanfattning för att visa uppgifter från uppgiftslistorna eller händelser från kalendrarna vars förfallodatum antingen just har varit eller också kommer att inträffa ganska snart.

Obs!:  Uppgifter som finns med i tidslinjen finns inte med i listan över försenade och kommande uppgifter.

Om du har behörighet att redigera webbdelen Projektsammanfattning kan du göra vissa ändringar av vilka uppgifter och händelser som visas i listorna.

Så här ändrar du listorna över försenade och kommande uppgifter och händelser i webbdelen Projektsammanfattning:

 1. Klicka på Redigera sida på fliken Sida.

 2. Klicka en gång i webbdelen Projektsammanfattning och sedan på Egenskaper för webbdel på fliken Webbdel.

 3. Markera kryssrutan bredvid sen och/eller kommande under Rubriker för alla listor som du vill ska visas i webbdelen.

 4. Om det finns flera uppgiftslistor på webbplatsen, och du vill att fler än bara den primära uppgiftslistan ska visas i listan över försenade uppgifter i webbdelen Projektsammanfattning, klickar du på redigera, bredvid sen.

 5. Markera kryssrutan bredvid alla uppgiftslistor som du vill lägga till i listan över försenade uppgifter och klicka sedan på OK. Hoppa över det här steget om du inte vill ändra listan över försenade uppgifter.

 6. Om du vill ändra vad som ska finnas med i listan över kommande uppgifter och händelser klickar du på redigera bredvid kommande. Hoppa till steg 9 om du inte vill ändra listan över kommande uppgifter och händelser.

 7. Markera kryssrutan bredvid alla uppgiftslistor och kalendrar som du vill lägga till i listan över kommande uppgifter och händelser.

 8. Om du vill ändra tidsramen för kommande uppgifter och händelser kan du ange ett nytt antal dagar i rutan bredvid Visa poster för följande antal kommande dagar. Klicka sedan på OK. Som standard innehåller webbdelen Projektsammanfattning uppgifter och händelser som har förfallodatum eller som kommer att inträffa inom de närmaste 14 dagarna.

 9. Klicka på OK i rutan Egenskaper för webbdel i webbdelen Projektsammanfattning.

 10. Klicka på Avsluta redigering på fliken Sida.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×