VKUA (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fältet ACWP (verklig kostnad för utfört arbete) visas kostnaderna för arbete redan utförts för en aktivitet till project statusdatum eller dagens datum.

Det finns flera kategorier av fälten ACWP.

Datatyp    Valuta

VKUA (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en aktivitet först skapas innehåller fältet VKUA 0,00. När status (procent färdigt eller verkligt arbete) rapporteras för aktiviteten, beräknas Microsoft Office Project den verkliga kostnaden för utfört arbete (VKUA). Det här är kostnaden för verkligt arbete plus alla fasta kostnader för aktiviteten hittills. Som standard hur och när VKUA beräknas beror på den tilldelade resursens standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnaden påförs i dialogrutan Resursinformation samt det verkliga arbete som rapporteras, fasta kostnader för aktiviteter, och rapportdatumet eller dagens datum. Project kan beräkna VKUA även om du inte har tilldelade resurser. I det här fallet beräkningen baserat på status (procent färdigt eller verkligt arbete) samt fasta kostnader hittills för aktiviteten. Om du vill kan du också beräkna VKUA baserat på posterna i fältet Verklig kostnad (tidfasat). Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken beräkning kryssrutan verkliga kostnader räknas alltid ut automatiskt i Microsoft Office Project.

Bästa användning    Använd fältet ACWP i kombination med fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) om du vill jämföra de faktiska och de budgeterade tilldelningskostnaderna. Använd fältet CV (budgetavvikelse) om du vill se skillnaden mellan de bägge fälten. Lägg till fälten, eller något av dem, i en aktivitetsvy om du vill visa kostnaden för en aktivitet utifrån de tilldelade resursernas verkliga arbete och timpris, samt eventuella andra kostnader som påförts till och med rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Exempel    Du måste rapportera ACWP till och med föregående fredag. Du anger fredagens datum som rapportdatum och granskar sedan kostnaderna för en aktivitet med tio timmars varaktighet. De tilldelade resurserna kostar 200 kr i timmen och har rapporterat fem timmars verkligt arbete till och med föregående fredag, samt ytterligare fem timmar till och med i dag. Med hjälp av rapportdatumet beräknas ACWP till och med föregående fredag uppgå till 1 000 kr. Om du i stället hade angett det aktuella datumet som rapportdatum skulle ACWP ha beräknats till 2 000 kr.

Obs!    Eftersom information om VKUA är tidsfördelad beräknas VKUA från och med den första registreringen av verkliga kostnader fram till rapportdatumet eller aktuellt datum.

VKUA (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om en resurs ännu inte har rapporterat allt arbete på alla tilldelade aktiviteter, innehåller verklig kostnad för utfört arbete (VKUA) fältet 0,00. När status (procent färdigt eller verkligt arbete) rapporteras av resursen för olika aktiviteter, beräknas Microsoft Office Project ACWP. Det här är kostnaden för verkligt arbete plus eventuella kostnader per tillfälle för resurs hittills. Som standard beror hur och när VKUA beräknas på resursens standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnaden påförs i dialogrutan Resursinformation samt rapportdatumet eller dagens datum. Om du vill kan du också beräkna VKUA baserat på posterna i fältet Verklig kostnad (tidfasat). Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken beräkning kryssrutan verkliga kostnader räknas alltid ut automatiskt i Microsoft Office Project.

Bästa användning    Använd fältet ACWP i kombination med fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) om du vill jämföra de faktiska och de budgeterade tilldelningskostnaderna. Använd fältet CV (budgetavvikelse) om du vill se skillnaden mellan de bägge fälten. Lägg till fälten, eller något av dem, i en resursvy om du vill visa kostnaden för en resurs arbete med alla aktiviteter som han eller hon är kopplad till, utifrån resursens verkliga arbete och timpris samt utifrån övriga kostnader som påförts till och med rapportdatumet.

Exempel    Du måste rapportera ACWP till och med föregående fredag. Du anger fredagens datum som rapportdatum och granskar sedan kostnaderna för en resurs som kostar 200 kr i timmen. Resursen var kopplad till 15 olika aktiviteter under den tid som projektet pågick. Du lägger till fältet ACWP i vyn Resurslista, så att du ser hur mycket resursen har kostat till och med föregående fredag. Vid projektets slut kan du använda fältet ACWP för att se hur mycket av budget som lades på den aktuella resursen, vilket kan vara praktiskt när du ska analysera kostnaderna och planera kommande projekt.

Obs!    Eftersom information om VKUA är tidsfördelad beräknas VKUA från och med den första registreringen av verkliga kostnader fram till rapportdatumet eller aktuellt datum.

VKUA (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en tilldelning görs innehåller verklig kostnad för utfört arbete (VKUA) fältet 0,00. När status (procent färdigt eller verkligt arbete) rapporteras av den tilldelade resursen, beräknas Microsoft Office Project VKUA för tilldelningen. Det här är kostnaden för verkligt arbete plus eventuella kostnader per tillfälle för tilldelningen hittills. Som standard beror hur och när VKUA beräknas på den tilldelade resursens standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnad påförs inställningar i dialogrutan Resursinformation samt tilldelningens verkligt arbete rapporteras och rapportdatum eller dagens datum. Om du vill kan du också beräkna VKUA baserat på posterna i fältet Verklig kostnad (tidfasat). Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken beräkning kryssrutan verkliga kostnader räknas alltid ut automatiskt i Microsoft Office Project.

Bästa användning    Använd fältet ACWP i kombination med fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) om du vill jämföra de faktiska och de budgeterade tilldelningskostnaderna. Använd fältet CV (budgetavvikelse) om du vill se skillnaden mellan de bägge fälten. Lägg till fälten, eller något av dem, i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill visa kostnaden för en tilldelning utifrån de tilldelade resursernas verkliga arbete och timpris, samt utifrån eventuella andra kostnader som påförts till och med rapportdatumet.

Exempel    Du måste rapportera ACWP till och med föregående fredag. Du anger fredagens datum som rapportdatum och granskar sedan kostnaderna för en aktivitetstilldelning med tio timmars varaktighet. Den tilldelade resursen kostar 200 kr i timmen och har rapporterat fem timmars verkligt arbete till och med föregående fredag, samt ytterligare fem timmar till och med i dag. Med hjälp av rapportdatumet beräknas ACWP till och med föregående fredag uppgå till 1 000 kr. Om du i stället hade angett det aktuella datumet som rapportdatum skulle ACWP ha beräknats till 2 000 kr.

Obs!    Eftersom information om VKUA är tidfasad beräknas VKUA från och med den första registreringen av verkliga kostnader fram till rapportdatumet eller aktuellt datum.

VKUA (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en aktivitet först skapas innehåller verklig kostnad för utfört arbete (VKUA) fältet 0,00. När status (procent färdigt eller verkligt arbete) rapporteras för aktiviteten, beräknas Microsoft Office Project VKUA. Det här är kostnaden för verkligt arbete plus alla fasta kostnader för aktiviteten hittills. Som standard hur och när VKUA beräknas beror på den tilldelade resursens standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnaden påförs i dialogrutan Resursinformation samt det verkliga arbete som rapporteras, fasta kostnader för aktiviteter, och rapportdatumet eller dagens datum. Project kan beräkna VKUA även om du inte har tilldelade resurser. I det här fallet beräkningen baserat på status (procent färdigt eller verkligt arbete) samt fasta kostnader hittills för aktiviteten. Om du vill kan du också beräkna VKUA baserat på posterna i fältet Verklig kostnad (tidfasat). Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken beräkning kryssrutan verkliga kostnader räknas alltid ut automatiskt i Microsoft Office Project.

Bästa användning    Använd fältet ACWP i kombination med fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) om du vill jämföra de faktiska och de budgeterade tilldelningskostnaderna. Använd fältet CV (budgetavvikelse) om du vill se skillnaden mellan de bägge fälten. Lägg till fälten, eller något av dem, i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning om du vill visa kostnaden för en aktivitet utifrån de tilldelade resursernas verkliga arbete och timpris över tid, samt eventuella andra kostnader till och med rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Exempel    Det är fredag och du måste rapportera den tidfasade ACWP-kostnaden för en aktivitet med fem dagars varaktighet som var schemalagd att utföras måndag till fredag den här veckan. De två tilldelade resurserna kostar båda 200 kr i timmen. De har rapporterat åtta timmars verkligt arbete med aktiviteten till och med tisdagen, och ytterligare nio timmar efter det. Om du vill se det tidfasade ACWP-värdet till och med tisdagen anger du tisdagens datum som rapportdatum och granskar sedan ACWP för aktiviteten i vyn Aktivitetsanvändning. Utifrån rapportdatumet beräknas då den tidfasade ACWP-kostnaden till och med tisdagen till 800 respektive 1 600 kr (fyra timmar på måndagen och fyra timmar på tisdagen, ackumulerat). Om du i stället hade angett det aktuella datumet som rapportdatum skulle den tidfasade ACWP-kostnaden ha beräknats till 800, 1 600, 2 200, 2 800 respektive 3 400 kr för måndagen till och med fredagen.

Obs!    Eftersom ACWP-informationen är tidfasad går det att visa ACWP-kostnaden i ett diagram som sträcker sig från den första registrerade verkliga kostnaden till och med rapportdatumet eller det aktuella datumet.

VKUA (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om en resurs ännu inte har rapporterat allt arbete på alla tilldelade aktiviteter, innehåller verklig kostnad för utfört arbete (VKUA) fältet 0,00. När status (procent färdigt eller verkligt arbete ) rapporteras av resursen för olika aktiviteter, beräknas Microsoft Office Project VKUA. Det här är kostnaden för verkligt arbete plus eventuella kostnader per tillfälle för resurs hittills. Som standard beror hur och när VKUA beräknas på resursens standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnaden påförs i dialogrutan Resursinformation samt rapportdatumet eller dagens datum. Om du vill kan du också beräkna VKUA baserat på posterna i fältet Verklig kostnad (tidfasat). Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken beräkning kryssrutan verkliga kostnader räknas alltid ut automatiskt i Microsoft Office Project.

Bästa användning    Använd fältet ACWP i kombination med fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) om du vill jämföra de faktiska och de budgeterade tilldelningskostnaderna. Använd fältet CV (budgetavvikelse) om du vill se skillnaden mellan de bägge fälten. Lägg till fälten, eller något av dem, i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning om du vill visa kostnaden för resursens arbete med alla tilldelade aktiviteter över tid till och med rapportdatumet eller det aktuella datumet, utifrån resursens verkliga arbete och timpris samt utifrån övriga kostnader som påförts.

Exempel    Du måste rapportera ACWP till och med föregående fredag. Du anger fredagens datum som rapportdatum och granskar sedan kostnaderna för en resurs som kostar 100 kr i timmen. Resursen var kopplad till 15 olika aktiviteter under den tid som projektet pågick. Du lägger till fältet ACWP i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning, så att du ser hur mycket resursen kostade till och med föregående fredag. Då visas tidfasade ACWP-värden som 800 kr (åtta timmar à 100 kr i timmen), som ackumuleras för varje dag till och med fredagen – det vill säga 800, 1 600, 2 400, 3 200 kr och så vidare. Om resursen är kopplad till färre tilldelningsenheter eller har färre verkliga arbetstimmar kan lägre ACWP-värden visas. Om resursen har arbetat övertid kan ACWP-värdena vara högre.

Obs!    Eftersom ACWP-informationen är tidfasad går det att visa ACWP-kostnaden i ett diagram som sträcker sig från den första registrerade verkliga kostnaden till och med rapportdatumet eller det aktuella datumet.

VKUA (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en tilldelning skapas visas till en början värdet 0,00 i fältet ACWP (verklig kostnad för utfört arbete). När den tilldelade resursen sedan rapporterar framsteg (slutförd procentandel eller verkligt arbete) beräknas ACWP för tilldelningen i Microsoft Office Project. ACWP utgörs av kostnaden för det verkliga arbetet plus eventuella kostnader per tillfälle för tilldelningen till och med det aktuella datumet. Hur och när ACWP beräknas beror som standard på den tilldelade resursens inställningar för standardkostnad, övertidskostnad, kostnad per tillfälle och påförd kostnad i dialogrutan Resursinformation, liksom på tilldelningens värden för verkligt arbete samt på rapportdatumet eller det aktuella datumet. Om du vill kan du också välja att ACWP ska beräknas utifrån posterna i (det tidfasade) fältet Verklig kostnad. Klicka i sådana fall på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Beräkning. Avmarkera slutligen kryssrutan Verkliga kostnader beräknas alltid i Microsoft Office Project.

Bästa användning    Använd fältet ACWP i kombination med fältet BCWP (budgeterad kostnad för utfört arbete) om du vill jämföra de faktiska och de budgeterade tilldelningskostnaderna. Använd fältet CV (budgetavvikelse) om du vill se skillnaden mellan de bägge fälten. Lägg till fälten, eller något av dem, i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill visa kostnaden för en tilldelning utifrån de tilldelade resursernas verkliga arbete och timpris över tid, samt utifrån eventuella andra kostnader som påförts.

Exempel    Det är fredag och du måste rapportera den tidfasade ACWP-kostnaden för en tilldelning med fem dagars varaktighet som var schemalagd att utföras måndag till fredag den här veckan. Den tilldelade resursen kostar 200 kr i timmen. Resursen har rapporterat åtta timmars verkligt arbete till och med tisdagen, och ytterligare nio timmar efter det. Om du vill se det tidfasade ACWP-värdet till och med tisdagen anger du tisdagens datum som rapportdatum och granskar sedan ACWP för tilldelningen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Utifrån rapportdatumet beräknas då den tidfasade ACWP-kostnaden till och med tisdagen till 800 respektive 1 600 kr (fyra timmar på måndagen och fyra timmar på tisdagen, ackumulerat). Om du i stället hade angett det aktuella datumet som rapportdatum skulle den tidfasade ACWP-kostnaden ha beräknats till 800, 1 600, 2 200, 2 800 respektive 3 400 kr för måndagen till och med fredagen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×