Webbkompatibilitetskontroll: Uttryck som stöds

Viktigt    Access Services 2010 och Access Services 2013 tas bort från nästa version av SharePoint. Vi rekommenderar att du inte skapar nya webbappar och migrerar dina befintliga program till en annan plattform, t. ex. Microsoft Power Apps.

Du kan lösa uttrycksrelaterade kompatibilitetsfel i Access-webbdatabaser genom att ersätta uttryck som kompatibilitetskontrollen identifierat som problem i tabellen Webbkompatibilitetsproblem.

I det här avsnittet visas uttryck och sammanhang som stöder dem i en Access-webbdatabas. Du kan använda uttryck som stöds för att ersätta uttryck som kompatibilitetskontrollen identifieras som inte webbkompatibel.

Allmän information om kompatibilitetsfel finns i artikeln Webbkompatibilitetskontroll Allmänna fel.

Obs!: Den här artikeln gäller Access-webbdatabaser (som introducerades i Access 2010) och som skiljer sig från Access-webbappar (som introducerades i Access 2013).

Artikelinnehåll

Översikt

I traditionella Access-skrivbordsdatabaser utvärderas alla uttryck på samma sätt, oavsett var de förekommer. Oavsett om uttrycket finns i en frågekolumn, en formulärkontroll eller en rapportfot fungerar det på samma sätt.

I en Access-webbdatabas utvärderas uttryck i sitt sammanhang och vissa uttryck är giltiga i vissa sammanhang men inte i andra. Till exempel kanske ett uttryck som fungerar i en webbformulärkontroll inte fungerar i en webbfråga.

När du utformar Access-webbdatabasobjekt från grunden eller använder en mall för att komma igång behöver du inte bekymra dig om sammanhang, eftersom Access hindrar dig från att ange ett uttryck som inte kan utvärderas i det sammanhang som du arbetar i. Men om du vill vidarebefordra en befintlig databas och publicera den på webben kanske vissa uttryck i databasen inte fungerar som förväntat.

Du kan köra kompatibilitetskontrollen för att hjälpa dig att identifiera potentiella problem. Du kanske har kommit till det här avsnittet när du har kört kompatibilitetskontrollen och sedan klickat på en cell i tabellen Webbkompatibilitetsproblem. Det här avsnittet innehåller uttryck som du kan använda i de olika sammanhangen så att du kan åtgärda problem som identifierats av kompatibilitetskontrollen.

Överst på sidan

Tabell med uttryck som stöds

Referera till den här listan med uttryck som stöds efter sammanhang för att ersätta uttryck som identifieras som problem av kompatibilitetskontrollen.

Allmän åtkomst

Följande uttryck är tillåtna i den allmänna Access-kontexten för en webbdatabas.

Konvertering

CDbl
DateSerial
FormatCurrency
FormatDateTime
FormatNumber
FormatPercent
Nz

Databas

CurrentWebUser
CurrentWebUserGroups
IsClient
IsCurrentWebUserInGroup

Datum/tid


DatumDatumDatum
nu

Granskning

IsNull

Matematik

Avrunda

Programflöde

IIf

SQL-mängdfunktioner

Avg
Count
Sum

Text

InStr
LCase
LCase$
Left
Left$
Len
Mid
Mid$
Right
Right$
UCase
UCase$

Konstanter

""- EmptyString
False
Null
True

Operatorer

-
&* / +<<=<>=
>>=
And Not

Or

Överst på sidan

Beräknade kolumner

Följande uttryck är tillåtna i kontexten Beräknade kolumner i en webbdatabas.

Konvertering

Asc
CDbl
DateSerial
Day
Hour
Minute
Month
Second
Str
Str$
TimeSerial
Weekday
Year

Datum/tid

DateSerial
Day
Hour
Minute
Month
MonthName
Second
TimeSerial
Weekday
WeekdayName
Year

Ekonomi

DDB
FV
IPmt
NPer
Pmt
PPmt
PV
Rate
SLN
SYD

Granskning

IsEmpty
IsNull

Matematik

Abs
Atn
Cos
Exp
Fix
Int
Log
Round
Sign
Sin
Sqr
Tan

Programflöde

Välj
IIf

Text

Asc
InStr
LCase
LCase$
Left
Left$
Len
Mid
Mid$
Right
Right$
Space
Space$
String
String$
UCase
UCase$

Konstanter

""- EmptyString
False
Null
True

Operatorer

-
&
* / \ ^
+<<=<>=>>
=
And In Like

Not

Eller

Överst på sidan

Verifieringsuttryck

Följande uttryck är tillåtna i kontexten Verifieringsuttryck för en webbdatabas.

Konvertering

Asc
CDbl
DateSerial
Day
Hour
Minute
Month
Second
Str
Str$
TimeSerial
Weekday
Year

Datum/tid

Date
DateSerial
Day
Hour
Minute
Month
MonthName
Now
Second
Time
TimeSerial
Weekday
WeekdayName
Year

Ekonomi

DDB
FV
IPmt
NPer
Pmt
PPmt
PV
Rate
SLN
SYD

Granskning

IsEmpty
IsNull

Matematik

Abs
Atn
Cos
Exp
Fix
Int
Log
Round
Sign
Sin
Sqr
Tan

Text

Asc
InStr
LCase
LCase$
Left
Left$
Len
Mid
Mid$
Right
Right$
Space
Space$
String
String$
Trim
Trim$
UCase
UCase$

Konstanter

""- EmptyString
False
Null
True

Operatorer

-
&
* / \ ^
+<<=<>=>>
=
And In Like

Not

Eller

Överst på sidan

Frågekolumner

Följande uttryck är tillåtna i en webbdatabass kontext för Frågekolumner.

Konvertering

Asc
CDbl
DateSerial
Day
FormatCurrency
FormatDateTime
FormatNumber
FormatPercent
Hour
Minute
Month
Nz
Second
Str
Str$
TimeSerial
Weekday
Year

Databas

CurrentWebUser
CurrentWebUserGroups
IsCurrentWebUserInGroup

Datum/tid

Date
DateSerial
Day
Hour
Minute
Month
MonthName
Now
Second
Time
TimeSerial
Weekday
WeekdayName
Year

Ekonomi

DDB
FV
IPmt
NPer
Pmt
PPmt
PV
Rate
SLN
SYD

Granskning

IsEmpty
IsNull

Matematik

Abs
Atn
Cos
Exp
Fix
Int
Log
Round
Sign
Sin
Sqr
Tan

Programflöde

Välj
IIf

Text

Asc
InStr
LCase
LCase$
Left
Left$
Len
Mid
Mid$
Right
Right$
Space
Space$
String
String$
Trim
Trim$
UCase
UCase$

Konstanter

""- EmptyString
False
Null
True

Operatorer

-
&
* / \ +
<<=<>=>>=
And In
Like

Not
Eller

Överst på sidan

Användargränssnittsmakro

Följande uttryck är tillåtna i användargränssnittets makron kontext för en webbdatabas.

Konvertering

CDbl
DateSerial
FormatCurrency
FormatDateTime
FormatNumber
FormatPercent
Nz

Databas

CurrentWebUser
CurrentWebUserGroups
IsClient
IsCurrentWebUserInGroup

Datum/tid


DatumDatumDatum
nu

Granskning

IsNull

Matematik

Avrunda

Programflöde

IIf

Text

InStr
LCase
LCase$
Left
Left$
Len
Mid
Mid$
Right
Right$
UCase
UCase$

Konstanter

""- EmptyString
False
Null
True

Operatorer

-
&* / +<<=<>=
>>=
And Not

Or

Överst på sidan

Datamakro

Följande uttryck är tillåtna i kontexten Datamakro för en webbdatabas.

Konvertering

Asc
CDbl
DateSerial
Day
FormatCurrency
FormatDateTime
FormatNumber
FormatPercent
Hour
Minute
Month
Nz
Second
Str
Str$
TimeSerial
Weekday
Year

Datum/tid

Date
DateSerial
Day
Hour
Minute
Month
MonthName
Now
Second
Time
TimeSerial
Weekday
WeekdayName
Year

Ekonomi

DDB
FV
IPmt
NPer
Pmt
PPmt
PV
Rate
SLN
SYD

Granskning

IsEmpty
IsNull
Uppdaterad

Matematik

Abs
Atn
Cos
Exp
Fix
Int
Log
Round
Sign
Sin
Sqr
Tan

Programflöde

Välj
IIf

Text

Asc
InStr
LCase
LCase$
Left
Left$
Len
Mid
Mid$
Right
Right$
Space
Space$
String
String$
Trim
Trim$
UCase
UCase$

Konstanter

""- EmptyString
False
Null
True

Operatorer

-
&
* / \ ^
+<<=<>=>>
=
And In Like

Not

Eller

Överst på sidan

Formulär

Följande uttryck är tillåtna i formulärkontexten för en webbdatabas.

Konvertering

CDbl
DateSerial
FormatCurrency
FormatDateTime
FormatNumber
FormatPercent
Nz

Databas

CurrentWebUser
CurrentWebUserGroups
IsClient
IsCurrentWebUserInGroup

Datum/tid


DatumDatumDatum
nu

Granskning

IsNull

Matematik

Avrunda

Programflöde

IIf

SQL-mängdfunktioner

Avg
Count
Sum

Text

InStr
LCase
LCase$
Left
Left$
Len
Mid
Mid$
Right
Right$
UCase
UCase$

Konstanter

""- EmptyString
False
Null
True

Operatorer

-
&* / +<<=<>=
>>=
And Not

Or

Överst på sidan

Rapporter

Följande uttryck är tillåtna i rapportkontexten för en webbdatabas.

Konvertering

Asc
CDbl
DateSerial
Day
FormatCurrency
FormatDateTime
FormatNumber
FormatPercent
Hour
Minute
Month
Nz
Second
Str
Str$
TimeSerial
Weekday
Year

Datum/tid

Date
DateSerial
Day
Hour
Minute
Month
MonthName
Now
Second
Time
TimeSerial
Weekday
WeekdayName
Year

Ekonomi

DDB
FV
IPmt
NPer
Pmt
PPmt
PV
Rate
SLN
SYD

Granskning

IsEmpty
IsNull

Matematik

Abs
Atn
Cos
Exp
Fix
Int
Log
Round
Sign
Sin
Sqr
Tan

Programflöde

Välj
IIf

SQL-mängdfunktioner

Avg
Count
Max
Min
StDev
StDevP
Sum
Var
VarP

Text

Asc
InStr
LCase
LCase$
Left
Left$
Len
Mid
Mid$
Right
Right$
String
String$
Trim
Trim$
UCase
UCase$

Konstanter

""- EmptyString
False
Null
True

Operatorer

-
&
* / \ ^
+<<=<>=>>
=
And In Like

Not

Eller

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×