Webbläsarkompatibilitet i InfoPath Forms Services

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

InfoPath Forms Services är en serverteknik som användarna kan fylla i Microsoft Office InfoPath-formulär med hjälp av en webbläsare. Användare behöver inte InfoPath installerat på sina datorer för att fylla i ett InfoPath-formulär, och inte heller de krävs för att hämta något extra från webben. Behöver du alla användare har tillgång till en webbläsare, till exempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Firefox.

I den här artikeln visar vilka webbläsare som är kompatibla med InfoPath Forms Services. Dessutom i den här artikeln visar de funktioner som stöds i webbläsarkompatibla formulärmallar och de funktioner som inte kan användas i webbläsarkompatibla formulärmallar och skillnaderna mellan formaten händelser som kan inträffa när formulär som är baserat på webbläsarkompatibla formulärmallar visas i olika webbläsare.

I den här artikeln

Webbläsare som är kompatibla med InfoPath Forms Services

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

Obs!: Om en viss webbläsarversion inte visas i följande tabell stöds inte. Till exempel det finns inget stöd för äldre webbläsare, inklusive Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x, Internet Explorer för Macintosh och tredje part webbläsarversioner som är tidigare än de som anges i tabellen nedan. Även om det är möjligt att webbläsaraktiverade formulär kan fungera korrekt i följande webbläsare har webbläsaraktiverade formulär testats med webbläsarversioner som visas i följande tabell.

I följande tabell visas de webbläsare som är kompatibla med InfoPath Forms Services.

Webbläsare

Windows 1

UNIX/Linux

Macintosh

Microsoft Internet Explorer 6.0 (32-bitars)

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Windows Internet Explorer 7.0 (32-bitars)

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Firefox 1.5

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Mozilla 1.7

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Netscape 7.2

Ikon för inget stöd

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Netscape 8.1

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Safari 2.0

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Ikon för fullt stöd

1Includes Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000.

Överst på sidan

InfoPath-funktioner som stöds i InfoPath Forms Services

De flesta InfoPath-kontroller och funktioner fungera på samma sätt oavsett om användare fyller i ett formulär i Internet Explorer, Firefox, Safari eller någon annan webbläsare som stöds. Dock kanske samma formulär ser annorlunda ut i olika webbläsare. Dessa skillnader kan bero på samma sätt som de olika webbläsarna stöder Web, till exempel (Hypertext Markup Language), övergripande formatmallar (CSS) och JavaScript.

Det finns dessutom vissa kontroller och funktioner som stöds fullt ut i webbläsare som stöder Microsoft ActiveX, till exempel Internet Explorer 6.0 eller Internet Explorer 7.0. Dessa funktioner kan fungera annorlunda eller begränsad funktionalitet i andra webbläsare.

Stöd för formulärkontroller

Du kan använda tabellen nedan för att avgöra om en viss InfoPath-kontroll stöds av InfoPath Forms Services.

I vissa fall, även om kontrollen stöds av InfoPath Forms Services kanske det inte fungerar på samma sätt i alla webbläsare. Du kan till exempel använda RTF-rutor i webbläsarkompatibla formulärmallar. Användarna ser bara hela utbudet av RTF-formatering alternativ när de fyller i formuläret i Internet Explorer.

På samma sätt när användare visa ett formulär i en mobil enhet webbläsare, ser vissa kontroller annorlunda ut än vad de gör i en stationär webbläsare och vissa kontroller ignoreras helt. Till exempel men du kan använda en bilagekontrollen i en webbläsarkompatibel formulärmall, visas den här kontrollen inte när formuläret visas i en mobil enhet webbläsare. Mer information om hur du optimerar formulär mallar för använda på mobila enheter, referera till länkarna under Se även högst upp i den här artikeln.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-kontroll

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Textruta

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

kryssruta

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Knapp

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Uttrycksrutan

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Listruta

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Listruta

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Upprepande avsnitt

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Hyperlänk

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

alternativknapp

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Valfritt avsnitt

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Upprepande tabell

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Kontroll för bifogad fil

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Datumväljaren 1

Ikon för partiellt stöd

Ikon för partiellt stöd

RTF-ruta 2

Ikon för partiellt stöd

Ikon för inget stöd

ActiveX-kontroll

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Punktlista kontroll

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Alternativgrupp

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Alternativavsnitt

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Kombinationsruta

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Vågrätt upprepande tabell

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Vågrätt område

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Bildkontroll för pennanteckning

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Kontroll för översikt/detaljer

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Listruta för flera val

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Numrerade listkontroll

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Bildkontroll

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Oformaterat listkontroll

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Upprepande alternativgrupp

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Upprepande rekursiva avsnitt

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Rullningsbart område

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Lodrät etikett

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

1Although som du kan använda datumväljare i en webbläsarkompatibel formulärmall kalenderikonen och popup-kalender visas bara i versioner av Internet Explorer som stöds. I andra webbläsare visas datumväljaren som en textruta, men den datumformatering alternativ stöds.

2You kan inte aktivera inbäddade bilder eller ange partiell RTF-formateringsalternativ för RTF-kontroller i en webbläsarkompatibel formulärmall. Dessutom hela utbudet av RTF formateringsalternativ är endast tillgängliga i versioner av Internet Explorer som stöds. Det är möjligt för användare att redigera text i en RTF-ruta i en webbläsare som stöds, men alternativen för textformatering är inte tillgängliga, inklusive ändra textfärgen och teckenformatering.

Överst på sidan

Stöd för business logiska funktioner

Du kan använda affärslogik funktioner i en formulärmall för att förhindra datainmatningsfel och för att automatisera åtgärder i användarens formulär. När du använder InfoPath-funktioner som dataverifiering, villkorsstyrd formatering och regler, kan du definiera villkor och åtgärder som utför uppgifter som baseras på händelser, till exempel inledande eller avslutande av ett formulär eller värden som anges i formuläret mallen.

I följande tabell stödnivån som specifika InfoPath företag logik funktioner som stöds av kompatibla webbläsare.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-funktion

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Formler 1

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Dataverifiering

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Regler

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Villkorsstyrd formatering 2

Ikon för fullt stöd

Ikon för partiellt stöd

Användarroller

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

1Except xdXDocument:get-roll, placeringoch sista funktioner.

2 tum mobilenhet webbläsare, vissa villkorsstyrda formateringsfunktioner som stöds, till exempel dölja kontroller baserat på villkor som kan inträffa i formuläret. Men det går inte att använda villkorsstyrd formatering för att ändra utseendet på en kontroll baserat på villkor i formuläret. Till exempel kan inte du använda villkorsstyrd formatering så här ändrar du färg på text i en kontroll.

Överst på sidan

Stöd för säkerhetsrelaterade funktioner

I följande tabell stödnivån som specifika funktioner i InfoPath-säkerhet stöds av kompatibla webbläsare.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-funktion

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Säkerhetsnivån domän

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Fullständigt betrodd säkerhetsnivån

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Begränsad säkerhetsnivån

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Digitala signaturer 1

Ikon för partiellt stöd

Ikon för inget stöd

Formuläret design skydd

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Möjlighet att inaktivera Spara, Skriv ut och andra kommandon

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

IRM (Information Rights Management)

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

1Digital signaturer stöds inte i webbläsaraktiverade formulärmallar som återges i mobil enhet webbläsare. Dessutom i stationära webbläsare är det inte möjligt för användare att signera ett helt formulär. Du kan dock designa en formulärmall så att användare kan signera ett eller flera avsnitt i formuläret. Om du vill göra detta måste du aktivera digitala signaturer för en kontroll för avsnitt. Dessutom men användare kan visa digitala signaturer för ett formulär i en webbläsare som stöds, kan de signera formuläravsnitt i versioner av Internet Explorer som stöds.

Överst på sidan

Stöd för dataanslutningar

En dataanslutning är en dynamisk länk mellan ett formulär och datakälla som lagrar eller innehåller data för formuläret.

I följande tabell stödnivån som InfoPath dataanslutningar som stöds i webbläsaraktiverade formulärmallar.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-funktion

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Fråga data från en XML-fil eller en URL som returnerar XML

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Fråga data från en Microsoft Windows SharePoint Services-lista eller ett bibliotek

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Fråga data från en Microsoft SQL Server-databas

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Fråga data från Microsoft Office Access-databas

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Fråga data från en webbtjänst

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Fråga data med hjälp av dataanslutningsfiler i ett dataanslutningsbibliotek

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Följande tabell visar hur nivå till vilken InfoPath-funktioner för att skicka formulär är kompatibla med kompatibla webbläsare.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-funktion

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Skicka data som ett e-postmeddelande

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Skicka data till ett SharePoint-bibliotek 1

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Skicka data till en Microsoft SQL Server-databas

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Skicka data till en Microsoft Access-databas

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Skicka data till en webbtjänst 2

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Skicka data till ett webbprogram som accepterar HTTP POST inskickade objekt

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Skicka data med hjälp av dataanslutningsfiler i ett dataanslutningsbibliotek

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

1Data kan skickas till ett SharePoint-bibliotek, men det går inte att överföra data till en lista.

2 du kan inte konfigurera skicka-dataanslutning i en webbläsarkompatibel formulärmall att tillåta användare att skicka ändra information tillsammans med deras formulärdata till en webbtjänst som har accepterat en Microsoft ADO.NET DataSet. Ändra information består av de ändringar som användare gör av data som lagras i en databas. Databasen använder en webbtjänst för att ansluta användare till databasen. ADO.NET kan använda ändra information om att ta reda på hur du uppdaterar data i databasen.

Överst på sidan

Stöd för funktioner som fyller ut formulär

I följande tabell stödnivån InfoPath-funktioner som är relaterade till fylla i formulär som stöds av kompatibla webbläsare.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-funktion

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Skicka funktionen

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Spara funktionen 1

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Funktion för att skriva ut

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Sammanfoga data från flera formulär

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Exportera data till Microsoft Office Excel

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Exportera data till Web

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Stöd för handskrift

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Offlinestöd

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Söka efter och ersätta text

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Funktionen Komplettera automatiskt 2

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Stavningskontroll

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

AutoSave, återskapa automatiskt eller kraschar identifiering av funktioner

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Anpassade åtgärdsfönster

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Lägga till i menyer

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Användare kan 1 tum webbläsaraktiverade formulär, klicka på knapparna Spara eller Spara som om du vill spara sina formulär till ett SharePoint-bibliotek. Men kan inte de spara sina formulär till en plats på sina datorer. Dessutom kan ser användare visar formulär i en mobil enhet webbläsare inte knapparna Spara eller Spara som.

2 i andra webbläsare än Internet Explorer, funktionen Komplettera automatiskt är inte tillgänglig, även om kryssrutan Fyll i cellvärden är markerad för kontrollen.

Överst på sidan

Stöd för Visa relaterade funktioner

I följande tabell stödnivån InfoPath Visa relaterade funktioner som stöds av kompatibla webbläsare.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 20 07 funktionen

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Flera vyer

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Skrivskyddade vyer

Ikon för fullt stöd

Ikon för partiellt stöd

Skriva ut vyer

Ikon för fullt stöd

Ikon för inget stöd

Skriva ut Word-vyer 1

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Skriva ut flera vyer samtidigt 2

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Skriva ut sidbrytningar, sidhuvuden och sidfötter

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

Skriva ut vyer för 1Microsoft Office Word stöds inte i webbläsaraktiverade formulärmallar. Du kan publicera en formulärmall till InfoPath Forms Services utan att ta bort utskriftsvyn för Word. När användare skriver ut formuläret, ignorerar webbläsaren Word utskriftsvyn inställningar.

2 skall Skriv ut flera vyer funktioner stöds inte i webbläsaraktiverade formulärmallar. Du kan publicera en formulärmall i InfoPath Forms Services utan att ändra några alternativ i dialogrutan Skriv ut flera vyer. Men när användare skriver ut formuläret, använder webbläsaren en skrivskyddad vy över den aktuella vyn för utskrift i stället för att skriva ut flera vyer.

Överst på sidan

Stöd för programmeringsfunktioner

Utvecklare kan använda objektmodellen i InfoPath förvaltad kod för att skapa anpassad affärslogik i webbläsarkompatibla formulärmallar. När distribuerats till en server som kör InfoPath Forms Services, körs den här affärslogik i båda en webbläsare och i InfoPath. I följande tabell stödnivån som InfoPath programmeringsfunktioner stöds av kompatibla webbläsare.

Ikon för fullt stöd = fullt stöd Ikon för partiellt stöd = partiellt stöd Ikon för inget stöd = inget stöd

InfoPath 2007-funktion

Webbläsare på stationära datorer

Mobil enhet webbläsare

Hanterad kod 1

Ikon för fullt stöd

Ikon för fullt stöd

Skriptkörning 2

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

COM-tillägg

Ikon för inget stöd

Ikon för inget stöd

1 i en webbläsarkompatibel formulärmall, hanterad kod måste baseras på objektmodellen i InfoPath hanterad kod som tillhandahålls av Microsoft.Office.InfoPath namnområde. En delmängd av medlemmar i Microsoft.Office.InfoPath namnområde innehåller funktioner, till exempel Information Rights Management (IRM), som inte stöds på servern. Mer information om vilket objekt modellen medlemmar som stöds och som inte stöds, referera till länkarna under Se även högst upp i den här artikeln.

2Any kod som är skriven på VBScript, JScript eller InfoPath 2003-kompatibla objektmodellen som tillhandahålls av medlemmar av namnområdet Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust stöds inte på servern.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×