WEBBTJÄNST (Funktionen WEBBTJÄNST)

Funktionen WEBBTJÄNST returnerar data från en webbtjänst på Internet eller intranätet.

Meddelanden: 

  • Funktionen WEBBTJÄNST är endast tillgänglig i Excel 2013 och senare för Windows.

  • Funktionen WEBBTJÄNST kan visas i funktionsgalleriet i Excel för Mac, men den är beroende av Windows-operativsystemets funktioner, vilket innebär att den inte returnerar resultat på Mac.

Syntax

WEBBTJÄNST(url)

Syntaxen för funktionen WEBBTJÄNST har följande argument:

Argument

Beskrivning

url   

Obligatoriskt

WEBBADRESSen till webbtjänsten som ska anropas

Meddelanden: 

  • Om argumenten inte kan returnera data returnerar WEBBTJÄNST en #VALUE! fel.

  • Om argumenten resulterar i en sträng som är ogiltig eller som innehåller mer än 32 767 tecken, returnerar WEBBTJÄNST en #VALUE! fel.

  • Om URL:en är en sträng som innehåller fler än 2 048 tecken som är tillåtna för en BEGÄRAN om få, returnerar WEBBTJÄNST en #VALUE! fel.

  • För protokoll som inte stöds, t.ex. ftp:// och file://returnerar WEBBTJÄNST en #VALUE! i Excel.

Exempel

Här är ett exempel som använder ett fiktivt webbtjänst:

=WEBBTJÄNST(“http://mywebservice.com/serviceEndpoint?searchString=Excel”)

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Funktionen KODAWEBBADRESS

FILTRERAXML (Funktionen FILTRERAXML)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×