Funktionen WEBBTJÄNST returnerar data från en webbtjänst på Internet eller intranätet.

Meddelanden: 

  • Funktionen WEBBTJÄNST är endast tillgänglig i Excel 2013 och senare för Windows.

  • Funktionen WEBBTJÄNST kan visas i funktionsgalleriet i Excel för Mac, men den är beroende av Windows-operativsystemets funktioner, vilket innebär att den inte returnerar resultat på Mac.

Syntax

WEBBTJÄNST(url)

Syntaxen för funktionen WEBBTJÄNST har följande argument:

Argument

Beskrivning

url   

Obligatoriskt

WEBBADRESSen till webbtjänsten som ska anropas

Meddelanden: 

  • Om argumenten inte kan returnera data returnerar WEBBTJÄNST en #VALUE! fel.

  • Om argumenten resulterar i en sträng som är ogiltig eller som innehåller mer än 32 767 tecken, returnerar WEBBTJÄNST en #VALUE! fel.

  • Om URL:en är en sträng som innehåller fler än 2 048 tecken som är tillåtna för en BEGÄRAN om få, returnerar WEBBTJÄNST en #VALUE! fel.

  • För protokoll som inte stöds, t.ex. ftp:// och file://returnerar WEBBTJÄNST en #VALUE! i Excel.

Exempel

Här är ett exempel som använder ett fiktivt webbtjänst:

=WEBBTJÄNST(“http://mywebservice.com/serviceEndpoint?searchString=Excel”)

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Funktionen KODAWEBBADRESS

FILTRERAXML (Funktionen FILTRERAXML)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×