Word-alternativ (Allmänt)

Med alternativ kan du Visa och uppdatera inställningar för Word, dina dokument, din personliga information och dina inställningar. Med allmänna alternativ kan du ändra gränssnitt, anpassning och Start Inställningar för ditt exemplar av Word och dokument.

Om du vill visa allmänna alternativ för att arbeta med Word klickar du påalternativ för > > Allmänt.

Menyn allmänna alternativ i Word 2016/2013

Visa formateringsverktygsfältet vid markering    Markera det här alternativet om du vill visa Formateringsverktygsfältet när du markerar text. Med Formateringsverktygsfältet får du snabb åtkomst till formateringsverktyg.

Aktivera dynamisk förhandsgranskning    Markera det här alternativet om du vill förhandsgranska effekterna av formateringsändringar i dokumentet.

Uppdatera dokumentets innehåll medan du drar    Välj det här alternativet om du vill att layouten ska justeras när du drar objekt som bilder och text rutor.

Format för skärmtips    Välj ett format för att kontrol lera om skärm tips och funktions beskrivningar med knapp namn visas i Word.

Användarnamn     Skriv ett namn i rutan Användarnamn om du vill ändra ditt användarnamn.

Obs!: Det här användar namnet är associerat med eventuella ändringar du gör i dokument när du använder funktionen spåra ändringar. Det är också författar namnet som är kopplat till de dokument som du skapar. Till exempel visas det här användar namnet automatiskt i fördefinierade försättsblad som innehåller författar namnet.

Initialer     Skriv dina initialer i rutan Initialer om du vill ändra initialerna som är kopplade till ditt användarnamn.

Obs!: Dessa initialer är kopplade till eventuella kommentarer som du lägger till när du granskar dokument.

Använd alltid dessa värden oberoende av inloggning i Office     Välj det här alternativet om du vill att det här användar namnet ska visas i Word även om du loggar in på Office med ett konto som visar annan information.

Office-bakgrund    Välj från en lista med inbyggda bakgrundsmönster.

Office-tema    Välj från en lista med inbyggda Office-teman.

Välj vilka fil namns tillägg som du vill öppna som standard     Klicka på standard program om du vill visa och ändra listan över filtyper som öppnas i Word som standard.

Berätta om Word inte är standard program för att visa och redigera dokument     Välj det här alternativet om du vill uppmanas att ange Word som standard program för visning och redigering av dokument.

Öppna e-postbilagor och andra filer som inte går att redigera i läsvyn     Avmarkera den här kryss rutan om du vill öppna e-postbilagor i utskriftslayoutläge i stället för läsvyn.

Visa start skärmen när Word startas     Avmarkera den här kryss rutan om du vill hoppa över start skärmen när du öppnar Word.

Om du vill visa allmänna alternativ för att arbeta med Word klickar du påalternativ för > > Allmänt.

Word 2010 panelen allmänna alternativ

Visa formateringsverktygsfältet vid markering     Markera det här alternativet om du vill visa Formateringsverktygsfältet när du markerar text. Med Formateringsverktygsfältet får du snabb åtkomst till formateringsverktyg.

Aktivera dynamisk förhandsgranskning     Markera det här alternativet om du vill förhandsgranska effekterna av formateringsändringar i dokumentet.

Färg schema    Välj ett alternativ i listan för att ändra Programets färg schema.

Format för skärmtips     Välj ett format i listan för att kontrol lera hur namnen på knappar visas och mer information. Välj Visa funktions beskrivningar i skärm tips för namn och nyttig information, Välj Visa inte funktions beskrivningar i skärm tips för endast knapp namn eller Välj Visa inte skärm tips för något.

Användarnamn     Skriv ett namn i rutan Användarnamn om du vill ändra ditt användarnamn.

Obs!: Det namn som visas här är associerat med ändringar som du gör när du granskar dokument med hjälp av funktionen spåra ändringar. Det är också författar namnet som är kopplat till de dokument som du skapar. Om du till exempel har ett fördefinierat försättsblad som innehåller författar namnet, används det namn som visas i rutan användar namn automatiskt.

Initialer     Skriv dina initialer i rutan initialer för att ändra de initialer som är kopplade till ditt användar namn.

Obs!: De initialer som visas här är kopplade till kommentarer som du lägger till när du granskar dokument.

Öppna e-postbilagor i vyn hel skärms läsning     Markerat som standard visar det här alternativet dokument i vyn hel skärms läsning när de öppnas från e-postbilagor. Avmarkera den här kryss rutan om du vill öppna e-postbilagor i utskriftslayoutläge.

Om du vill Visa populära alternativ för att arbeta med Word klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klickar på Word-alternativoch sedan på populärt.

Word 2007-alternativ

Visa formateringsverktygsfältet vid markering     Markera det här alternativet om du vill visa Formateringsverktygsfältet när du markerar text. Med Formateringsverktygsfältet får du snabb åtkomst till formateringsverktyg.

Aktivera dynamisk förhandsgranskning     Markera det här alternativet om du vill förhandsgranska effekterna av formateringsändringar i dokumentet.

Fliken Utvecklare i menyfliksområdet     Välj det här alternativet om du vill visa fliken utvecklare i menyfliksområdet i Microsoft Office 2007-systemet program. Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Fliken utvecklare innehåller verktyg för makro-och formulär redigering samt XML-relaterade funktioner. Avmarkera den här kryss rutan om du vill dölja fliken utvecklare .

Använd alltid ClearType     Markerat som standard aktiverar det här alternativet ClearType för att göra texten lättare att läsa. Om du ändrar den här inställningen måste du starta om Microsoft Office Word för att inställningen ska börja gälla.

Meddelanden: 

  • Den här inställningen gäller för alla Office-program.

  • På datorer med Microsoft Windows XP kan du aktivera alternativet ClearType i Windows för att inaktivera inställningen. Det här alternativet är inte tillgängligt på datorer med Windows Vista.

Öppna e-postbilagor i vyn hel skärms läsning     Markerat som standard visar det här alternativet dokument i vyn hel skärms läsning när de öppnas från e-postbilagor. Avmarkera den här kryss rutan om du vill öppna e-postbilagor i utskriftslayoutläge.

Färg schema    Välj ett alternativ i listan för att ändra Programets färg schema.

Format för skärmtips     Välj ett format i listan för att kontrol lera hur namnen på knappar visas och mer information. Välj Visa funktions beskrivningar i skärm tips för namn och nyttig information, Välj Visa inte funktions beskrivningar i skärm tips för endast knapp namn eller Välj Visa inte skärm tips för något.

Användarnamn     Skriv ett namn i rutan Användarnamn om du vill ändra ditt användarnamn.

Obs!: Det namn som visas här är associerat med ändringar som du gör när du granskar dokument med hjälp av funktionen spåra ändringar. Det är också författar namnet som är kopplat till de dokument som du skapar. Om du till exempel har ett fördefinierat försättsblad som innehåller författar namnet, används det namn som visas i rutan användar namn automatiskt.

Initialer     Skriv dina initialer i rutan initialer för att ändra de initialer som är kopplade till ditt användar namn.

Obs!: De initialer som visas här är kopplade till kommentarer som du lägger till när du granskar dokument.

Välj de språk som du vill använda med Office     Klicka på språk inställningar för att aktivera de funktioner som behövs för de språk du vill använda i Microsoft Office 2007-systemet.

Hittade inte det alternativ du letar efter här, prova något av följande:

Word-alternativ (avancerade)

Word-alternativ (visning)

Vi lyssnar!

Uppdaterades den 11 maj 2018 tack vare feedback från kunder.

Hade du nytta av den här informationen? I så fall får du gärna meddela oss längst ned på den här sidan. Om informationen inte hjälpte dig kan du berätta för oss vad det var som var otydligt eller saknades. Inkludera de Word-och operativ system versioner som du använder. Vi använder din feedback för att dubbelkolla uppgifter, lägga till info och uppdatera artikeln.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×