XIRR (Funktionen XIRR)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen XIRR i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar internräntan för ett antal betalningar. Om du vill beräkna internräntan för en serie periodiska betalningar använder du IR-funktionen.

Syntax

XIRR(värden, datum, [gissning])

Syntaxen för funktionen XIRR har följande argument:

 • Värden    Obligatoriskt. En serie betalningar som motsvarar datum i en betalningsplan. Den första betalningen är valfri och motsvarar kostnaden eller betalningen som sker i början av investeringen. Om det första värdet är en kostnad eller betalning måste det vara negativt. Alla efterföljande betalningar är diskonterade och baserade på ett 365-dagars år. Serien med värden måste innehålla minst ett positivt och ett negativt värde.

 • Datum    Obligatoriskt. Ett antal betalningsdatum som motsvarar betalningar. Datum kan anges i valfri ordning. Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. .

 • Gissning    Valfritt. Ett tal som gissningsvis ligger nära resultatet för XIRR.

Kommentarer

 • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

 • Tal i datum avkortas till heltal.

 • XIRR förväntar sig åtminstone en positiv betalningsström och en negativ betalningsström. Annars returneras felvärdet #Ogiltigt!.

 • Om något tal i datum inte är ett giltigt datum returnerar XIRR felvärdet #VÄRDEFEL!.

 • Om något tal i datum föregår startdatumet returnerar XIRR felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om värden och datum innehåller olika antal värden returnerar XIRR felvärdet #OGILTIGT!.

 • I de flesta fall behöver inte gissning anges för beräkning av XIRR. Om argumentet utelämnas antas gissning vara 0,1 (10 procent).

 • XIRR är nära besläktat med XNUVÄRDE, som är funktionen för att beräkna nuvärde. Räntabiliteten som beräknas av XIRR är den räntesats som motsvarar XNUVÄRDE = 0.

 • Excel använder en iterativ teknik för att beräkna XIRR. Med en justerbar frekvens (som startar vid gissning), går XIRR igenom beräkningen tills resultatet är korrekt inom en marginal på 0,000001 procent. Om inget användbart resultat hittats av XIRR efter 100 försök returneras felvärdet #OGILTIGT!. Frekvensen ändras tills:

  Ekvation

  där:

  • di = den i:te (d.v.s. senaste sista) betalningsdagen.

  • d1 = den 0:te betalningsdagen.

  • Bi = den i:te (d.v.s. senaste sista) betalningen.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Värden

Datum

-10,000

1/1-08

2,750

1/3-08

4,250

30/10-08

3,250

15/2-09

2,750

1/4-09

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=XIRR(A3;A7, B3;B7, 0,1)

Den interna räntan för returneringar (0,373362535 eller 37,34 %)

37,34 %

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×