XLETAUPP (Funktionen XLETAUPP)

Använd funktionen XLETAUPP när du behöver hitta saker i en tabell eller ett område efter rad. Du kan till exempel slå upp priset på en reservdel till en bil efter artikelnumret, eller söka efter namnet på en medarbetare baserat på medarbetar-ID:t. Med XLETAUPP kan du söka i en kolumn efter ett sökord och returnera ett resultat från samma rad i en annan kolumn, oavsett på vilken sida returkolumnen finns.

Få stor påverkan med meddelanden

Obs!: Den här funktionen är för närvarande tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter i aktuell kanal. Den är tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter i en halv årlig företags kanal från och med den 2020 juli. Mer information om hur funktioner distribueras till Microsoft 365-prenumeranter finns i när jag får de nyaste funktionerna för Microsoft 365.

Med funktionen XLETAUPP kan du göra en sökning i ett område eller i en matris, och returnera ett objekt som motsvarar den första matchningen som hittas. Om det inte finns någon matchning kan XLETAUPP returnera närmaste (ungefärliga) matchning. 

=XLETAUPP(letauppvärde; letauppvektor; returmatris; [om_inte_hittas]; [matchningsläge]; [sökläge]) 

Argument

Beskrivning

letauppvärde

Krävs

Sökvärdet

letauppvektor

Krävs

Matrisen eller området som ska sökas i

returmatris

Krävs

Matrisen eller området som ska returneras

[om_inte_hittas]

Valfritt

Om det inte går att hitta en giltig matchning returneras den text för [om_inte_hittas] som du anger.

Om det inte går att hitta en giltig matchning och [om_inte_hittas] saknas returneras #SAKNAS.

matchningsläge

Valfritt

Ange matchningstypen:

0 – Exakt matchning. Returnerar #SAKNAS om ingen hittas. Det här är standardinställningen.

-1 – Exakt matchning. Returnerar nästa mindre objekt om ingen hittas.

1 – Exakt matchning. Returnerar nästa större objekt om ingen hittas.

2 – en jokerteckenmatchning där *, ? och ~ har särskild betydelse.

[sökläge]

Valfritt

Ange det sökläge som ska användas:

1 – Utför en sökning som börjar med det första objektet. Det här är standardinställningen.

-1 – Utför en omvänd sökning som börjar med det sista objektet.

2 – Utför en binär sökning som förlitar sig på att letauppvektor sorteras i stigande ordning. Utan sortering returneras ogiltiga resultat.

-2 – Utför en binär sökning som förlitar sig på att letauppvektor sorteras i fallande ordning. Utan sortering returneras ogiltiga resultat.

Exempel

Exempel

Det här exemplet kommer från videon ovan. En enkel XLETAUPP-formel används för att leta upp namnet på ett land och sedan returnera rätt landskod för telefonsamtal. Formeln innehåller bara argumenten letauppvärde (cell F2), letauppvektor (område B2:B11) och returmatris (område D2:D11). Den innehåller inte argumentet matchningsläge eftersom standardinställningen för XLETAUPP är en exakt matchning.

Exempel på funktionen XLETAUPP som används för att returnera ett namn på en anställd och en avdelning baserat på anställnings-ID. Formeln är = XLETAUPP (B2,B5:B14,C5:C14).

Obs!: XLETAUPP skiljer sig från LETARAD då den använder separata letaupp- och returmatriser, medan LETARAD använder en enda tabellmatris följt av ett kolumnindextal. Motsvarande LETARAD-formel skulle i det här fallet vara: =LETARAD(F2;B2:D11;3;FALSKT)

Exempel 2

I det här exemplet söker vi efter information om en medarbetare baserat på ett anställnings-ID. Till skillnad från LETARAD kan XLETAUPP returnera en matris med flera objekt, så att en enda formel kan returnera både namnet på medarbetaren och avdelningen från cellerna C5:D14.

Exempel på funktionen XLETAUPP som används för att returnera ett namn på en anställd och en avdelning baserat på anställnings-ID. Formeln är = XLETAUPP (B2,B5:B14,C5:D14,0,1)

Exempel 3

I det här exemplet läggs argumentet om_inte_hittas till i exemplet ovan.

Exempel på funktionen XLETAUPP som används för att returnera ett namn på en anställd och en avdelning baserat på anställnings-ID med argumentet om_inte_hittas. Formeln är = XLETAUPP (B2,B5:B14,C5:D14,0,1,"ingen anställd hittades")

Exempel 4

I följande exempel letar vi i kolumn C efter den personliga inkomsten som har angetts i cell E2 och hittar en matchande momssats i kolumn B. Vi har angett att argumentet om_inte_hittas ska returnera 0 om ingenting hittas. Argumentet matchningsläge är inställt på 1, vilket innebär att funktionen söker efter en exakt matchning. Om det inte går att hitta en exakt matchning returneras nästa större objekt. Slutligen anges 1 för argumentet sökläge, vilket innebär att funktionen kommer att söka från det första objektet till det sista.

Bild av funktionen XLETAUPP som används för att returnera en skattetariff baserat på maximal inkomst. Det här är en ungefärlig matchning. Formeln är: = XLETAUPP (E2,C2:C7,B2:B7,1,1)

Obs!: Till skillnad från LETARAD finns kolumnen letauppvektor här till höger om kolumnen returmatris, medan LETARAD bara kan söka från vänster till höger.

Exempel 5

Nu ska vi använda en kapslad XLETAUPP-funktion för att göra både en lodrät och vågrät matchning. I det här fallet letar funktionen först efter Bruttovinst i kolumn B och sedan efter KV1 i den översta raden i tabellen (område C5:F5). Funktionen returnerar värdet vid skärningspunkten mellan de två. Det här fungerar ungefär som att använda funktionen INDEX tillsammans med PASSA. Du kan också använda XLETAUPP för att ersätta funktionen LETAKOLUMN.

Bild av funktionen XLETAUPP som används för att returnera vågrät data från en tabell genom att kapsla in 2 XLETAUPPs. Formeln är: =XLETAUPP(D2,$B6:$B17,XLETAUPP($C3,$C5:$G5,$C6:$G17))

Formeln i cellerna D3:F3 är: =XLETAUPP(D2;$B6:$B17;XLETAUPP($C3;$C5:$G5;$C6:$G17)).

Exempel 6

I det här exemplet används funktionen SUMMA och två XLETAUPP-funktioner som har kapslats ihop för att summera alla värden mellan två områden. I det här fallet vill vi summera värdena för vindruvor och bananer, och ta med päronen som finns mellan dem.

Använda XLETAUPP med SUMMA för att summera ett område med värden som ligger mellan två markeringar

Formeln i cell E3 är: =SUMMA(XLETAUPP(B3;B6:B10;E6:E10):XLETAUPP(C3;B6:B10;E6:E10))

Hur fungerar det? XLETAUPP returnerar ett område, så när den beräknas kommer formeln att se ut så här: =SUMMA($E$7:$E$9). Du kan själv se hur det här fungerar genom att markera en cell med en XLETAUPP-formel som liknar den här. Gå sedan till Formler > Formelgranskning > Utvärdera formel och tryck på knappen Utvärdera om du vill gå igenom beräkningen steg för steg.

Obs!: Tack vare Microsoft Excel MVP, Bill Jelen, för förslag till det här exemplet.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Funktionen XMATCHNING

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×