Vad gör den här guidade genomgången?

Den här guidade genomgången innehåller steg för att åtgärda problem med Windows-uppdateringar för Windows 8.1 och 7, t.ex. tar lång tid att söka igenom eller felkoder när du installerar uppdateringar.

Om du behöver Windows problem med uppdateringen i Windows 10 du Felsöka problem med Windows 10 stället.

En vanlig orsak till fel är för stort diskutrymme. Om du behöver hjälp med att frigöra diskutrymme kan du Tips information om hur du frigör diskutrymme på datorn.

Vanliga felkoder

Stegen i den här guidade genomgången bör hjälpa dig med alla Windows Update-fel och andra problem – du behöver inte söka efter det specifika felet för att lösa det. Som ett exempel är här några vanliga felkoder: 0x80240034; 0x8007000E, 0x80242006, 0x80244018, 0x80D02002, 0x80246017, 0x80240438, 0x80070070, 0x8007000D, 0x80246008, 0x80096004, 0x80070020. 
Anvisningarna här kan hjälpa dig att åtgärda eventuella fel som uppstår under Windows-uppdateringsprocessen.

Hur fungerar det?

Vi börjar med att ställa frågor om Windows version du använder och problemet du upplever. Nästa steg är att gå igenom en serie felsökningssteg som är specifika för din situation. I slutet av varje steg blir du tillfrågad "Löste det här problemet?" Om problemet är löst väljer du Ja, så är du klar! Om det inte är löst väljer du Nej och fortsätter med den guidade genomgången.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×