Supporten för Windows 8.1 upphör 10 januari 2023

Tack för din lojalitet. Vi vill hjälpa dig att förbereda och rekommendera att du går över till en Windows 11-dator för att hålla supporten och säker.

Läs mer

Vad gör den här guidade genomgången?

Den här guidade genomgången innehåller steg för att åtgärda problem med Windows Uppdateringar för Windows 8.1 och 7, till exempel att det tar lång tid att söka igenom eller felkoder när du installerar uppdateringar.

Mer information om Windows Update problem i Windows 10 finns i Felsöka problem med att uppdatera Windows 10 i stället.

En vanlig orsak till fel är otillräckligt med diskutrymme. Om du behöver hjälp med att frigöra diskutrymme kan du läsa Tips om hur du frigör diskutrymme på datorn.

Vanliga felkoder

Stegen i den här guidade genomgången bör hjälpa dig med alla Windows Update-fel och andra problem – du behöver inte söka efter det specifika felet för att lösa det. Här är några vanliga felkoder: 0x80240034. 0x8007000E, 0x80242006, 0x80244018, 0x80D02002, 0x80246017, 0x80240438, 0x80070070, 0x8007000D, 0x80246008, 0x80096004 0x80070020. 
Anvisningarna här bör hjälpa dig att åtgärda eventuella fel som uppstår under Windows Update processen.

Hur fungerar det?

Vi börjar med att ställa frågor om vilken Windows-version du använder och vilket problem du upplever. Därefter går vi igenom en serie felsökningssteg som är specifika för din situation. I slutet av varje steg får du frågan "Löste det här problemet?" Om det är löst väljer du Ja, så är du klar! Om det inte är löst väljer du Nej och fortsätter med den guidade genomgången.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×