"Det går inte att Visa Dynamics 365-appen för Outlook eftersom den aktuella användar rollen inte har nödvändiga behörigheter"-Felet uppstår i Dynamics 365-appen för Outlook

Symptom

När du öppnar Dynamics 365-appen för Outlook visas följande fel meddelande:

"Vi beklagar

Det går inte att Visa Dynamics 365-appen för Outlook eftersom den aktuella användar rollen inte har nödvändiga behörigheter. Kontakta administratören för att få nödvändig säkerhets roll tilldelad till Dynamics 365-appen för Outlook-lösning. "

Om du klickar på Visa mer innehåller ytterligare information följande information:

"Fel: saknar behörighet att hämta AppforOutlookModule-ID

Trace: fel: har du inte behörighet att hämta AppforOutlookModule-ID på nytt... "

Orsak

Det här felet visas om din Dynamics 365-säkerhetsroll inte har åtkomst till den app-modul som används av Dynamics 365-appen för Outlook.

Lösning

Verifiera att din Dynamics 365-säkerhetsroll har tillräcklig åtkomst för att läsa in den programmodul som används av Dynamics 365-appen för Outlook.

1. kontrol lera att säkerhets rollen har åtkomst till appen Dynamics 365 App for Outlook app:

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-engagement/outlook-app/deploy-dynamics-365-app-for-outlook#provide-security-role-access

Viktigt!

Anpassade säkerhets roller har inte åtkomst till app-modulen Dynamics 365 som standard. Anvisningarna i artikeln som hänvisas till ovan är obligatoriska.

2. Läs följande dokumentation för att få den behörighet som krävs för att använda appen för Outlook:

https://support.microsoft.com/help/4563997

3. När du har verifierat alla nödvändiga privilegier stänger du och öppnar Outlook igen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×