Symptom

När du kompilerar ett program för Microsoft Dynamics SL Software Development Kit (SDK) på en 64-bitars arbetsstation, visas följande felmeddelande:

Det gick inte att läsa in filen eller sammansättningen ' Solomon.Kernel, Version = 8.0.0.0 kultur = neutral, PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35' eller något av dess beroenden. Det går inte att hitta den angivna filen.Orsak

Eftersom Microsoft Dynamics SL är 32-bitars kod, har program som använder Microsoft Dynamics SL Software Development Kit (SDK) till målet "x86" CPU.

Lösning

Anger alternativ för avancerad kompilera till målet "x86" CPU i Microsoft Visual Studio. Gör så här:

  1. Öppna SDK-projekt i Microsoft Visual Studio.

  2. Projekt -menyn, Välj Egenskaper.

  3. Klicka på fliken Kompilera Kompilera Avancerat...

  4. På den mål CPU: -kombinationsruta, Välj "x86".

  5. Spara projektet och kompilerar om programmet.Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×